Základná škola Drábova 3, Košice
 

Oznamy

DNI OTVORENÝCH DVERÍ SŠ

DNI OTVORENÝCH DVERÍ NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice

www.soskuke.edupage.org

Každá streda od 8,00 do 14,00


SOŠ strojnícka, Komenského 2, Košice

www.priemyslovka.sk

Každá streda od 15,00 do 18,00


SOŠ železničná, Palackého 14, Košice

www.soszke.edupage.org   

Dátum: 14.11.2018


SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice

www.spsdopke.edu.org

Dátum: 28.11.2018


Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

www.hotelakademia.sk

Dátum: 21.11.2018 a 15.02.2019


SZŠ Kukučínova 40, Košice

www.kukucinka.sk

Dátum: 24.11.2018

od 9:00 do 13:00


Súkromná SOŠ Postupimská 37, Košice

www.ssoske.sk

Dátum: 05.12.2018

od 10:00 do 15:00


SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

www.stavke.sk

Dátum: 12.12.2018

od 8:00 do 17:00


Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice

www.kovacska.sk

Dátum: 14.12.2018


Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice

www.sosgemke.sk

Dátum: 19.12.2018

od 8,00 do 15,00


Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

www.opatovska.sk

Dátum: 29.01.2019


Gymnázium, Alejová 1, Košice

www.galeje.sk

Dátum: 05.02.2019

od 15:00 do 18:00


Gymnázium, Poštová 9, Košice

www.gympos.sk/uchadzaci

Dátum: 15.02.2019


SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice

www.soskuke.edupage.org

Každá streda od 8,00 do 14,00


SOŠ strojnícka, Komenského 2, Košice

www.priemyslovka.sk

Každá streda od 15,00 do 18,00


SOŠ železničná, Palackého 14, Košice

www.soszke.edupage.org   

Dátum: 14.11.2018


SOŠ Bocatiova 1, Košice

www.sosbocatiuske.sk

Dátum: 29.11.2018   Vianočné variácie


SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice

www.spsdopke.edu.org

Dátum: 28.11.2018


Športové gymnázium od 1.9.2019 Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice

www.sportgym.ke

Dátum:29.11.2018

od 10:00 do 17:00


Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

www.hotelakademia.sk

Dátum: 21.11.2018 a 15.02.2019


SZŠ Kukučínova 40, Košice

www.kukucinka.sk

Dátum: 24.11.2018

od 9:00 do 13:00


Súkromná SOŠ Postupimská 37, Košice

www.ssoske.sk

Dátum: 05.12.2018

od 10:00 do 15:00


SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

www.stavke.sk

Dátum: 12.12.2018

od 8:00 do 17:00


Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice

www.kovacska.sk

Dátum: 14.12.2018


Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice

www.sosgemke.sk

Dátum: 19.12.2018

od 8,00 do 15,00


Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

www.opatovska.sk

Dátum: 29.01.2019


Gymnázium, Alejová 1, Košice

www.galeje.sk

Dátum: 05.02.2019

od 15:00 do 18:00


Gymnázium, Poštová 9, Košice

www.gympos.sk/uchadzaci

Dátum: 15.02.2019

Zoznam noviniek