Základná škola Drábova 3, Košice
 

CVČ Drabkáčik

VÝTVARNÝ ATELIÉR

KRÚŽOK: Výtvarný ateliér

VEDÚCI KRÚŽKU: PaedDr. Ján Gáll

KONTAKT: 0905364702 alebo jan.gall@yahoo.com

DEŇ: utorok

ČAS: výtvarný ateliér I. - 14:30 - 16:30, výtvarný ateliér II. 16:30 - 18:30

Všetkých milovníkov výtvarného umenia srdečne pozývame do nášho výtvarného ateliéru :) Vždy v utorok si môžete pod vedením pána učiteľa Gálla prísť niečo pekné nakresliť, namaľovať alebo vyrobiť. Hodiny sú určené pre každého, kto má chuť tvoriť a nebojí sa zašpiniť si ruky. Témy jednotlivých hodín sú vždy vopred oznámené na predchádzajúcej hodine. Ak sa chcete prihlásiť na ateliér, stačí poslať mail na jan.gall@yahoo.com. Hurá do tvorenia!

CVČ Drabkáčik / VÝTVARNÝ ATELIÉR
CVČ Drabkáčik / VÝTVARNÝ ATELIÉR
CVČ Drabkáčik / VÝTVARNÝ ATELIÉR
CVČ Drabkáčik / VÝTVARNÝ ATELIÉR

Vážení rodičia,

záleží nám na tom, aby Vaše deti trávili svoj voľný čas zmysluplne a bezpečne. Práve preto sa od 1.9.2018 stalo súčasťou našej základnej školy aj CVČ Drabkáčik.

CVČ nadviaže na dlhoročné skúseností v krúžkovej činnosti na našej škole. Ponúka tradičné atraktívne športové aktivity a súťaže, kde hlavnou úlohou je rozvíjať a podporovať talent a zručnosti našej mládeže so zameraním  na prevenciu obezity a skvalitnenie zdravého životného štýlu prostredníctvom kvalifikovaných trénerov z rôznych športových odvetí. Ponuka CVČ sa rozšírila aj o možnosť venovať sa estetickému pohybu - tancu, či výtvarnému umeniu a rozvíjať talent detí aj v týchto oblastiach rovnako pod vedením odborníkov.

Na tieto aktivity máme k dispozícii 2 telocvične, multifunkčné vonkajšie ihrisko, hokejbalové ihrisko, relaxačnú miestnosť a výtvarný ateliér.


Kontakt

Mgr. Júlia Dzurusová

email j.dzurusova@yahoo.com

telefon +421-55-644-36-39