Základná škola Drábova 3, Košice
 

CVČ Drabkáčik

VÝTVARNÝ ATELIÉR

Všetkých milovníkov umenia a kreativity srdečne pozývame do nášho výtvarného ateliéru :) Vždy v pondelok si môžete pod vedením pána učiteľa Gálla prísť niečo pekné nakresliť, namaľovať alebo vyrobiť. Hodiny sú určené pre žiakov druhého stupňa, ktorí majú chuť tvoriť a neboja si zašpiniť si ruky. Ak sa chcete o krúžku dozvedieť viac, neváhajte sa opýtať a príhlásiť u pána učiteľa. Hurá do tvorenia :)

VEDÚCI HRÚŽKU: PaedDr. Ján Gáll

KONTAKT: jan.gall@zsdrabova.sk (alebo prostredníctvom EduPage)

DEŇ: pondelok

MIESTO: výtvarný ateliér ZŠ Drábova 3

ČAS: 14:30 - 16:30 (pre žiakov druhého stupňa - maximálne 12)

CVČ Drabkáčik / VÝTVARNÝ ATELIÉR
CVČ Drabkáčik / VÝTVARNÝ ATELIÉR
CVČ Drabkáčik / VÝTVARNÝ ATELIÉR
CVČ Drabkáčik / VÝTVARNÝ ATELIÉR

Vážení rodičia,

aj nám záleží na tom, aby vaše deti trávili svoj voľný čas zmysluplne a bezpečne. Práve preto sa od 1.9.2018 stalo súčasťou našej základnej školy CVČ Drabkáčik.

CVČ nadviazalo na dlhoročné skúseností v krúžkovej činnosti na našej škole. Ponúka tradičné atraktívne športové aktivity a súťaže, kde hlavnou úlohou je rozvíjať a podporovať talent a zručnosti našej mládeže so zameraním  na prevenciu obezity a skvalitnenie zdravého životného štýlu prostredníctvom kvalifikovaných trénerov z rôznych športových odvetí. Ponuka CVČ sa rozšírila aj o možnosť venovať sa estetickému pohybu - tancu, divadlu či výtvarnému umeniu. Pre skvalitnenie školských činností ponúkame aj senzorické hry či novinku lego robotiku. 

Na tieto aktivity máme k dispozícii 2 telocvične, multifunkčné vonkajšie ihrisko, hokejbalové ihrisko, centrálnu oddychovú miestnosť, výtvarný ateliér či multimediálnu učebňu. Stačí si len vybrať :)


Kontakt

PaedDr. Ján Gáll

vedúci CVČ Drabkáčik

email jan.gall@zsdrabova.sk

telefon 0911 437 605