Základná škola Drábova 3, Košice
 

Rodičovské združenie

Vážení rodičia a priatelia školy,

tak ako po minulé roky, aj pre tento školský rok je príspevok do ZRPŠ nemenný - 20.- EUR bez ohľadu na počet Vašich detí navštevujúcich našu školu.

Poplatok môžete uhradiť aj bezhotovostne na účet nášho občianskeho združenia Náš lampášik s popisom úhrady nižšie.

Ďakujeme, že prispievate na skvalitnenie vzdelávania Vašich detí.

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces alebo mimovyučovacie aktivity v našej škole darovaním 2% z dane.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Občianske združenie LAMPÁŠIK. Iba 2 % pre nás znamenajú vašu podporu a dôveru v rozvíjaní našich aktivít s Vašimi deťmi.

Využite túto možnosť!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • ·         skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • ·         skvalitnenie vybavenia školy
  • ·         mimovyučovacie aktivity

 Tlačivá nájdete vo vestibule školy alebo po KLIKNUTÍ NA TENTO ODKAZ.

Ďakujeme!


Vážení rodičia, pre zjednodušenie poplatkov pre vás zverejňujeme údaje, na ktoré môžete zaslať váš rodičovský príspevok.

NÁZOV ÚČTU: Občianske združenie Náš Lampášik

ČÍSLO ÚČTU: SK33 0200 0000 0028 2903 3356

BIC: SUBASKBX

SPRÁVA PRE PRÍJEMCU: Priezvisko, trieda, za koho je poplatok zaplatený


Termíny rodičovských združení pre školský rok 2019/2020

DÁTUM ČAS DRUH RZ
10.9.2019 17:00 triedny aktív