Základná škola Drábova 3, Košice
 

Oznamy

KONZULTAČNÉ DNI UČITEĽOV

Vážení rodičia, milí žiaci, od 20.09.2021 sú vám k dispozícii od 14:00 do 15:30 vyučujúci aj počas konzultačných dní. Tieto konzultácie môžete využívať na doučovanie, pomoc, prípravu na súťaže, riešenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, problémov v škole a iné. Na konzultačný deň je potrebné prihlásiť sa vopred u jednotlivých vyučujúcich prostredníctvom EduPage. 

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

Benková

Rešová

Faith Tobiášová

Burianková

Králik

Ivanová E.

Schererová

Pakandlová

Ondrejkovičová

Lexmanová

Tóthová

Hudáková

Nováková

Prokopová

Henkrich

Weiss

Sukubová Ľ.

Vámos

Knapová

Guzová

Straková

Baníková

Janovová

Sukubová P.

Štefančíková

Demková

Šafaříková

Svoreňová

Kmiťová

Gáll

Vilimová

Zoznam noviniek