Základná škola Drábova 3, Košice
 

Oznamy

Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvični

Dňa 31.7.2020 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvični“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 7.8.2020 do 07:30 hod.
Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/

Ďakujeme. 

Zoznam noviniek