Základná škola Drábova 3, Košice
 

Faktúry - ostatné

Číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková 99hodnota faktur. plnenia s DPH Identif. Zmluvy číslo zmluvy Identifikácia objed. číslo objednávky Dátum doručenia faktúry faktur. plnenia, Identifikačné údaje dodávateľa Dátum zaplatenia
Rok 2020
464/2020 Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 11072020 do 100072021 18,00 € Dodatok č. DBK/18/06/0751 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/10/002 3.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. Košice IČO: 43 908 977
463/2020 Pracovné odevy a pracovná obuv 382,94 € 0003/2020-0094 3.11.2020 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Košice IČO: 47 619 511
462/2020 Zemný plyn na 112020 60,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 3.11.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256
461/2020 Čistenie septiku + likvidácia odpadu 1 558,90 € 0003/2020-0091 30.10.2020 KONTRAKT JMV, s.r.o. Košice IČO 31 666 744
460/2020 Čistenie kanalizácie 968,88 € 0003/2020-0088 30.10.2020 KONTRAKT JMV, s.r.o. Košice IČO 31 666 744
456/2020 Hygienický a dezinfekčný materiál na testovanie obyv. SR 113,61 € 0003/2020-0096 30.10.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182
458/2020 Dezinfekčný gel na ruky - testovanie 99,00 € 0003/2020-0095 29.10.2020 ŠRUBKA, s.r.o., Košice, IČO: 31 713 467
457/2020 Deratizácia 36,00 € 0003/2020-0081 29.10.2020 ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693
447/2020 Spracovanie zmien na web stránke školy 84,00 € 0003/2020-0090 23.10.2020 03.11.2020 webex.digital s.r.o., Košice, IČO: 48 329 461 27.10.2020
446/2020 Certifikácia CODIV 36,00 € 0003/2020-0092 23.10.2020 Komensky, s.r.o. Košice 43 908 977 27.10.2020
439/2020 Storno polplatku 70% (odstúpenie od zmluvy ŠvP) 2 660,00 € Zmluva o obstaraní zájazdu z 26.11.2019 vrátane Dodatku č. 1 zo 14.04.2020 19.10.2020 Detská rekreácia s.r.o. Košice IČO: 51 829 495 27.10.2020
438/2020 Odvoz a likvidácia vyradeného majetku 208,73 € 0003/2020-0076 19.10.2020 Kosit a.s., Košice, IČO: 36 205 214 20.10.2020
436/2020 Dodávka tepla a TúV za 092020 3 550,86 € 1130261116 19.10.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 20.10.2020
435/2020 Elektrický ohrevný vydajný stôl 1 336,80 € 0003/2020-0074 19.10.2020 GASTRO-SERVIS, Košice IČO: 32 561 989 20.10.2020
434/2020 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092020 59,40 € 2014/0210/27120331 19.10.2020 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 20.10.2020
426/2020 Činnosť technika BOZP, PO za obdovie od 01.07.2020 do 30.09.2020 202,50 € Zmluva o poskytovaní služieb o činnosti bezpečno technickej služby č. 1/2019 15.10.2020 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 20.10.2020
423/2020 Hygienicky materiál + zásobniky 2 728,09 €

0003/2020-0084

14.10.2020 SPET,s.r.o., Michalovce IČO: 46 808 914 14.10.2020
422/2020 Spracovanie PaM za 092020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 14.10.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 14.10.2020
421/2020 Dezinfekčné gély na ruky 198,00 € 0003/2020-0086 13.10.2020 ŠRUBKA, s.r.o., Košice, IČO: 31 713 467 13.10.2020
420/2020 Ochranné rúško 120,00 € 0003/2020-0085 13.10.2020 22.10.2020 EXACT Invest s.r.o., Bratislava, IČO: 51 119 838 13.10.2020
419/2020 Poistné Všeobecná zodpovednosť 08.11.2020 -08.11.2021 696,60 € Poistná zmluva č. 2617005938 úplne znenie 13.10.2020 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 13.10.2020
416/2020 Hygienický a dezinfekčný materiál + kopír. papier 528,94 € 0003/2020-0083 13.10.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 13.10.2020
415/2020 Čistiace filtre do výdajníka vody 29,00 € 0003/2020-0082 12.10.2020 MARLUS Group s.r.o., Nitra 31 411 304 13.10.2020
413/2020 Telefóny mobilné hovorné za 092020 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 12.10.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.10.2020
412/2020 Elektrická energia za 092020 861,88 € 5100136837C 12.10.2020 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.10.2020
404/2020 Zdravotný a bezpečnostný orec stromov a kríkov 2 960,00 € 0003/2020-0075 9.10.2020 STROMSERVIS, s.r.o., Poprad IČO: 47 504 404 12.10.2020
399/2020 Telefóny hovorné za 092020 45,04 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 8.10.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.10.2020
394/2020 Oprava IT tabule v triede č. 16 55,72 € telefonicky RŠ bez evidencie 7.10.2020 Avalon IT s.r.o., Košice, IČO: 31 677 711 8.10.2020
393/2020 Náplne do tlačiarní 138,12 € 0003/2020-0079 7.10.2020 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 8.10.2020
392/2020 Učebnice AJ - Projekt 3 a 5 + MAT 9.roč. 380,85 € 0003/2020-0066 5.10.2020 Martinus, s.r.o. cez Gorila.sk Martin IČO: 45 503 249 7.10.2020
385/2020 Elektrická rezačka mäsa 772,80 € 0003/2020-0073 5.10.2020 GASTRO-SERVIS, Košice IČO: 32 561 989 5.10.2020
384/2020 Náplne do tlačiarní 105,60 € 0003/2020-0079 6.10.2020 Datacomp, s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 5.10.2020
383/2020 Servítky biele 33x33 1VS 268,20 € 0003/2020-0080 6.10.2020 NITOCON s.r.o., Trnava 51 413 655 5.10.2020
380/2020 Stravovacie poukážky za obdobie 06.-08.2020 1 691,99 € Komisionálna zmluva vrátane dodatku č. 1 0003/2020-0078 1.10.2020 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 1.10.2020
379/2020 Zemný plyn na 102020 36,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.10.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 1.10.2020
378/2020 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 226 54,00 € 0003/2020-0077 30.9.2020 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 1.10.2020
375/2020 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 09.2020 560,40 € 29.9.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.9.2020
374/2020 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 09.2020 46,70 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 29.9.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.9.2020
373/2020 Stravné zamestnancov školy 09.2020 51,37 € 29.9.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.9.2020
372/2020 Učebnice SJ a CJ pre ZŠ + Finančno - ekon. gramotnosť - PU 643,05 € 0003/2020-0069 29.9.2020 Distribučná agentúra AD REM, Bratislava IČO: 11 782 889 30.9.2020
365/2020 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q.2020 1 472,04 € Zmluva č. 30-000157969PO2019 25.9.2020 Východoslovenská vodáresnká spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 28.9.2020
364/2020 Pracovné učebnice Financie v praxi časť A 286,50 € 0003/2020-0068 25.9.2020 Martinus, s.r.o. cez Gorila.sk Martin IČO: 45 503 249 28.9.2020
363/2020 Pracovné zošity Náboženstvo 5.,6.,7.roč. ZŠ 54,40 € 0003/2020-0055 12.8.2020 24.9.2020 Vydaveteľstvo DON BOSCO Bratislava IČO: 50434870 10.9.2020
357/2020 Pracovné zošity MAT, SJL a Čítanka pre 2.roč. ZŠ 533,17 € 0003/2020-0065 21.9.2020 AITEC, s.r.o. Bratislava IČO: 43 829 171 28.9.2020
353/2020 Pracovné zošity MAT, SJL a Čítanka pre 3.roč. ZŠ 775,39 € 0003/2020-0065 21.9.2020 AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171  21.9.2020
351/2020 Hygienické a školské potreby 176,96 € 0003/2020-0072 17.9.2020 PAPERA s.r.o, Banská Bystrica IČO: 46 082 182 21.9.2020
343/2020 Spracovanie PHZ na nákup učebníc 300,00 € ZoPS č. 1/2015 + Dodatok č. 1 0003/2020-0033 16.9.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.9.2020
342/2020 Verejné obstarávanie "Rekonštrukcia sociál. zariadení pri telocvičniach" 500,00 € ZoPS č.1/2020 + Dodatok č.1 0003/2020-0041 16.9.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.9.2020
341/2020 Spracovanie PaM za 082020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 16.9.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.9.2020
340/2020 Dodávka tepla a TúV za 082020  3 248,53 € 1130261116 14.9.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 17.9.2020
339/2020 Učebnica Vlastiveda 3.roč. 28,16 € 0003/2020-0071 14.9.2020 23.9.2020 Patria I. spol. s.r.o. Prievidza IČO: 30 223 563 17.9.2020
338/2020 Učebnice Matematika 1. a 5.roč. + PZ 105,30 € 0003/2020-0067 14.9.2020 LiberaTerra,s.r.o. Bratislava IČO: 35 927 097 17.9.2020
331/2020 Vypracovanie aktualizácie k dokumentácií na ochranu osobných údajov 180,00 € Zmluva o dielo č. 2/2020 11.9.2020 CUBS plus, s.r.o. Košice IČO: 46 943 404 11.9.2020
330/2020 Pracovné zošity a učebnice MAT a SJL pre 1. st. ZŠ 690,58 € 0003/2020-0070 11.9.2020 18.9.2020 AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 11.9.2020
329/2020 Telefóny mobilné - hovorné za 082020 43,07 € Zmluvami o poskytované verejných služieb č. TP5012104664992 11.9.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 496 11.9.2020
321/2020 Telefóny hovorné za 082020 25,00 € Zmluvami o poskytované verejných služieb č. TP5012104664992 9.9.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 496 10.9.2020
320/2020 Elektrický energia za 072020 329,51 €

