Základná škola Drábova 3, Košice
 

Rodičovské združenie

Vážení rodičia a priatelia školy,

príspevok na ZRPŠ pre školský rok 2020/2021 je nezmenený vo výške 20.- EUR. Poprosíme Vás uhradiť do konca októbra 2020 na účet uvedený nižšie alebo triednemu učiteľovi v hotovosti.

Ďakujeme.

Zároveň nám pomôžte skvalitniť výchovno-vzdelávací proces alebo mimovyučovacie aktivity v našej škole darovaním 2% z dane. Ešte stále tak mäžete učiniť do konca novembra 2020 vzhľadom na posun termínov z dôvodu pandémie.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akou je aj naše Občianske združenie LAMPÁŠIK. Iba 2 % pre nás znamenajú vašu podporu a dôveru v rozvíjaní našich aktivít s Vašimi deťmi.

Využite túto možnosť!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • ·         skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • ·         skvalitnenie vybavenia školy
  • ·         mimovyučovacie aktivity

Ďakujeme!


Vážení rodičia, pre zjednodušenie poplatkov pre vás zverejňujeme údaje, na ktoré môžete zaslať váš rodičovský príspevok.

NÁZOV ÚČTU: Občianske združenie Náš Lampášik

ČÍSLO ÚČTU: SK33 0200 0000 0028 2903 3356

BIC: SUBASKBX

SPRÁVA PRE PRÍJEMCU: Priezvisko, trieda, za koho je poplatok zaplatený


Termíny rodičovských združení pre školský rok 2020/2021

DÁTUM ČAS DRUH RZ