Základná škola Drábova 3, Košice
 

Jedáleň

Vážení rodičia, od 01.01. 2023 je potrebné uhradiť obedy nasledovne:

  • úhrada rodičov žiakov 1.- 4. ročníka: 1,90 €/ obed.  
  • úhrada rodičov žiakov 5.- 9. ročníka: 2,10 €/ obed.  

Poplatok za obed je potrebné uhradiť do 5. dňa nasledujúceho mesiaca (bankovým prevodom, trvalým príkazom, alebo poštovou poukážkou) - IBAN: SK2856000000009309076004   

Novinkou bude paušálny poplatok za RÉŽIU vo výške 5,00 €, ktorý bude každý mesiac automaticky prirátaný k poplatku za stravu.

Ak je to možné, prosíme vás o nastavenie trvalého príkazu – pre ročníky 1.- 4. suma 38 € (20 prac. dní) + 5€ réžia, pre ročníky 5.- 9. suma 42 € (20 prac. dní) + 5€ réžia.

Pri platbe trvalým príkazom prosíme uviesť meno žiaka a triedu. Preplatky za neodobratú stravu budú realizované v júni 2023.


Ako môžete dieťa odhlásiť z obedu?

  • telefonicky na čísle: +421-55-643-76-34 najneskôr do 8.00 hod ráno na príslušný deň

(po 8.00 hod. je odhlásenie neplatné! )

  • cez internet na www.zsdrabova.edupage.org a prideleným heslom do 8.00 hod. ráno na príslušný deň
  • cez mobilnú aplikáciu EduPage v kolónke jedáleň, kliknem na ODHLÁSIŤ
  • mailom: jedalen@zsdrabova.sk
  • osobne nahlásiť vedúcej ŠJ v príslušný deň do 8:00 hod. (môže aj rodič alebo žiak)

Čo ak dieťa stratí čip?

V prípade straty alebo poškodenia čipu je rodič alebo žiak povinný v čo najkratšom čase si zakúpiť nový čipový kľúč v hodnote 2Eur. Strata sa musí nahlásiť pani učiteľke Ing. Eve Ivanovej, ktorá mu nový čip vydá.