5100136837C

9.9.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 10.9.2020
319/2020 Pracovné učebnice Pracovné vyučovanie pre 3. a 4. roč. ZŠ 308,00 € 0003/2020-0045 8.9.2020 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Košice, IČO: 45 2598 767 10.9.2020
303/2020 Šiltovky s potlačou pre prvákou 165,60 € 0003/2020-0062 2.9.2020 BOMEDIA,s.r.o., Košice, IČO: 51 871 904 4.9.2020
302/2020 Zemný plny na 092020 12,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 2.9.2020 Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 2.9.2020
301/2020 Učebnice EV, HUV, VYV pre 1.stupeň ZŠ 774,00 € 0003/2020-0046 2.9.2020 Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340
300/2020 Výmena PVC podlahy v miestnosti IKT č.7 - trieda 13,20 € 0003/2020-0057 2.9.2020 Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340
299/2020 Vlájka SR a EÚ 32,36 € 0003/2020-0058 21.8.2020 Obchod - SVK, s.r.o., Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov 4.9.2020
298/2020 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 072020 13,20 € 2014/0210/27120331 25.8.2020 INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 25.8.2020
297/2020 Učebnice Matematiky 5.ro. + PZ doobjednanie 111,00 € 0003/2020-0054 24.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 24.8.2020
296/2020 Školský nábytok (lavice + stoličky) 3 404,00 € 0003/2020-0040 24.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 25.8.2020
295/2020 Učebnice Matematiky 5.roč. + PZ 469,75 € 0003/2020-0053 21.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 25.8.2020
294/2020 Učebnice Matematiky 6.roč. + PZ 349,00 € 0003/2020-0053 21.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 25.8.2020
293/2020 Učebnice Matematiky 7.roč. + PZ 452,74 € 0003/2020-0053 21.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 25.8.2020
292/2020 Učebnice Matematiky 8.roč. + PZ 281,00 € 0003/2020-0053 21.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 25.8.2020
291/2020 Učebnice Matematiky 9.roč. + PZ 337,74 € 0003/2020-0053 24.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 25.8.2020
290/2020 Učebnice Matematiky 1.roč. + PZ 396,00 € 0003/2020-0043 24.8.2020 LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 24.8.2020
289/2020 Tlačiareň + 2x switch + 12x sieťové karty 381,20 € 0003/2020-0059 24.8.2020 Datacomp s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 11.9.2020
288/2020 Pracovné zošity MAT a SJL pre 2.roč. ZŠ 409,97 € objednávka Pakandlová 19.8.2020 AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 neuhradené - dopropis č. 1302000474 z 10.9.2020
287/2020 Pracovné zošity MAT a SJL pre 3.roč. ZŠ 583,00 € objednávka Lexmanová 19.8.2020 AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 neuhradené - dopropis č. 1302000461 z 9.9.2020
286/2020 Podlaha vinylová vrátane montáž. materiálu 549,90 € osobne 24.08.2020 31.08.2020 HORNBACH - Baumarkt SK spol, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 838 949 20.8.2020
285/2020 Wifi vysielače Point Ubiquiti UniFi 384,50 € 0003/2020-0060 18.8.2020 Alza.cz a.s. www.alza.sk
284/2020 180,00 € 0003/2020-0051 18.8.2020 Ing. Žigalová Marieta - FO, Košice 18.8.2020
283/2020 Náplne do tlačiarne 286,60 € 0003/2020-0056 18.8.2020 Datacomp s.r.o,, Košice, IČO: 36 212 466 18.8.2020
282/2020 Dodávka tepla a TúV za 072020 3 352,72 € 1130261116 17.8.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o., Košice, 31 679 692 18.8.2020
281/2020 Učebnice Angli. jazyka pre 1.stupeň a 5.roč. ZŠ 824,25 € 0003/2020-0049 10.8.2020 Distribučná agentúra AD REM, Bratislava, IČO: 11 782 889 12.8.2020
280/2020 Spracovanie PaM za 072020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 10.8.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 11.8.2020
279/2020 Obhliadka a nacenie na výmenu radiátorových ventilov 52,75 € 0003/2020-0020 10.8.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684 11.8.2020
278/2020 Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, nastavenie regulácie po ukončení vykurov. sezóny 2019/2020 50,46 € 0003/2020-0032 10.8.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, IČO: 44 518 684 11.8.2020
277/2020 Telefóny hovorné za 072020 25,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.8.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.8.2020
276/2020 Telefóny mobilné za 072020 43,43 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.8.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.8.2020
275/2020 Elektrická energia za 072020 412,27 € 5100136837C 7.8.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 11.8.2020
274/2020 Učebnica Výtvarnej výchovy 2. roč. ZŠ 138,60 € 4.8.2020 03.09.2020 Patria I. spol, s.r.o. Prievidza IČO: 30 223 563 11.8.2020
273/2020 Zemný plyn na 082020 7,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 3.8.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 7.8.2020
272/2020 Potlač tričiek pre basketbalový kemp CVČ Drábova 478,50 € 0003/2020-0052 3.8.2020 Bee Production s.r.o. Košice IČO: 46349910 7.8.2020
271/2020 Pracovné naradenie a pracovné pomôcky 220,76 € 0003/2020-0042 28.7.2020 CMK PLUS, s.r.o., Prešov, IČO: 46 521 747 29.7.2020
270/2020 Spracovanie PaM za 062020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 24.7.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 29.7.2020
269/2020 Poistenie vypočtovej techniky na rok 2021 Projekt CJ 21995 97,00 € 60502156441 23.7.2020 Wustenrot Bratislava IČO: 31 383 408 29.7.2020
268/2020 Pracovné zošity Náboženstvo 1.-4.ročník 312,00 € 0003/2020-0047 23.7.2020 Vydavateľstvo DON BOSCO Bratislava IČO: 50434870 15.7.2020
267/2020 Odber a likvidácia kychynského odpadu 062020 46,20 € 2014/0210/27120331 23.7.2020 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 23.7.2020
265/2020 Kancelársky materiál, prac. náradie a čistiace prostriedky 247,88 € 0003/2020-0035 21.7.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 23.7.2020
264/2020 Odborný dozor "Výmena okien a dverí" 500,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1 0003/2020-0010 21.7.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 4.8.2020
258/2020 Zabezpečenie VO "Výmena okien a dverí" 500,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č. 1 0003/2020-0009 20.7.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 4.8.2020
257/2020 Vypracovanie projektu vnútorné rozvody vodovodu a kanalizácie - pri telocvičniach 700,00 € 0003/2020-0038 20.7.2020 Proneco, s.r.o. Rozhanovce IČO: 45 358 141 27.7.2020
256/2020 Učebnice pre 1.stupeň ZŠ - Dotácia MŠŠVaV SR 3 113,55 € 0003/2020-0044 16.7.2020 AITEC, s.r.o Bratislava IČO: 43 829 171 16.7.2020
255/2020 Výmena platové okná a dvere za drevené 56 260,78 € Zmluva o dielo č. 012020 16.7.2020 O.K. s.r.o. Košice 4.8.2020
254/2020 Dodávka tepla a TúV za 062020 3 550,24 € 1130261116 15.7.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice, 31 679 692 16.7.2020
253/2020 O.K. s.r.o. Košice, A3:J3 540,00 € 0003/2020-0039 14.7.2020 JT SOLITÉR, s.r.o, Košice, 47 463 601 16.7.2020
252/2020 Školské tlačivá ŠKD, CVČ + poštovné 41,04 € 0003/2020-004 13.7.2020 ŠEVT a.s., Banská Bystrica - ŠEVT, a.s, Bratislava 31 331 131 16.7.2020
251/2020 Čistiace, dezinfekčné prostriedky 515,53 € 0003/2020-0035 14.7.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 16.7.2020
250/2020 Telefóny mobilné hovorné za 062020 43,09 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.7.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 16.7.2020
249/2020 Elektrická energia za 062020 765,46 € 5100136837C 10.7.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 16.7.2020
248/2020 Vypracovanie projekt. dokum. na elektroinštal. v soci. zariad. pri telocvičniach 380,00 € 0003/2020-0037 9.7.2020 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 16.7.2020
247/2020 Telefóny hovorné za 062020 39,70 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 9.7.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 6.7.2020
246/2020 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020 202,50 € Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti bezpečnostvo technickej služby č. 1/2019 6.7.2020 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 6.7.2020
245/2020 Oprava plynového varného kotla, Tabletová soľ 78,48 € 003/2020-0034 3.7.2020 GASTRO-SERVIS, Košice, 32 561 989 6.7.2020
244/2020 Zemný plyn na 072020 7,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.7.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 30.6.2020
242/2020 Stravné zamestnancov školy 06.2020 51,37 € 29.6.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.6.2020
241/2020 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 06.2020 46,70 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 29.6.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.6.2020
240/2020 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 06.2020 560,40 € 29.6.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 30.6.2020
239/2020 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q.2020 1 122,70 € Zmluva č.30-0001579669PO2019 29.6.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 26.6.2020
221/2020 Spracovanie vyúčtovanie za rok 2019 a prepoklad na rok 2020 spotreby energií pre nájomcov školy 75,02 € 0003/2020-0025 23.6.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o, Košice, 44 518 684 26.6.2020
220/2020 Povinná servisná prehliadka Plynového parného konvektomatu + dopravné 80,93 € 0003/2020-0031 22.6.2020 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Košice, 33 905 690 26.6.2020
212/2020 Triedne knihy ŠKD tlač + poštovné 22,86 € 0003/2020-0007 16.6.2020 CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 22.6.2020
211/2020 ASC agenda - komplet predplat. na rok 2021 399,00 € 16.6.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava, IČO: 31 361 161 22.6.2020
204/2020 Aktualizácie verzie Vema 06/20-05/21 923,76 € Zmluva 16.6.2020 Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 16.6.2020
201/2020 Demontáž elektroinštalácie v IKT 1 a odpojenie vzduchotechniky v OU chémie 240,00 € 0003/2020-0030 16.6.2020 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 16.6.2020
196/2020 Dodávka tepla a TúV za 052020 3 807,56 € 1130261116 15.6.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 16.6.2020
192/2020 Hygienické potreby 119,51 € 0003/2020-0028 11.6.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 16.6.2020
189/2020 Telefóny hovorné za 052020 25,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.6.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.6.2020
185/2020 Telefóny mobilné hovorné za 052020 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.6.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.6.2020
184/2020 Materiál vypočt. technika + router 103,73 € 0003/2020-0028 9.6.2020 15.06.2020 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 10.6.2020
175/2020 Elektrická energia za 052020 262,40 € 5100136837C 5.6.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 5.6.2020
174/2020 Školské časopisy - Komensky, Vychovavateľ 10,50 € 5.6.2020 22.06.2020 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica IČO: 36 631 124 5.6.2020
173/2020 Stravovacie poukážky za obdobie 01.-05.2020 6 123,00 € Komisonárska zmluva vrátane dodatku č.1 0003/2020-0026 4.6.2020 09.06.2020 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 5.6.2020
171/2020 Spracovanie PaM za 052020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 4.6.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 26.6.2020
170/2020 Poistenie notebookov Proejekt Mod. vzdelávanie 2020 181,44 € 6575350893 3.6.2020 Kooperatíva poisťovňa, a.s, Vienna Insurance Group, Košice 6.7.2020
163/2020 Zemný plyn na 062020 7,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.6.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 5.6.2020
162/2020 Spracovanie PaM za 042020 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 29.5.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 25.5.2020
161/2020 Dezinfekčné prostriedky 115,24 € 0003/2020-0023 22.05.2020 28.05.2020 ROIN, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 848 901 25.5.2020
160/2020 Hygienické potreby, rukavice jednoraz. 88,82 € 0003/2020-0024 21.5.2020 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 27.5.2020
159/2020 Dezinfekčné gely, rúška 111,91 € 0003/2020-0022 20.05.2020 22.05.2020 ŠRUBKA s.r.o, Košice, IČO: 31 713 467  20.5.2020
158/2020 Bezdotykové teplomery 119,78 € 0003/2020-0021 19.05.2020 26.05.2020 Dr. Max 100 s.r.o., Košice, IČO: 48 115 860 19.5.2020
157/2020 Dodávka tepla a TúV za 042020 5 856,43 € 1130261116 18.5.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Košice, 31 679 692 19.5.2020
157/2020 Paušálné poplaty - bežná údržba a revízia za 1.polrok 2020 34,02 € 81504 Sch 15.5.2020 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 25.5.2020
155/2020 Deratizácia 36,00 € 0003/2020-0016 14.5.2020 ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 15.5.2020
154/2020 Elektrická energia za 042020 326,77 € 5100136837C 12.5.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 12.5.2020
153/2020 Telefóny mobilné hovorné za 042020 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č, TP5012104664992 11.5.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469  12.5.2020
152/2020 Telefóny hovorné za 042020 25,00 € Zmluvami o poskytované verejných služieb č. TP5012104664992 7.5.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.5.2020
151/2020 Zemný plny na 042020 15,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 4.5.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 4.5.2020
150/2020 Publikácia "Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom" 29.25 € 0003/2020-0018 30.4.2020 15.5.2020 Martinus, s.r.o., Martin IČO: 45 503 249 4.5.2020
149/2020 Náplne do tlačiarní 311,50 € 0003/2020-0013 30.4.2020 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 4.5.2020
148/2020 Ročná odmena na rok 2020 za poskytnutie služby "Študentnský časopis bez námahy" 48,00 € Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073 27.4.2020 KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice, 52 247 040 29.4.2020
147/2020 Oprava poškodeného kábla pre napájanie telocvične 145,00 € 0003/2020-0015

27.4.2020

JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 29.4.2020
146/2020 Odborná prehliadka na VTZ plynových 222,00 € 0003/2020-0017 21.4.2020 Bonepo s.r.o., Košice, IČO: 36 746 801 21.4.2020
145/2020 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032020 13,20 € 2014/0210/271203131 21.4.2020 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 21.4.2020
144/2020 Dodávka tepla a TúV za 032020 5 752,40 € 1130261116 15.4.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 16.4.2020
143/2020 Poistenie výpoč. techniky z projektu CJ  č. 21110120046 35,62 € Poistná zmluva č. 2617006084 14.4.2020 UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava, 00 653 501
142/2020 Telefóny mobilné hovorné za 032020  43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.4.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 14.4.2020
141/2020 Spracovanie PaM za 032020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 9.4.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 14.4.2020
140/2020 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020 202,50 € Zmluva o poskytovaní služieb a činností bezpečnostno technickej služby č. 1/2019 9.4.2020 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 641 16.4.2020
139/2020 Telefóny hovorné za 022020 25,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 8.4.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 25.4.2020
138/2020 Elektrická energia za 032020 450,83 € 5100136837C 7.4.2020

Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222

14.4.2020
137/2020 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 01.-03.2020 1 120,80 € 7.4.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 14.4.2020
136/2020 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 01-03.2020 102,74 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2020 7.4.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 14.4.2020
135/2020 Stravné zamestnancov školy 01.-03.2020 93,40 € 7.4.2020 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 14.4.2020
134/2020 Zemný plyn na 042020 38,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.4.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 6.4.2020
133/2020 Offline podpora Prvouka a SJ pre 2.roč. 28,80 € 0003/2020-0014 17.3.2020 AITEC s.r.o., Bratislava 43 829 171 22.3.2020
132/2020 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2020 1 435,25 € Zmluva č. 30-000157969PO2019 27.3.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 31.3.2020
131/2020 Dodávka tepla a TúV za rok 2019 vyúčtovacia FA - 1 582,25 € 1130261116 27.3.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 7.4.2020
130/2020 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022020 46,20 € 2014/0210/27120331 23.3.2020 INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 24.3.2020
129/2020 Dodávka tepla a TúV za 022020 9 077,12 € 1130261116 19.3.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 19.3.2020
124/2020 Telefóny mobilné hovorné za 022020 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.3.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 31.3.2020
121/2020 Čistiace, dezinfekčné, hygienické a kancel. papier 329,42 € 0003/2020-0012 10.3.2020 PAPARE, s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082 182 11.3.2020
120/2020 Spracovanie PHZ na "Rekonštrukcia sociál. zariadení pri telocvičniach" 500,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 00003/2020-0006 9.3.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 11.3.2020
119/2020 Spracovanie PaM za 022020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 9.3.2020 Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419 9.3.2020
118/2020 Telefóny hovorné za 022020 25,76 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 9.3.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.3.2020
113/2020 Spracovanie PaM za 012020 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 9.3.2020 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 9.3.2020
112/2020 Elektrická energia za 022020 1 121,94 € 5100136837C 6.3.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 11.2.2020
111/2020 Zemný plyn na 032020 69,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 2.3.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 11.3.2020
102/2020 Hospodárske tlačivá 100,02 € 0003/2020-0005 24.2.2020 10.03.2020 ŠEVT,a.s., Bratislava, 31 331 131 28.2.2020
098/2020 Oprava osvetlenia a sprevádzkovanie elektriky v telocvični 150,00 € 0003/2020-0008 21.2.2020 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 28.2.2020
081/2020 Dodávka tepla a TúV za 012020 10 686,00 € 1130261116 17.2.2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o, Košice, 31 679 692 20.2.2020
074/2020 Časopis Slávik 2020 3,00 € 0003/2020-003 11.2.2020 ARES spol.s.r.o., Bratislava IČO: 31 363 822 12.2.2020
073/2020 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012020 39,60 € 2014/0120/27120331 10.2.2020 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 12.2.2020
066/2020 Telefóny mobilné hovorné za 012020 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.2.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.2.2020
065/2020 Elektrická energia za 012020 1 122,98 € 5100136837C 7.2.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 11.2.2020
062/2020 Telefóny hovonré za 012020 31,68 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 6.2.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.2.2020
055/2020 Zemný plyn na 022020 73,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 3.2.2020 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256  4.2.2020
053/2020 Časopis Škola predplatné na rok 2020 25,00 € 27.1.2020 Mgr. Martin Medlen - JurisDat, Bratislava, 52 829 821 30.1.2020
044/2020 Pravidelná údržba Bizhub 226 54,00 € 003/2020-002 24.1.2020 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 30.1.2020
036/2020 Poistenie - poistenie priemyselných rizík (budova + majetok) 928,59 € PZ 9107030410 20.1.2020 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratsialva 00 653 501 4.2.2020
030/2020 Dodávka tepla a TúV za 122019 8 775,14 € 1130261116 17.1.2020 Teplené hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 20.1.2020
025/2020 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 1 800,00 € 001/2019-089 15.1.2020 Ing. Samuel Švec, Košice, IČO: 42 330 564 4.2.2020
019/2020 Doména a webhosting www.zsdrabova.sk na rok 2020 72,00 € 14.1.2020 webwx.digital s.r.o., Košice, IČO: 48 329 461 20.1.2020
018/2020 Zemný plyn vyúčtovanie za rok 2019 -289,50 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 14.1.2020 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 28.1.2020
016/2020 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122019 39,60 € 2014/010/27120331 13.1.2020 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 9.1.2020
015/2020 Zemný plyn na 012020 75,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 13.1.2020 Slovenský plynárenský priemysel. a.s Bratislava, 35 815 256 20.1.2020
014/2020 Telefóny hovorné za 122019 26,51 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.1.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 20.1.2020
009/2020 Telefóny mobilné hovorné za 122019 43,01 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.1.2020 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 20.1.2020
008/2020 Elektrická energia za 122019 999,20 € 5100136837c 9.1.2020 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 20.1.2020
001/2020 Aktualizácie webstránky v roku 2019 72,00 € zmluva 7.1.2020 wbx, s.r.o., Košice, 46 530 622 30.1.2020
Rok 2019
780/2019 Učebné pomôcky pre potreby špec. pedagóga 23,06 € 001/2019-099 27.12.2019 Martinus, s.r.o. Martin IČO: 45 503 249  20.1.2020
779/2019 Učebné pomôcky pre potreby špec. pedagóga 128,96 € 001/2019-098 27.12.2019 Pro Solutions, s.r.o., Bratislava IČO: 35 848 260 27.12.2019
778/2019 Kancelárské hreslo hracie 279,92 € 001/2019-097 23.12.2019 02.01.2020 KIKA Nábytok, s.r.o. 27.12.2019
777/2019 Učebné pomôcky HUV 124,60 € 001/2019-096 20.12.2019 02.01.2019 Muziker, a.s., Bratislava, IČO: 35 840 773 27.12.2019
776/2019 Zabezpečenie podujatia Slávnostná akadémia k 35.výročiu školy 120,00 € telefonický 20.12.2019 Centrum voľného času Košice IČO: 35 542 781 19.12.2019
775/2019 Náplne do tlačiarní 294,46 € 001/2019-092 20.12.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 20.12.2019
774/2019 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2019 144,00 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2019 20.12.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 20.12.2019
773/2019 Stravné zamestnancov školy 10.-12.2019 158,40 € 20.12.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 20.12.2019
772/2019 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 10.-12.2019 1 728,00 € 20.12.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 20.12.2019
768/2019 Oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215 115,20 € 001/2019-095 20.12.2019 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 20.12.2019
767/2019 Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynové - konvektormat 50,00 € 001/2019-075 19.12.2019 Róbert Németh - Robin, Košice 17 186 391 19.12.2019
766/2019 Odborná prehliadka a odborná skúška na gastrozariadenie 230,00 € 001/2019-091 19.12.2019 Róbert Németh - Robin, Košice 17 186 391 19.12.2019
765/2019 Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični 33 866,50 € Zmluva o dielo 2/2019 19.12.2019 Ľuboslav Plachý Vranov nad Topľou IČO: 33 277 401 30.12.2019
764/2019 Oprava osvetlenia a preseknutého el. kábla 160,00 € 001/2019-091 19.12.2019 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 19.12.2019
763/2019 Výpočtová technika 1 917,90 € 001/2019-094 18.12.2019 30.12.2019 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7 811 09 Bratislava IČO: 36 562 939 19.12.2019
762/2019 Servis a kontrola vzduchotechniky v ŠJ 648,00 € 001/2019-093 18.12.2019 KLIVENT, s.r.o., Slanec IČO: 45 259 046 19.12.2019
761/2019 Dodávka a montáž odsávania ku konvektomatu 2 755,42 € 001/2019-084 18.12.2019 KLIVENT, s.ro., Slanec, IČO: 45 259 046 19.12.2019
760/2019 Doplnenie prístupovej jednotky k videovrátnikovi do 1.A triedy 397,20 € 001/2019-086 18.12.2019 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa IČO: 36 182 010 19.12.2019
759/2019 Jednorázový demontážný poplatok a polatky za dávkovač vody 56,40 € Rámcová KZ a Rámcová NZ + Dohoda o jej ukočení č. ZSDra-0078/2019-001 18.12.2019 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 19.12.2019
754/2019 Poskytovanie služby k IS Active Registratúra na rok 2020 600,00 € Servisná zmluva - ZSDra-133-2018-002 001/2019-087 17.12.2019 Lomtec.com a.s., Bratislava, IČO: 35 182 010 18.12.2019
753/2019 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 112019 1 077,47 € 01/128/2002 16.12.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 18.12.2019
747/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112019 46,20 € 2014/0210/27120331 16.12.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 19.12.2019
746/2019 Odborný dozor "Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični" 500,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 001/2019-082 16.12.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 18.12.2019
745/2019 Dodávka tepla a TúV za 102019 6 440,44 € 1130261116 16.12.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 18.12.2019
744/2019 Spracovanie PaM za 122019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 16.12.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 18.12.2019
743/2019 Školské tabule Triptych Keramic Vertikal 1 917,60 € 001/2019-090 16.12.2019 LINEA SK, spol. s.ro., Bratislava 35 716 932 18.12.2019
742/2019 Elektrická energia za 112019 1 117,73 € 5100136837C 13.12.2019 Východoslovenská energetika, a.s, Košice 36 211 222 16.12.2019
741/2019 Vypracovanie následnej monitorovacej správy č. 5 v rámci projektu ITMS 26110130456 K 30.11.2019 492.00 € 001/2019-083 13.12.2019 PSG Consulting, s.r.o, Košice, 36 197 734 16.12.2019
740/2019 Spracovanie PaM za 102019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 11.11.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 18.12.2019
736/2019 Telefóny hovorné za 112019 44,54 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 12.12.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 16.12.2019
735/2019 Upratovacie vozíky a odpadkové koše vonkajšie 579,60 € 001/2019-088 12.12.2019 B2B Partner, s.r.o., Bratislava, IČO: 44 413 467 16.12.2019
734/2019 Zabezpečenie VO "Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični" 350,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 001/2019-076 12.12.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.12.2019
733/2019 Zabezpešenie VO "Výmena podlahy v naraďovni" 200,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 001/2019-064 12.12.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.12.2019
732/2019 Spracovanie PaM za 112019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 12.12.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.12.2019
731/2019 Laminovacia fólia vrátenie tovaru -25,58 € 001/2019-078 12.12.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 16.12.2019
730/2019 Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov - polatok za predčasné ukončenie 130,68 € 9/2017-57 12.12.2019 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 16.12.2019
729/2019 Komplexná školská agenda - licencia na 36.mesiacov - 3.spátka - DOBROPIS -260,66 € 9/2017-57 12.12.2019 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 FA č. 579/2019 neuhradené
725/2019 Telefóny mobiln hovorné za 112019 43,08 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 11.12.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 13.12.2019
722/2019 Príspevok zo SF na ubytovanie a stravu v rámci školenia predsedov ZO OZ 106,00 € Závätná prihláška 9.12.2019 Vzdelávace a regeneračné centrum. s.r.o., Vysoké Tatry IČO: 45 984 751 7.11.2019
721/2019 Oprava vpuste do dažďového zvodu - havarijný stav 230,00 € 001/2019-077 9.12.2019 Nibiru, s.r.o., Košice IČO: 45 984 751 13.12.2019
720/2019 Oprava a výmena ventilov na radiátoroch - havarijný stav 120,00 € 001/2019-059 9.12.2019 Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 45 984 751 13.12.2019
715/2019 Virtuálna knižnica ročná odmena r. 2020 2019 198,72 € Zmluva VK/10/10/002 6.12.2019 Komensky, s.r.o. Košice 43 908 977 20.1.2020
714/2019 Časopisy 13,50 € 6.12.2019 Slovenská po, šta, a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 19.12.2019
713/2019 Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov 586,00 € Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti BTS č. 1/2019 001/2019-079 6.12.2019 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 13.12.2019
712/2019 Výmena PVC podlahovej krytiny v naraďovni 4 354,21 € 001/2019-074 6.12.2019 Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 9.12.2019
704/2019 Pracovné a jednorazové rukavice 32,81 € 001/2019-078 4.12.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 9.12.2019
703/2019 Revízia na VTZ elektrické - mokré prostredie + kontrola ručné el. náradie 1 300,00 €  001/2019-081 3.12.2019 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 9.12.2019
702/2019 Napájanie konvektomatu na el. prúd 241,00 € 001/2019-053 3.12.2019 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 9.12.2019
