Základná škola Drábova 3, Košice
 

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, pre zjednodušenie poplatkov pre vás zverejňujeme údaje, na ktoré môžete zaslať váš rodičovský príspevok.

NÁZOV ÚČTU: Občianske združenie Náš Lampášik

ČÍSLO ÚČTU: SK33 0200 0000 0028 2903 3356

BIC: SUBASKBX

SPRÁVA PRE PRÍJEMCU: Priezvisko, trieda, za koho je poplatok zaplatený


Termíny rodičovských združení pre školský rok 2017/2018

DÁTUM ČAS DRUH RZ
16.11.2017 17:00 konzultačný deň
18.01.2018 17:00 triedny aktív
19.04.2018 17:00 konzultačný deň
16.06.2018 17:00 triedny aktív