697/2019 Zemný plyn na 122019 113,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 2.12.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 9.12.2019
696/2019 Laminovacia fólia 24,41 € 001/2019-078 2.12.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 9.12.2019
679/2019 Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov - 3.splátka 260,66 € 9/2017-57 5.10.2018 ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131 neuhradené - dobropis č. 729/2019
678/2019 Kancelársky materiál 1,54 € 001/2019-078 2.12.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO:46 082 182 9.12.2019
672/2019 Jedálne kupóny za 05.-12.2019 + poplatky 1 449,56 € Komisionárska zmluva vrátane dodatku č. 1 001/2019-080 19.11.2019 26.11.2019 UP Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 19.11.2019
671/2019 Kancerársky materiál 698,52 € 001/2019-078 19.11.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 19.11.2019
664/2019 Dodávka tepla a TúV za 102019 5 257,58 € 1130261116 18.11.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 18.11.2019
663/2019 Paušálne poplatky - bežná údržba a revízia za 2.polrok 2019 34,02 € 81504 Sch 15.11.2019 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 18.11.2019
662/2019 Príplatok za navýšenie počtu osobných čísiel 68,40 € Zmluva 11.11.2019 Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 13.11.2019
653/2019 Deratizácia jeseň 2019 24,00 € 001/2019-063 11.11.2019 ASANARATES s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693  12.11.2019
652/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102019 46,20 € 2014/0210/27120331 11.11.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 12.11.2019
645/2019 Telefóny mobilné hovorné za 102019  43,00 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 11.11.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.11.2019
644/2019 Elektrická energia za 102019 917,03 € 5100136837C 11.11.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 12.11.2019
643/2019 Telefón hovorné za 102019 34,14 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 7.11.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.11.2019
641/2019 List Bianco 98,62 € 001/2019-008 6.11.2019 18.11.2019 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131  12.11.2019
631/2019 Pracovné náradie a pomôcky 108,47 € 001/2019-075 5.11.2019 CKM PLUS, s.r.o., Prešov IČO: 46 521 747 5.11.2019
630/2019 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019 202,50 € Zmluva o poskytovaní služieb a činností BTS č. 1/2019 4.11.2019 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 5.11.2019
623/2019 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie od 21.9.2019 do 31.10.2019 996,62 € 01/128/2002 4.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 5.11.2019
622/2019 Zemný plyn na 112019 96,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 4.11.2019 Slovenský plynárenská priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 5.11.2019
621/2019 Prvouka pre druhákov 188,10 € 001/2019-073 29.10.2019 AITEC, s.r.o., Bratislava IČO: 43 829 171 29.10.2019
620/2019 Keramická hlina A Glazúry pre CVČ 36,66 € 001/2019-071 29.10.2019 PECE spol, s.r.o., Očová, 36 618 233 5.11.2019
612/2019 Úroky z omeškania za oneskorenú platbu 4,07 € 01/128/2002 28.10.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 29.10.2019
611/2019 Administratívny poplatok za sprístupnenie služby 9,90 € Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073 28.10.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o., Košice, 52 247 040 29.10.2019
609/2019 Pracovné odevy a obuv 49,30 € 001/2019-068 24.10.2019 Rempo Univers BB, s.r.o., Košice IČO: 457 652 969 29.10.2019
608/2019 Púzdro na tablety 300,00 € 001/2019-070 23.10.2019 DSI Slovakia, s.r.o., Košice IČO: 31 670 172 24.10.2019
607/2019 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 1 245,05 € 001/2019-067 23.10.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 24.10.2019
606/2019 Výdajník vody 468,00 € 001/2019-066 22.10.2019 MARLUS Group s.r.o., Nitra 31 411 304 24.10.2019
594/2019 Servis - oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215 59,72 € 001/2019-069 18.10.2019 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 22.10.2019
593/2019 Dodávka a spracovanie DTD dosiek 33,00 € osobne 18.10.2019 Ladislav Vasiľ PILOSPAN, Košice 37 016 750 18.10.2019
586/2019 Kontrola tech. stavu rozvod. úzla, nastavenie regulácie pre začatím vykurov. sezóny 2019/2020 63,08 € 028/2018-056 17.10.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 22.10.2019
585/2019 Dodávka tepla a TúV za 092019 4 025,27 € 1130261116 17.10.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 21.10.2019
584/2019 LED žiarovky, LED neón. trubice 158,54 € 001/2019-065 16.10.2019 Cb eletro, s.r.o., Košice, IČO: 36 584 622 21.10.2019
579/2019 Spracovanie PaM za 092019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 15.10.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.10.2019
577/2019 Príspevok zo SF na rekreačno - poznávací zájazd Praha - ubytovanie vrátane poplatku mestu 745,60 € 001/2019-021 14.10.2019 COOLGASSI s.r.o., Praha, 04860071
571/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092019 46.20 € 2014/0210/27120331 14.10.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 16.10.2019
570/2019 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 215 57,60 € 001/2019-061 11.10.2019 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 16.10.2019
564/2019 Mobilné relefóny za 092019 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 10.10.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 14.10.2019
563/2019 Elektrická energia za 092019 824,38 € 5100136837C 10.10.2019 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 14.10.2019
562/2019 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2019 dp 30.0.92019 202,50 € 9.10.2019 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO:47 133 341 14.10.2019
561/2019 Telefón hovorné za 092019 44,82 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 9.10.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 14.10.2019
558/2019 Pitný režim + nájom a servis za 3.Q.2019 48,60 € Rámcová KZ a Rámcová NZ 8.10.2019 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718
548/2019 Keramická hlina pre CVČ 23,16 € 001/2019-058 1.10.2019 PECE spol.s.r.o., Očová, 36 618 233 10.10.2019
547/2019 Zemný plny na 102019 58,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 10.10.2019
538/2019 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 07.-09.2019 50,60 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2019 30.9.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 2.10.2019
537/2019 Stravné zamestnancov školy 07.-09.2019 55,66 € 30.9.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 2.10.2019
536/2019 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 07.-09.2019 607,20 € 30.9.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 2.10.2019
529/2019 Florbalové hokejky sady 204,56 € 001/2019-054 24.9.2019 Necy s.r.o. Slavičín ČR 25.9.2019
528/2019 Učebnice Anglický jazyk 1 320,00 € 24.9.2019 R and D Publishing s.r.o., Martin, 36 396 486 26.9.2019
521/2019 Aktulizácia programu Školská jedáleň 39,24 € 18.9.2019 SOFT-GL s.r.o., Košice 36 182 214 1.10.2019
520/2019 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q.2019 2 165,70 € 01/128/2002 23.9.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice, 36 570 460 7.10.2019
519/2019 Plynová parný konvektormat + nádoby + čistiace prostriedky 13 649,00 € KZ č. Z201922610_Z 23.9.2019 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Košice, 33 905 690 10.10.019
514/2019 Náplne do tlačiarní 586,30 € 001/2019-051 20.9.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 7.10.2019
513/2019 Montáž prípojky plyn, voda, odpad ku konvektomatu vrátane materiálu 162,00 € 001/2019-055 20.9.2019 Róbert Németh - Robin, Košice, 17 186 391 20.9.2019
511/2019 Poistenie - interaktívna tabuľa Projekt 26110130582 na rok 2020 43,13 € Poistná zmluva č. 4220034494 19.9.2019 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 7.10.2019
502/2019 Dodávka tepla a TúV za 082019 3 366,54 € 1130261116 16.9.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 18.9.2019
495/2019 Prenosné hasiace prístroje 315,00 € 001/2019-046 12.9.2019 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 16.9.2019
492/2019 Príspevok zo SF na rekreačno-poznávací zájazd Praha - ubytovanie vrátane poplatku mestu - záloha 800,00 € 001/2019-021 11.9.2019 COOLGASSI s.r.o. Praha, 04860071
491/2019 Zabezpečenie VO "Plynový konvektomat výmena PVC podlahovej krytiny" 150,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1  001/2019-032 11.9.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.9.2019
490/2019 Spracovanie PaM za 082019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 11.9.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.9.2019
489/2019 Kopírovací papier, fixy na tabuľu 161,88 € 001/2019-052 11.9.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 16.9.2019
488/2019 Mobilné telefóny hovorné za 082019 43,00 € 11.9.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.9.2019
480/2019 Telefón hovorné za 082019 29,32 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 9.9.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 16.9.2019
479/2019 Elektrická energia za 082019 314,27 € 5100136837C 9.9.2019 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 10.9.2019
467/2019 Mobilné telefóny hovorné za 072019 43,16 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 4.9.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 4.9.2019
466/2019 Príspevok zo SF na cestovné lístky - Praha 1 291,30 € 3.9.2019 RegioJet, Brno 5.9.2019
Miestny poplatok za kom. odpady 3.splátka 720,72 € Rozhodnutie MK B/2018/008626/MK/B/2018/00197683/38 Mesto Košice, 00 691 135 10.9.2019
460/2019 Zemný plny 082019 19,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 2.9.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Brastislava, 35 815 256 4.9.2019
455/2019 Archívn dosky so šnúrkami 39,60 € telefonický 28.8.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 28.8.2019
454/2019 Sieťové produtky  - wifi vysiel. + materiál 257,22 € 27.8.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 27.8.2019
453/2019 Triedne knihy tlač 133,10 € 001/2019-009, 010, 011 26.8.2019 CART PRINT, s.r.o., Nitra, 34 13 159 26.8.2019
452/2019 Výmena PVC podlahovej krytiny chodba 3 798,06 € 001/2019-049 22.8.2019 Nibiru, s.r.o., Košice IČO: 50 871 340 22.8.2019
451/2019 Biela keramicko magnetická tabuľa 404,00 € 001/2019-048 22.8.2019 GOTANA s.r.o., Nedanovce IČO: 46 279 491 22.8.2019
450/2019 Poistné Všeobecná zodpovednosť 08.11.2019-08.11.2020 532,44 € + 115,56 € Poistná zmluva č. 2617005938 úplné znenie 16.8.2019 10.10.2019 UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 10.9.2019 16.10.2019
449/2019 Dodávka tepla a TúV za 072019 3 432,00 € 1130261116 19.8.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 21.8.2019
448/2019 Správa z dohľadu nad pra. prostredím 59,75 € Zmluva 001/2019-040 19.8.2019 Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice, IČO: 36 582 433 20.8.2019
447/2019 Elektrická energia za 072019 378,01 € 5100136837C 8.8.2019 Východslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.8.2019
446/2019 Odber a likvidácia kychynského odpadu 072019  13,20 € 2014/0210/27120331 6.8.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 19.8.2019
445/2019 Ročná odmena za program Bezkriedy Plus 18,00 € ZoPS č. DBK/18/06/0751 2.8.2019 Komensky, s.r.o., Košice, IČO: 43 908 977 12.8.2019
444/2019 Telefón hovorné za 072019 25,12 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 1.8.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.8.019
443/2019 Spracovanie PaM za 072019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 1.8.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 19.8.2019
442/2019 Zemný plyna na 082019 9,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.8.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 12.82019
441/2019 Archivné škatule 34,32 € 001/2019-050 2.8.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 5.8.2019
440/2019 Poistenie vypočtovej techniky na rok 2020 Projekt CJ 21995 97,00 € 6050156441 25.7.2019 Wustenrot, Bratislava IČO: 31 383 408 5.8.2019
439/2019 Moduil DDS 145,20 € 12.7.2019 Vema, s.r.o. Bratislava, IČO: 31 355 374 12.7.2019
436/2019 Mobilné telefóny hovorné za 062019 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 16.7.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 16.7.2019
435/2019 Elektrická energia za 062019 680,18 € 5100136837C 16.7.2019 Východslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 16.7.2019
434/2019 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q.2019 2 063,12 € 01/128/2002 16.7.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice 36 570 460 16.7.2019
433/2019 Montáž el. vedenia k wifi vysielačom 350,00 € 001/2019-047 16.7.2019 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 16.7.2019
432/2019 Dodávka tepla a TúV za 062019 3 625,81 € 1130261116 15.7.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 16.7.2019
431/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 062019 52,80 € 2014/0210/27120331 15.7.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 16.7.2019
422/2019 Telefón hovorné za 062019 41,46 € Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 9.7.2019 Slovak Telekom a.s., Bratislava, 35 763 469 12.7.2019
420/2019 Voda v galónoch pitný režim + nájom a servis za 2.Q.2019  161,88 € Rámcová KZ a Rámcová NZ 001/2019-033 8.7.2019 Multip s.r.o., Košice, 45 721 718
419/2019 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019 202,50 € Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti BTS č. 1/2019 8.7.2019 Haspo-tex,s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341  12.7.2019
413/2019 ASC agenda - komplet 857,00 € 001/2019-045 4.7.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava IČO: 31 361 161 8.7.2019
412/2019 Spracovanie PaM za 062019

200,00€

Zmluva č.31-6/2010

3.7.2019

Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419

3.7.2019
411/2019 Odvoz vyradeného majetku - dodanie kontajnera 167,42€ 001/2019-036 1.7.2019 Kosit, a.s., Košice, IČO: 36 205 214  3.7.2019
410/2019 Zemný plyn 072019 9,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.7.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 3.7.2019
409/2019 Hubka na riad 4,74 € 001/2019-043 28.6.2019 Papera s.r.o., Banská Bystrica, 46 082 182 3.7.2019
408/2019 Kontrola tech. stavu rozvod. úzla po ukončení vykurov. sezóny 2018/2019 45,06 € 028/2018-041 28.6.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684
407/2019 Kancelársky materiál 37,91 € 001/2019-008 27.6.2019 Ševt, a.s., Bratislava, 31 331 131 27.6.2019
391/2019 Aktualizácia verzie Vema 06/19-05/20 874,32 € Zmluva 21.6.2019 Vema, s.r.o., Bratislava, 31 355 374 18.6.2019
390/2019 Čistenie daždových zvodov 2 ks 255,00 € 001/2019-038 21.6.2019 Nibiru, s.r.o., Košice, 50 871 348 26.6.2019
381/2019 Čistiace a kancelárske potreby 428,07 € 001/2019-043 18.6.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 27.6.2019
378/2019 Čistiace a hygienické prostriedky 163,74 € 001/2019-044 18.6.2019 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice 14 382 857 27.6.2019
377/2019 Dodávka tepla a TúV za 052019 4 579,30 € 1130261116 17.6.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 25.6.2019
375/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 052019 46,20 € 2014/0210/27120331 17.6.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 27.6.2019
365/2019 Elektrická energia za 052019 799,37 € 5100136837C 13.6.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 17.6.2019
357/2019 Mobilné telefóny hovorné za 052019 43,00 € 10.6.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 17.6.2019
356/2019 Sieťové produkty - wifi vysiel. Switch 306,29 € 001/2019-035 10.6.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 17.6.2019
355/2019 Hygienicky prostriedok 41,10 € 001/2019-037 10.6.2019 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045 17.6.2019
349/2019 Telefón hovorné za 052019 38,63 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 6.6.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 17.6.2019
348/2019 Školské časopisy 10,50 € 6.6.2019 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica IČO: 36 631 124 17.6.2019
347/2019 Toaletný papier do zásobníka 51,84 € 001/2019-034 6.6.2019

CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045

17.6.2019
346/2019 Tablety Lenovo 1 935,00 € 001/2019-039 10.6.2019 NAY a.s., Bratislava IČO: 35 739 487 11.6.2019
341/2019 Spracovanie PaM za 05019 200,00 €  Zmluva č.31-6/2010 5.6.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.6.2019
336/2019 Zemný plyn 062019 10,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 3.6.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 10.6.2019
330/2019 Organizovanie školy v prírode 3 100,00 € Zmluva o obstaraní zájazdu z 13.05.2019 31.5.2019 Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS (CK), Košice IČO: 41 872 096 10.6.2019
327/2019 Deratizácia 24,00 € 001/2019-025 30.5.2019 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693  10.6.2019
302/2019 Spracovanie vyúčtovania energií za rok 2018 60,08 € 001/2019-031 22.5.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 30.5.2019
297/2019 Paušálne poplatky - bežná údržva a revízie za 1.polrok 2019 34,02 € 81504 Sch 16.5.2019 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 20.5.2019
296/2019 Spracovanie PaM za 042019 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 16.5.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 20.5.2019
295/2019 Dodávka tepla a TúV za 042019 5 446,09 € 1130261116 16.5.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 20.5.2019
281/2019 Elektrická energia za 042019 742,94 € 5100136837C 13.5.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 17.5.2019
280/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 042019 66,00 € 2014/0210/27120331 13.5.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 20.5.2019
279/2019 Mobilné telefóny hovorné za 042019 43,00 € 10.5.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 17.5.2019
277/2019 Telefón hovorné za 042019 31,64 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 9.5.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 17.5.2019
274/2019 Čistiace, dezinfekčné prostriedky, kancel. materiál, kopír. papier 359,56 € 001/2019-029 7.5.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 10.5.2019
259/2019 Jedálne kupóny za 01.-04.2019 + poplatky 190,21 € 028/2018-030 30.4.2019 6.5.2019 Up Slovensko, s.r.o. Bratislava, 31 396 674 30.4.2019
258/2019 Náplne do tlačiarní  633,18 € 001/2019-026 29.4.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 30.4.2019
257/2019 Overenie váh 93,60 € 001/2019-024 29.4.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o., B.Bystrica IČO: 37 954 521 30.4.2019
249/2019 OP a OS na VTZ plynových + školenie 691,20 € 001/2019-027 25.4.2019 Bonepa s.r.o., Košice IČO: 36 746 801 29.4.2019
241/2019 Oprava elektrických pecí 2 ks + 3 pece 492,65 € 001/2019-023 15.4.2019 GASTRO-SERVIS, Košice 32 561 989 17.4.2019
240/2019 Nastavenie a servis váh 106,80 € 001/2019-022 15.4.2019 Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL Prešov, IČO: 41 906 063 17.4.2019
239/2019 Dodávka tepla a TúV za 032019 78 949,17 € 113026116 15.4.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 17.4.2019
238/2019 Voda v galónoch pitný režim + nájom a servis za 1.Q,2019 98,16 € Rámcová KZ a Rámcová NZ 001/2019-019 15.4.2019 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 17.4.2019
237/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032019 52,80 € 2014/0210/27 120331 15.4.2019 INTAs.r.o., Trenčín, 34 129 863 17.4.2019
231/2019 Príspevok zo SF na seminár "Dokumentácia individuálne začlenených žiakov od A po Z" 20,00 € 12.4.2019 Súkromné centrum špeciálno-pedag. poradenstva Prešov IČO: 37 942 689 18.3.209
230/2019 Poistenie notebookov Projekt Mod. Vzdelávanie 2019 181,44 € 6575350893 12.4.2019 Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice 6.5.2019
223/2019 Mobilné telefóny hovorné za 032019 43,00 € 10.4.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.4.2019
222/2019 Elektrická energia za 032019 826,18 € 5100136837C 9.4.2019 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 12.4.2019
215/2019 Telefón hovorné za 032019 33,86 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 8.4.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.4.2019
214/2019 Spracovanie PaM za 032019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 8.4.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.4.2019
213/2019 Doména a webhosting predplatné rok 2019 72,00 € 001/2019-020 5.4.2019 webwx.digital s.r.o., Košice IČO: 48 329 461 12.4.2019
212/2019 Piktogramy 17,50 € ZoPS č.1/2019 ústna 5.4.2019 Haspo-tex, s.r.o., Košice IČO: 47 133 341 12.4.2019
211/2019 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019 202,50 € Výzva VO 642015-Km 5.4.2019 Haspo-tex, s.r.o., Košice IČO: 47 133 341 12.4.2019
207/2019 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 215 48,00 €

001/2019-018

3.4.20019 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 12.4.2019
195/2019 Zemný plyn 042019 61,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.4.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 5.4.2019
194/2019 Občerstvenie Prac. Porada Deň učiteľov 680,00 € 001/2019-016 1.4.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 2.4.2019
193/2019 Režíjné náklady za stravné pre zamestnancov 01.-03.2019 1 420,80 € 29.3.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.3.2019
192/2019 Stravné zamestnancov školy 01-.03.2019 130,24 € 29.3.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.3.2019
191/2019 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 01-03.2019 118,40 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2019 29.3.2019 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 29.3.2019
184/2019 Kop. papier, kanc. materiál a školské potreby 42,49 € ústna - nákup v hotovosti 25.3.2019 Papier Servis, s.r.o. Košice, 36 577 308 1.4.2019
177/2019 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q.2019 2 276,99 € 01/128/2002 22.3.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 1.4.2019
176/2019 Dodávka tepla a TúV za rok 2018 VYUČTOVANIE -837,05 €

1130261116

22.3.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 2.4.2019
167/2019 Náplne do tlačianí + materiál na VT 80,70 € 001/2019-015 18.3.2019 26.3.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 21.3.2019
166/2019 Dodávka tepla a TúV za 022019 7 568,45 € 1130261116 18.3.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 19.3.2019
156/2019 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 345,06 € 0001/2019-014 15.3.2019 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bratislava 31 411 045 21.3.2019
150/2019 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi na 2.polrok šk.r. 2018/2019 49,80 € Rámcová zmluva 032015 0001/2019-012 12.3.2019 Papier Servis, s.r.o. Košice, 36 577 308 18.3.2019
149/2019 Elektrická energia za 022019 708,88 €

5100136837C

12.3.2019 Východoslovenská energeitka, a.s. Košice 36 211 222 18.3.2019
148/2019 Spracovanie PaM za 022019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 12.3.2019 Stredisko služieb škole, Košicem 35 540 419 18.3.2019
146/2019 Mobilné telefóny hovorné za 022019 43,00 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č, TP5012104664992 11.3.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 18.3.2019
145/2019 Poistenie výpoč. techniky z projektu CJ č. 21110120046 35,63 € Poistná zmluva č. 2617006084 11.3.2019 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 18.3.2019
144/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022019 39,60 € 2014/0210/27120331 11.3.2019 INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 18.3.2019
134/2019 Hospodárske tlačivá 43,46 € 0001/2019-007 7.3.2019 18.3.2019 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 11.3.2019
130/2019 Telefón hovorné za 122018  35,11 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 6.3.2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.3.2019
121/2019 Zemný plyn 0320019 110,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.3.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256  11.3.2019
120/2019 Výmena PVC podlahovej krytiny 10 367,20 € Zmluva o dielo č. 1/2019 28.2.2019 Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 11.3.2019
118/2019 Vypracovanie projektu Skvalitnenie inkluzívnosti vzdelávania 500,00 € 001/2019-006 27.2.2019 PSG Consulting, s.r.o., Košice, 36 197 734 6.3.2019
103/2019 Zabezpečenie VO "Výmena PVC podlahovej krytiny" 350,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 001/2019-002 21.2.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 22.2.2019
102/2019 Spracovanie PaM za 012019 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 21.2.2019 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 22.2.2019
101/2019 Dodávka tepla a TúV za 012019 107 292,36 € 1130261116 21.2.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 22.2.2019
100/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012019 52,80 € 2014/0210/27120331 15.2.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 18.2.2019
099/2019 Mobilné telefóny hovorné za 012019 43,00 € 10.2.2019 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 18.2.2019
092/2019 Náplne do tlačiarní 166,80 € 001/2019-004 12.2.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 18.2.2019
078/2019 Elektrická energia za 012019 905,11 € 5100136837C 8.2.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 18.2.2019
077/2019 Telefón - hovorné 012019 37,01 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č.TP5012104664992 6.2.2019 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.2.2019
064/2019 Zemný plyn 022019 117,00 € Zmluva o dodávke plynu č.806098 1.2.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 11.2.2019
045/2019 Časopis Škola predplatné na rok 2019 25,00 € 23.1.2019 M.Medlen-JurisDat, Bratislava, 11 821 973 11.2.2019
043/2019 Doména a webhosting predplatné rok 2019 72,00 € zmluva 21.1.2019 wbx, s.r.o., Košice, 46 530 622 28.1.2019
034/2019 Dodávka tepla a TúV za 122018 8 768,88 € 1130261116 16.1.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 18.1.2019
032/2019 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2 100,00 € 17.1.2019 Ján Švec, Košice 11.2.2019
026/2019 Zemný plan - vyúčtovanie za r. 2018 -306,50 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 16.1.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 29.1.2019
015/2019 Poistenie - poistenie notebooku 2 ks 40,12 € PZ 2617005991 14.1.2019 UNIQA poistovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 7.3.2019
014/2019 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122018 33,00 € 2014/0210/27120331 14.1.2019 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863  16.1.2019
013/2019 Zemný plyn 012019 121,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 14.1.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256  16.1.2019
009/2019 Mobilné telefóny hovorné za 122018 43,00 € 10.1.2019 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 18.1.2019
002/2019 Telefón hovorné za 122018 38,71 € Zmluvami o poskytovaní verejných služieb č. TP5012104664992 8.1.2019 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 18.1.2019
001/2019 Elektrická energia za 122018 861,22 € 5100136837C 7.1.2019 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 18.1.2019
Rok 2018
737/2018 Pracovné odevy a obuv + OPP 272,10 € 27.12.2018 REMPO UNIVERS BB, s.r.o., Košice 47 652 969 27.12.2018
736/2018 Voda v galónoch pitný režím 105,24 € Rámcová KZ a Rámcová NZ 028/2018-079 21.12.2018 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 27.12.2018
734/2018 Poskytovanie služby v IS Active Registratúra na rok 2019 600,00 € Servisný zmluva z 20.12.2018 reg.č. 011/2018 21.12.2018 Lomtec.com, a.s., Bratislava, IČO: 35 795 174  21.12.2018
733/2018 Výmena PVC podlahovej krytiny 4 393,48 € 028/2018-102 21.12.2018 Nibiru,s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340  21.12.2018
724/2018 Kopírovací stroj Monilta BizHub 226 + toner 972,00 € 028/2018-100 19.12.2018 BLARO, s.r.o., Košice 46 498 702 19.12.2018
723/2018 Výmena osvetlenia a elektroinštalácie v 5 tich miestnostiach 3 900,00 € 028/2018-101 18.12.2018 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 19.12.2018
722/2018 Výmena zvislého kanalizačného potrubia 5 091,84 € Zmluva o dielo č.5/2018 18.12.2018 BROLSTAV s.r.o., Košice 36 574 066  19.12.2018
713/2018 Dodávka tepla a TúV za 112018 6 265,16 € 1130261116 17.12.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 31 679 692 14.12.2018
712/2018 Dodávka a montáž prístupového systému - Videovrátnik 2 382,87 € 028/2018-096 17.12.2018 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa 36 182 010 17.12.2018
709/2018 Žiacke stoličky otáčacie na klzákoch 731,42 € 028/2018-099 14.12.2018 MONASTER, s.r.o., Bratislava 47 454 547   17.12.2018
708/2018 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 10.-12.2018 1 350,00 € 13.12.2018 Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641 17.12.2018
707/2018 Stravné zamestnancov školy 10.-12.2018 123,75 € 13.12.2018 Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641  17.12.2018
706/2018 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 10.-12.2018 112,50 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2018 13.12.2018 Základná škola Drábova 3, Košice 35 542 641  18.12.2018
700/2018 List Bianco + poštovné 26,40 € 028/2018-098 13.12.2018 ŠEVT, a.s., B.Bystrica 31 331 131 14.12.2018
696/2018 Elektrický varný kotol 3 530,40 € Kúpna zmluva č.1/2018 z 03.12.2018 12.12.2018 GASTRO-SERVIS, Košice 32 561 989 17.12.2018
695/2018 Mobilný telefón Samsung splátka 19,00 € - 19,00 € = 0,00 € 12.12.2018 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 v hotovosti 06.12.2018
694/2018 Počítač, tlačiareň 718,00 € 028/2018-093 12.12.2018 Datacomp s.r.o., Košice 36 212 466 14.12.2018
693/2018/ Výmena okien 27 689,18 € Zmluva o dielo č.4/2018 11.12.2018 Setex, s.r.o., Košice, 36 212 466
691/2018 Dodávka a spracovanie drevotrieskových dosák 22,13 € 028/2018-097 11.12.2018 Ladislav Vasiľ POLISPAN, Slanské Nové Mesto 37 016 750 v hotovorsti 11.12.2018
690/2018 Mobilné telefóny hovorné za 112018 47,58 € 11.12.2018 Slovak Telecom, a.s., Bratislava 35 763 469  17.12.2018
689/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112018 52,80 € 2014/0210/27120331 10.12.2018 INTA, s.r.o., Trenčín 31 129 863 17.12.2018
688/2018 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4.Q.  1 686,49 € 01/128/2002 10.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice, 36 570 460 10.12.2018
687/2018 Elektrická energia za 112018 916,27 € 5100136837C 10.12.2018 Východoslovenská energetika, a.s., Košice, 36 211 222 10.12.2018
686/2018 Vypracovanie dokumentácie 360,00 € Zmluva o dielo č.2/2018 10.12.2018 CUBS plus, s.r.o., Košice 46 943 404 17.12.2018
680/2018 NoteBook HP ProBook 450 G5 742,90 € 028/2018-095 7.12.2018 ALZA.CZ, Praha 27082440 17.12.2018
675/2018 Program aSc rozvrhy - rozširenie verzie suplovanie 63,00 € 028/2018-094 7.12.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bratislava 31 361 161 10.12.2018
674/2018 Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.4 v rámci projektu ITMS 26110130456 K 30.11.2018 492,00 € 028/2018-081 7.12.2018 PSG Consulting, s.r.o., Košice 36 197 734 10.12.2018
673/2018 Školské tabule Triptych Keramic Vertikal 2 160,00 € 028/2018-092 6.12.2018 LINEA SK, spol. s.r.o., Bratislava 35 716 932 10.12.2018
672/2018 Telefón hovorné za 112018 41,40 € 6.12.2018 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.12.2018
671/2018 OP a OS Elektr. Zabezp. Zar. 186,00 € 028/2018-087 6.12.2018 ALARMTEL SK, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010  10.12.2018
670/2018 Zabezpečenie VO "El. varný kotol", Výmena zvislého kanal. potrubia 550,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-080, 028/2018-82 6.12.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.12.2018
669/2018 Stavebný dozor "Výmena okien" 500,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodataok č.1 028/2018-063 6.12.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.12.2018
668/2018 Zabezpečenie VO "Mäso a mäsové výrobky", "Ovocia a zelenina", "Základné potraviny" 450,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-076 6.12.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.12.2018
667/2018 Stanovanie PH zákazky "Výmena zvislého kanalizačného potrubia" 150,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-062 6.12.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.12.2018
666/2018 Spracovanie PaM za 12/2018 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 6.12.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 10.12.2018
665/2018 Spracovanie PaM za 11/2018 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 6.12.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419  10.12.2018
663/2018 Oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215 180,00 € 028/2018-091 5.12.2018 BLARO, s.r.o., Košice 46 498 702 10.12.2018
658/2018 Relax kupón v zmysle zásad SF na rok 2018 900,00 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2018 028/2018-090 5.12.2018 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 31 396 674 10.12.2018
657/2018 Strava a ubytovanie počas školenia 27.-29.11.2018 + daň mestu 198,00 €

4.12.2018 4.12.2018

Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. Vysoké Tatry, 45 984 751 6.11.2018
656/2018 Časopisy 23,50 € 4.12.2018 18.12.2018 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, 36 631 124 6.12.2018
649/2018 Zemný plyn 122018 119,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 3.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava,  35 815 256 10.12.2018
644/2018 Revízia VTZ elektrickom - mokré prostredie a prenosné elektrospotrebiče 1 300,00 € 028/2018-085 30.11.2018 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601 3.12.2018
647/2018 Oprava a osvetlenia  120,00 € 028/2018-086 30.11.2018 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice, 47 463 601  3.12.2018
644/2018 Revízia PHP a pož. vodovodov 346,55 € Výzva VO 642015-Km 028/2018-084 30.11.2018 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341  3.12.2018
639/2018 Kopír. Papier, kanc. Materiál, šk. potreby 136,08 € Rámcová zmluva 032015 028/2018-088 28.11.2018 Papier Servis, s.r.o., Košice, 36 577 308 3.12.2018
637/2018 Náplne do tlačiarní 637,38 € Rámcová dohoda č.022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-083 27.11.2018 Datacomp, s.r.o,, Košice 36 212 466  3.12.2018
636/2018 Poistenie - poistenie priemyselných rizík (budova + majetok) vrátane dane z poistenia 928,59 € PZ 9107030410 26.11.2018 UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava, 00 653 501 3.12.2018
627/2018 Jedálne kupóny na rok 2018 + poplatky 1 480,74 € 028/2018-089 21.11.2018 27.11.2018 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 396 674 21.11.2018
619/2018 Spracovanie PaM za 10/2018 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 19.11.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 21.11.2018
618/2018 Dodávka tepla a TúV za 102018 4 163,75 € 1130261116 19.11.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 21.11.2018
617/2018 Deratizácia 24,00 € 028/2018-075 19.11.2018 ASANARATES. s.r.o., Košice, IČO: 36 606 693 21.11.2018
616/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 102018 52,80 € 2014/0210/27120331 19.11.2018 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863   21.11.2018
608/2018 Paušálne poplatky - bežná údržba a revízie za 2.polrok 2018 34,02 € 81504 Sch 15.11.2018 Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Bratislava, 31 402 828 21.11.2018
603/2018 Poistenie - interaktívna tabuľka Projekt 26110130582 39,94 € Poistná zmluva č.4220034494 13.11.2018 UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava 00 653 501 19.11.2018
602/2018 Elektrická energia za 102018 730,39 € 5100136837C 13.11.2018 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222  19.11.2018
597/2018 Virtuálna knižnica predplatné na rok 2019 198,72 € Zmluva Vk/10/10/002 19.11.2018 06.12.2018 Komensky, s.r.o. Košice 43 908 977 19.11.2018
592/2018 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018 405,00 € Výzva VO 642015-Km 12.11.2018 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341 19.11.2018
591/2018 Mobilné telefóny hovorné za 102018 44,38 € 12.11.2018 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.11.2018
590/2018 List Bianco 77,40 € 028/2018-013 8.11.2018 15.11.2018 ŠEVT, a.s., B.Bystrica 31 331 131 12.11.2018
582/2018 Telefón hovorné za 102018 40,60 € 7.11.2018 Slovak Telecom, a.s., Bratislava, 35 763 469 12.11.2018
579/2018 Vŕtacie kladivo 187,99 € 028/2018-077 5.11.2018 14.11.2018 OBI Slovakia, s.r.o., Košice 48 946 258 6.11.2018
578/2018 Zemný plyn 112018 101,00 € Zmluva o dodávke plynu č.806098 5.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256  12.11.2018
567/2018 Šatníková skriňa dvojdverová - reklamácia za poškodenie -35,00 € 028/2018-059 24.10.2018 BEP, s.r.o., Košice, 36 826 677 24.10.2018
557/2018 Poistné Všeobecná zodpovednosť 08.11.2018-08.11.2019 493,00 € Poistná zmluva č.2617005938 úplne znenie 22.10.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 29.10.2018
555/2018 Čistiace a hygienické prostriedky 651,11 € Rámcová dohoda č.012018 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky"  028/2018-074 18.10.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, 14 382 857 29.10.2018
554/2018 Šatníkové skrine dvojdverové 1 209,60 € 028/2018-059 18.10.2018 BEP, s.r.o., Košice, 36 826 677 24.10.2018
553/2018 Čistenie lapača tuku 497,89 € 028/2018-067 18.10.2018 KontraKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 29.10.2018
552/2018 Oprava poruchy na rozvodoch TÚV 2 681,46 € 028/2018-072 18.10.2018 DUCI, s.r.o., Košice, 36 816 353 22.10.2018
551/2018 Odb. prehl. a odb. skúška bleskozvod 750,00 € 028/2018-066 18.10.2018 BONEPO, s.r.o., Košice, 36 746 801 22.10.2018
550/2018 Kontrola tech. stavu rozvod, úzla pred vykurov. sezónov 2018/2019 45,06 € 028/2018-068 18.10.2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 29.10.2018
544/2018 Voda v galónoch pitný režim  98,16 € Rámcová KZ a Rámcová NZ 028/2018-056 17.10.2018 MULTIP, s.r.o., Košice 45 721 718 24.10.2018
538/2018 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 1.polrok šk.r.2018/2019 49,80 € Rámcová zmluva 032015 028/2018-070 15.10.2018 Papier Servis, s.r.o., Košice 36 577 308 24.10.2018
537/2018 Dodávka tepla a TúV za 092018 3 627,50 € 1130261116 15.10.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 31 679 692 17.10.2018
536/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 092018 39,60 € 2014/0210/27120331 15.10.2018 INTA s.r.o., Trenčín, 34 129 863 17.10.2018
530/2018 Čistiace prostriedky do umývačky a materiál do umyvačky 97,20 € 028/2018-071 12.10.2018 Elektroservis VV s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 17.10.2018
529/2018 Mobilné telefóny hovorné za 092018 43,98 € 11.10.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 17.09.2018
528/2018 Spracovanie PaM za 09/2018 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 11.10.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.10.2018
527/2018 Zabezpečenie VO "Výmena okien kotol" 350,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-060 11.10.2018 Stredisko služieb škole, KOšice, 35 540 419 17.10.2018
520/2018 Školské potreby 42,96 € 028/2018-073 10.10.2018 Papier Servis, s.r.o., Košice 36 577 308 11.10.2018
519/2018 Elektrická energia za 092018 637,68 € 5100136837C 9.10.2018 Východoslovenská energetika. a.s., Košice, 36 211 222 11.10.2018
509/2018 Komplexná školská agenda - licencia na 36 mesiacov - 2.splátka 260,66 € 9/2017-57 5.10.2018 ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131 10.10.2018
508/2018 Telefón hovorné za 092018 41,20 € 5.10.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 11.10.2018
507/2018 Náplne do tlačiarní 73,96 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-065 5.10.2018 Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466 zápočet
506/2018 Náplne do tlačiarní DOBROPIS k FA 499/2018 -73,96 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-065 5.10.2018 Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466 zápočet
505/2018 Hygienicky materiál pre soc. zariadenia 65,04 € 028/2018-069 4.10.2018 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 411 045 8.10.2018
499/2018 Náplne do tlačiarní 104,21 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Toney" 028/2018-065 1.10.2018 Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466 11.10.2018
493/2018 Zemný plyn 102018 61,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 1.10.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 16.10.2018
492/2018 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 3.Q. 1 874,18 € 01/128/2002 28.9.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460 8.10.2018
488/2018 Režijné náklady za stravné pre zamestnancov 7.-.9.2018 464,40 € 27.9.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641  27.9.2018
487/2018 Stravné zamestnancov školy 7-9.2018 42,57 € 27.9.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 27.9.2018
486/2018 Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 7.-9.2018 38,70 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2018 27.9.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641 27.9.2018
485/2018 Pravidelná údržba kopír. stroja 52,80 € 028/2018-064 27.9.2018 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702 8.10.2018
468/2018 MOBELIX SK, s.r.o., Bratislava 111,00 € Kúpna zmluva NKMP1V 19.9.2018 MOBELIX, s.r.o. Bratislava IČO: 35 903 414 20.9.2018
464/2018 Doplnenie podstránky "CVČ" na webstránku školy 96,00 € 028/2018-061 19.9.2018 webwx.digital, s.r.o., Košice 48 329 461 21.9.2018
463/2018 Náplne do tlačiarní  150,60 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-062a 18.9.2018 Datacomp, s.r.o., Košice, 36 212 466 8.10.2018
462/2018 Plynový varný kotol 6 096,00 € Kúpna zmluva č.1/2018 z 20.08.2018 14.9.2018 GASTRO-SERVIS, Košice 32 561 989 8.10.2018
454/2018 Dodávka tepla a TúV za 082018 3 154,76 € 1130261116 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, 31 679 692 17.9.2018
448/2018 Spracovanie PaM za 08/2018 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 11.9.2018 Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419 17.9.2018
447/2018 Zabezpečenie VO "Plynový varný kotol" 200,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-053 11.9.2018 Stredisko služieb škole Košice, 35 540 419 17.9.2018
446/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 082018 -354,17 € 5100136837C 11.9.2018 Východoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 20.9.2018
445/2018 Poistenie vypočtovej techniky na rok 2019 Projekt CJ 21995 97,00 € 6050156441 6050156441 11.9.2018 Wustenrot, Bratislava, IČO: 31 383 408 17.9.2018
436/2018 Mobilné telefóny hovorné za 082018 43,98 € 10.9.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 17.9.2018
429/2018 Telefón hovorné za 082018 27,20 € 10.9.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 10.9.2018
419/2018 Náplne do tlačiarní vrátenie -57,50 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-044 4.9.2018 Datacomp s.r.o., Košice 36 212 466 4.9.2018
418/2018 Zemný plyn 092018 20,00 € Zmluva o dodávke plynu č.806098 3.9.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 10.9.2018
417/2018 Odvoz, likvidácia a naloženie orezaných kríkov 140,00 € 028/2018-057 3.9.2018 Ing. Jozef Škoviera, Košice 10.9.2018
416/2018 Skartovačka, tlačiareň 602,75 € 028/2018-058 28.8.2018 Datacomp s.r.o., Košice 36 212 466 31.8.2018
414/2018 Triedné knihy 108,08 € 028/2018-007 028/2018-008 23.8.2018 CART PRINT, s.r.o., Nitra 34 13 159 30.8.2018
413/2018 Kancelársky materiál 240,29 € Rámcová zmluva 032015 028/2018-055 21.8.2018 Papier Servis, s.r.o., Košice, 36 577 308 30.8.2018
412/2018 Mobilné telefóny hovorné za 072018 44,18 € 13.8.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 14.8.2018
411/2018 Elektrická energia Výučtovanie za 072018 -367,71 € 5100136837C 13.8.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice, 36 211 222 20.8.2018
410/2018 Dodávka tepla a TúV za 072018 3 057,92 € 1130261116 13.8.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice 31 679 692 14.8.2018
409/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 072018 26,40 € 2014/0210/27120331 13.8.2018 INTA, s.r.o., Trenčín, 34 129 863 14.8.2018
408/2018 Spracovanie PaM za 07/2018 200,00 € Zmluva č.31-6/2010 10.8.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 15.8.2018
407/2018 Telefón hovorné za 072018 25,00 € 8.8.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35 763 469 9.8.2018
406/2018 Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov 128,70 € 028/2018-054 1.8.2018 ALTEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava IČO: 43 829 171 6.8.2018
405/2018 Zemný plyn 082018 10,00 € Zmluva o dodávke plynu č.806098 1.8.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, 35 815 256 9.8.2018
404/2018 Oprava výťahu 470,40 € 028/2018-028 17.7.2018 Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Bratislava, 31 402 828 25.7.2018
403/2018 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 082018 630,00 € 5100136837C Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36 211 222 9.8.2018
403/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 062018 -39,44 € 5100136837C 12.7.2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice, 36 211 222 27.7.2018
402/2018 Školské tlačiva 50,71 € 12.07.2018 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131 16.07.2018
401/2018 Bezkriedy plus - prístup 18,00 € ZoPS VK/10/10/002 12.07.2018 Komensky, s.r.o Košice 43 908 977 18.07.2018
400/2018 Voda v galónoch pitný režim 102,36 € Rámcová KZ a Rámcová NZ 028/2018-045 12.07.2018 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718
399/2018 Oprava potrubia TÚV 21 720,00 € ZoD 01/05/2018 12.07.2018 DUCI, s.r.o., Košice, 36 816 353 30.07.2018
398/2018 Dodávka tepla a TúV za 062018 3 293,88 € 1130261116 12.07.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 16.07.2018
397/2018 Baliaci papier, výkresy 39,82 € 028/2018-014 03.08.2018 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131
396/2018 Mobilné telefóny hovorné za 062018 44,29 € 12.07.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.07.2018
395/2018 Spracovanie PaM za 06/2018 200,00 € Zmluva č. 31-6/2010 11.07.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 16.07.2018
394/2018 Dezinfekčné prostriedky 81,14 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 028/2018-050 10.07.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice 14 382 857 11.07.2018
393/2018 Telefón hovorné za 062018 40,08 € 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 11.07.2018
389/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 062018 46,20 € 2014/0210/27120331 06.07.2018 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 11.07.2018
388/2018 Rewvízia VTZ elektrogastrozariadenie 232,32 € 028/2018-051 06.07.2018 Róbert Németh-Robin, Košice, IČO 17 176 391 11.07.2018
387/2018 Činnosť technika BOZP, PO za obdobie od 01.01.2018 do 30.06.2018 405,00 € Výzva VO 642015-Km 02.07.2018 Haspo-tex, s.r.o., Košice, IČO: 47 133 341
386/2018 Mobilné telefóny hovorné za 052018 44,08 € 02.07.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469
385/2018 Zemný plyn 072018 10,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 02.07.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256
384/2018 Stanovenie PH zákazky "Výmena okien za plastové" 150,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-039 28.06.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419
372/2018 Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 3.-6.2018 1 306,80 € 22.06.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
371/2018 Stravné zamestnancov školy 3-6.2018 108,90 € 22.06.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
370/2018 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 3.-6.2018 108,90 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2018 22.06.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
368/2018 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 2.Q. 2 077,82 € 01/128/2002 21.06.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460
362/2018 Revízia telocvičného náradia a telocvičného zariadenia 100,00 € 028/2018-049 20.06.2018 Vladimír MICENKO, Košice, IČO: 14 307 472
361/2018 Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynových (varné kotly) 145,20 € 028/2018-048 19.06.2018 BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801
360/2018 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu na obdobie 0618-0519 815,28 € 2014/0210/27120331 19.06.2018 Vema, s.r.o., Bratislava 31 355 374
359/2018 Náplne do tlačiarní 358,93 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-044 19.06.2018 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466
347/2018 Organizovanie školy v prírode 2 916,00 € Zmluva o obstaraní zájazdu 201842 028/2018-043 14.06.2018 Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS (CK), Košice IČO: 41 872 096
346/2018 Dodávka tepla a TúV za 052018 3 429,25 € 1130261116 14.06.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692
Čj: 088/2018 Miestny poplatok za kom. odpady 2. splátka 720,72 € Rozhodnutie MK B/2018/008626/MK/B/2018/00197683/38 04.05.2018 Mesto Košice, 00 691 135
344/2018 Kontrola tech. stavu rozvod. úzla po vykorov. Sezóne + Sprac. Vyúčtovania energií 96,73 € 028/2018-042 028/2018-037 12.06.2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684
343/2018 Prepravy žiakov do ŠvP zamestnancov 684,00 € Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb 028/2018-040 12.06.2018 PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651
342/2018 VO zákazky " Oprava potrubia TÚV" 350,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-032 12.06.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419
341/2018 Spracovanie PaM za 05/2018 200,00 € 12.06.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419
340/2018 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 052018 640,00 € 5100136837C 11.06.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
340/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 052018 -172,03 € 5100136837C 11.06.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
339/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 052018 52,80 € 2014/0210/27120331 11.06.2018 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863
331/2018 Upratovacie potreby 61,68 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 028/2018-47 08.06.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857
328/2018 Telefón hovorné za 052018 41,59 € 06.06.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469
327/2018 Časopisy Komensky,Vychovávateľ 10,50 € 06.06.2018 Slovenská pošta,a.s., Banská Bystrica, 36 631 124
320/2018 Palety drevené 27,07 € 31.05.2018 Metro Cash & Carry SK, s.r.o. Ivanka pri Dunaji IČO: 45 952 61
319/2018 Zemný plyn 062018 11,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 01.06.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256
318/2018 Poistenie notebookov Projekt Mod. Vzdelávanie 168,00 € 6575350893 01.06.2018 Koopertíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Košice,
306/2018 Pravidelná údržba kopír. Stroja 52,80 € 028/2018-041 25.05.2018 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702
292/2018 Dodávka tepla a TúV za 042018 4 793,46 € 1130261116 17.05.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 21.05.2018
285/2018 Krovinorez DOLMAR 249,90 € 028/2018-038 15.05.2018 NOVÁTOR spol. s.r.o., Košice 36 575 950 17.05.2018
284/2018 Paušálne poplatky- bežná údržba a revízie za 1.polrok 2018 34,02 € 81504 Sch 15.05.2018 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 17.05.2018
282/2018 Servisná prehliadka kotla 59,93 € 028/2018-035 15.05.2018 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus Košice, 33 905 690 17.05.2018
277/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 042018 39,60 € 2014/0210/27120331 14.05.2018 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 17.05.2018
275/2018 Spracovanie PaM za 04/2018 200,00 € 11.05.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 17.05.2018
274/2018 Mobilné telefóny hovorné za 042018 43,98 € 10.05.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.05.2018
273/2018 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 042018 650,00 € 5100136837C 10.05.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222
273/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 042018 -180,30 € 5100136837C 10.05.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 21.05.2018
267/2018 Telefón hovorné za 042018 38,30 € 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.05.2018
266/2018 Spracovanie posudkov na elektrozar. Navrhnuté na vyradenie 100,00 € 028/2018-036 09.05.2018 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 17.05.2018
260/2018 Pravidelná odborná prehliadka na VTZ plynových 161,12 € 028/2018-033 07.03.2016 BONEPO s.r.o., Košice, 36 746 801 04.05.2018
259/2018 Prednáška "Na štarte k mužnosti" 29,00 € 03.05.2018 MP Education, s.r.o., Senohraby 49 620 398 03.05.2018
252/2018 Zemný plyn 052018 25,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 02.05.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 08.05.2018
251/2018 Nálepky "Prvá pomoc, blok kocka 17,64 € 028/2018-034 27.04.2018 OfficeLand, s.r.o. Bratislava 35 843 136 27.04.2018
242/2018 Poistenie výpoč. techniky projekt CJ 33,00 € Poistná zmluva č. 2617006084 25.04.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 08.05.2018
227/2018 Deratizácia 24,00 € 028/2018-029 19.04.2018 ASANARATES s.r.o., Košice IČO: 36 606 693 23.04.2018
226/2018 Odvoz a likvidácia vyradeného majetku 272,57 € 028/2018-025 18.04.2018 Kosit a.s., Košice 362 05 214 23.04.2018
220/2018 Dodávka tepla a TúV za 022018 7 331,95 € 1130261116 16.04.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 17.04.2018
219/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 032018 46,20 € 2014/0210/27120331 16.04.2018 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 18.04.2018
211/2018 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 052018 810,00 € 5100136837C 13.04.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 17.05.2018
211/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 032018 -255,48 € 5100136837C 13.04.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 20.04.2018
208/2018 Voda v galónoch pitný režim 102,36 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2018 028/2018-020 12.04.2018 MULTIP, s.r.o., Košice, 45 721 718 18.04.2018
DP 080/2018 Doplatok poistného Všeobecná zodpovednosť za rok 2018 111,62 € Poistná zmluva č. 2617005938 úplné znenie 10.04.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 18.04.2018
203/2018 Správa z dohľadu nad pracovným prostredím 59,75 € Zmluva o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby č. 20/2007 a Dodatok č. 1 028/2018-006 10.04.2018 Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice 36 582 433 23.04.2018
202/2018 Mobilné telefóny hovorné za 022018 44,32 € 10.04.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 18.04.2018
201/2018 Spracovanie PaM za 03/2018 200,00 € 10.04.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 18.04.2018
195/2018 Právne služby 1 200,00 € Zmluva o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 29.03.2018 09.04.2018 JUDr. Alexander Farkašovský, Košice, 32 481 659 10.04.2018
194/2018 Občerstvenie Deň učiteľov 457,92 € 028/2018-030 09.04.2018 FLM s.r.o., Košice 36 216 691 16.04.2018
193/2018 Telefón hovorné za 022018 34,48 € 06.04.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 10.04.2018
192/2018 Chladnička dvojdverová Polair 1 270,91 € 028/2018-012 06.04.2018 PROMOS ALFAs.r.o., Havířov-Suchá ČR, 62 302 388 10.04.2018
181/2018 Čistiace a hygienické potreby 476,76 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 028/2018-024 04.04.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 19.04.2018
180/2018 Zemný plyn 042018 63,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 04.04.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 19.04.2018
179/2017 Náplne do tlačiarní 144,50 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-027 27.03.2018 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 19.04.2018
178/2017 Relax kupóny v zmysle zásad SF na rok 2018 1 600,00 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2018 028/2018-026 27.03.2018 Up Slovensko, s.r.o. Le Cheque Dejeuner, s.r.o.Bratislava, 31 396 674 03.04.2018
171/2018 Režijné náklady za stavné pre zamestnancov 1.-3.2018 1 188,00 € 23.03.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
170/2018 Sztravné zamestnancov školy 1.-3.2018 108,90 € 23.03.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
169/2018 príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov školy 1.-3.2018 99,00 € Tvorba a čerpanie SF na rok 2018 23.03.2018 Základná škola Drábova 3, Košice, 35 542 641
168/2018 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 2.polrok šk. r.2017/2018 83,00 € Rámcová zmluva 032015 028/2018-022 21.03.2018 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308
167/2018 Hospodárske tlačiva 38,06 € 028/2018-014 22.03.2018 ŠEVT, a.s., B. Bystrica 31 331 131
165/2018 Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 1.Q. 2 076,91 € 01/128/2002 21.03.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36 570 460
157/2018 Dodávka tepla a TúV vyúčtovanie za rok 2017 -292,58 € 1130261116 19.03.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692
156/2018 Dodávka tepla a TúV za 022018 7 956,96 € 1130261116 19.03.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 23.03.2018
151/2018 Spracovanie PaM za 02/2018 200,00 € 36-1/2010 15.03.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 21.03.2018
150/2018 Odborný seminár Efektívne vedenie školskej administratívy 30,00 € 028/2018-021 15.03.2018 Inštitút celožitného vzdelávania Košice, n.o., Košice 51 424 266 13.03.2018
143/2018 Environmentálny vyučbový program 60,00 € 028/2018-016 14.03.2018 Ing. Paulína Urdová, Kokšov Bakša, 47 143 215 21.03.2018
142/2018 Interiérové vybavenie-tabule, rohože 133,44 € 028/2018-019 14.03.2018 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o., Bratislava 35 885815 21.03.2018
141/2018 Výmena PVC podlahovej krytiny 17 558,95 € Zmluva o dielo 012018 13.03.2018 Nibiru, s.r.o.,Košice IČO: 50 871 340 21.03.2018
140/2018 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 042018 830,00 € 5100136837C 13.03.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 11.04.2018
140/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 022018 -181,58 € 5100136837C 13.03.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 19.03.2018
139/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 022018 33,00 € 2014/0210/27120331 12.03.2018 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 16.03.2018
135/2018 Kancelársky materiál 40,00 € 028/2018-017 12.03.2018 Sponka s.r.o., Púchov , 51 132 907 13.03.2018
134/2018 Mobilné telefóny hovorné za 022018 43,98 € 12.03.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.03.2018
131/2018 Mazľavé mydlo 30,78 € 028/2018-015 08.03.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 03.04.2018
128/2018 Telefón hovorné za 022018 41,08 € 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 16.03.2018
122/2018 Demontáž a montáž obehového čerpadla 144,76 € 028/2018-009 05.03.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 12.03.2018
117/2018 Zemný plyn 032018 115,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 01.03.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 12.03.2018
116/2018 Spracovanie PaM za 01/2018 200,00 € 36-1/2010 28.02.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 05.03.2018
115/2018 VO zákazky " Výmena PVC podlahovej krytiny" 350,00 € ZoPS č.1/2015 + Dodatok č.1 028/2018-004 28.02.2018 Stredisko služieb škole, Košice, 35 540 419 05.03.2018
114/2018 Poistenie - poistenie notebooky 2 ks 37,16 € PZ 2617005991 26.02.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 16.03.2018
113/2015 Obehové čerpadlo GR MAGNA 3 2 020,57 € 028/2018-010 26.02.2018 VPK, s.r.o., Prešov, 36 484 555 26.02.2018
105/2015 Drez dvojdielny ADZ-3 343,39 € 028/2018-011 06.03.2018 20.02.2018 GastroLUx, s.r.o., Žilina 36 413 186 21.02.2018
093/2018 Dodávka tepla a TúV za 012018 7 855,82 € 1130261116 14.02.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 20.02.2018
088/2018 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 032018 1 070,00 € 5100136837C 12.02.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 12.03.2018
088/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 012018 -128,32 € 5100136837C 12.02.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 19.02.2018
082/2018 Mobilné telefóny hovorné za 012018 43,98 € 12.02.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 19.02.2018
081/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 012018 39,60 € 2014/0210/27120331 12.02.2018 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 19.02.2018
080/2018 Časopis Slávik 2018 2,50 € 09.02.2018 ARES, s.r.o., Bratislava 31 363 822 19.02.2018
078/2018 Telefón hovorné za 012018 40,06 € 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 15.02.2018
076/2018 Časopis Škola predplatné na rok 2018 25,00 € 05.02.2018 M.Medlen-JurisDat, Bratislava , 11 821 973 16.02.2018
074/2018 Čistiace a hygienické prostriedky 120,92 € Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru "Čistiace a dezinfekčné prostriedky" 028/2018-003 05.02.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 28.02.2018
069/2018 Zemný plyn 022018 123,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 01.02.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 12.02.2018
068/2017 Náplne do tlačiarní 182,05 € Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "Tonery" 028/2018-002 01.02.2018 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 28.02.2018
067/2018 Poistenie - poistenie priemyselných rizík (bodova + majetok) 859,80 € PZ 9107030410 31.01.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501
055/2018 Umývacie prostriedky do umývačky 46,80 € 028/2017-001 26.01.2018 Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 29.01.2018
037/2018 Pravidelná údržba kopír. Stroja 54,00 € 028/2018 18.01.2018 BLARO, s.r.o., Košice, 46 498 702
027/2018 Zemný plyn - vyúčtovanie za r. 2017 -306,97 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 16.01.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 29.01.2018
026/2018 Zemný plyn 012018 126,00 € Zmluva o dodávke plynu č. 806098 16.01.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a.s. Bratislava, 35 815 256 25.01.2018
025/2018 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 122017 39,60 € 2014/0210/27120331 15.01.2018 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 22.01.2018
024/2018 Dodávka tepla a TúV za 122017 7 850,78 € 1130261116 15.01.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,Košice, 31 679 692 19.01.2018
013/2018 Mobilné telefóny hovorné za 122017 43,98 € 10.01.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.01.2018
006/2018 Elektrická energia ZÁLOHOVÁ PLATBA 022018 960,00 € 5100136837C 09.01.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 14.02.2018
006/2018 Elektrická energia Vyúčtovanie za 122017 159,32 € 5100136837C 09.01.2018 Východoslovenská energetika, a.s. Košice 36 211 222 19.01.2018
005/2018 Poistenie - interaktívna tabuľa Projekt 26110130582 39,94 € PZ 4220034494 08.01.2018 UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava 00 653 501 12.01.2018
002/2018 Doména a webhosting predplatné rok 2018 72,00 € zmluva 22.01.2018 8.1.2018 wbx,s.r.o., Košice, 46 530 622 17.01.2018
001/2018 Telefón hovorné za 122017 43,87 € 05.01.2018 Slovak Telekom, a.s.,Bratislava, 35 763 469 17.01.2018
Rok 2017
738/2017 Notebook a držiak na dataprojektor 474,60 € 9/2017-82 22.12.2017 Datacomp s.r.o., Košice, 36 212 466 27.12.2017
737/2017 Poskytovanie služby elektronickej registratúry na rok 2018 720,00 € ZSDra-499/2017-001 Zmluva o poskytovaní služieb 92017-76 22.12.2017 Lomtec.com, a.s., Bratislava, IČO: 35 795 174 22.12.2017
736/2017 Opakovaná úradná skúška výťahu 160,80 € 81504 Sch 92017-42 22.12.2017 Schindler výťahy a eskalátory a.s., Bratislava, 31 402 828 21.12.2017
734/2017 Kopírovací papier 126,00 € Rámcová zmluva 032015 92017-79 21.12.2017 Papier Servis, s.r.o. Košice ,36 577 308 22.12.2017
733/2017 Pračka, Konf. Stoličky 411,48 € 09.01.2018 20.12.2017 Metro Cash & Carry SK, s.r.o. Ivanka pri Dunaji IČO: 45 952 61 20.12.2017
728/2017 Antikorový pracovný stôl 559,12 € 9/2017-77 20.12.2017 CORA Ing. Jozef Šifra, Poprad IČO: 14 280 205 19.12.2017
727/2017 Lampa do dataprojektora EPSON 143,45 € 9/2017-78 20.12.2017 Web Retail s.r.o., Praha 28 876 431 21.12.2017
726/2017 CD prehrávče 197,50 € 20.12.2017 NAY a.s., Bratislava, IČO: 35 739 487 20.12.2017
725/2017 Pohovka 219,90 € Kupná zmluva č. 6411661861 20.12.2017 Kika Nábytok slovensko, s.r.o., Košice , 35 883 103 19.12.2017
724/2017 Vinylová podlaha + montažný materiál 238,96 € 9/2017-81 20.12.2017 HORNBACH - BAUMARKT SK, spol. s r.o., Bratislava , 35 838 949 20.12.2017
723/2017 LED žiarovky 196,61 € 9/2017-80 20.12.2017 Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 20.12.2017
722/2017 Učebnice Šlabikár 2. časť+ Čítanka 211,50 € 9/2017-75 19.12.2017 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. Bratislava, 0017 323 266 19.12.2017
721/2016 Revízia VTZ elektrickom 5 300,00 € 9/2017-74 19.12.2017 JT SOLITÉR, s.r.o., Košice 47 463 601 19.12.2017
716/2017 Odber a likvidácia kuchynského odpadu 112017 46,20 € 2014/0210/27120331 19.12.2017 INTA,s.r.o., Trenčín, 34 129 863 19.12.2017
714/2017 Vypracovanie monitorovacej správy č. 3 v rámci projektu ITMS 26110130456 k 30.11.2017 492,00 € 9/2017-73 14.12.2017 PSG Consulting, s.r.o. Košice, 36 197 734 15.12.2017