Základná škola Drábova 3, Košice
 

Kontakty

Základná škola

Základná škola Drábova 3, 040 23, Košice

riaditeľka školy 
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová
zsdrabova@zsdrabova.sk
+421-55-644-36-39

zástupkyňa riaditeľky
Ing. Katarína Vilimová
zastupkyna@zsdrabova.sk

vedúca školského klubu detí
Mgr. Eva Bertovičová
skd.zsdrabova@gmail.com
+421 911 437 603

hospodárka školy
Mária Lechmanová
hospodarka@zsdrabova.sk
+421-55-643-76-01

vedúca školskej jedálne
Irena Kostrejová
jedalen@zsdrabova.sk
+421-55-643-76-34

Napíšte nám

overovací kód

Triedni učitelia I.stupeň

1.A Mgr. Zuzana Pakandlová

zuzana.pakandlova@gmail.com

1.B Mgr. Viola Burianková

viola.buriankova@gmail.com

1.C Mgr. Alexandra Drozdová Mukenhauptová 

2.A Mgr. Stela Lexmanová

stelalex@centrum.sk

2.B PaedDr. Ľudmila Sukubová

ludka.sukubova@centrum.sk

2.C Mgr. Ľudmila Vargová

ludmilav87@gmail.com

3.A Mgr. Zuzana Kapitánová

zuzanahercegova6@gmail.com

3.B Mgr. Pavel Vámos

pavelvamos@atlas.sk

4.A PaedDr. Jana Prokopová

janka@sp-web.sk

4.B PaedDr. Gabriela Knapová

knap@post.sk

Triedni učitelia II. stupeň

5.A Mgr. Mária Šafaříková

19mara59@gmail.com

5.B Ing. Eva Ivanová

e.vargockova@gmail.com

6.A Mgr. Petra Faith Tobiášová

zsdrabova.tobiasova@gmail.com

6.B PaedDr. Ján Gáll

jan.gall@yahoo.com

7.A Mgr. Milan Henkrich

mhenkrich@gmail.com

8.A Mgr. Jana Nováková

jnovakova.s@gmail.com

8.B Ing. Valéria Schererová

valscherer@gmail.com

9.A Mgr. Renáta Baníková, PhD.

renata.banikova@gmail.com

Netriedni učitelia

Mgr. Viktoriya Králik

devlik@chello.sk

Mgr. Júlia Dzurusová

jdzurusova@yahoo.com

Mgr. Viera Kapci (MD)

vierka.mackova22@gmail.com

Mgr. Petra Sukubová (MD)

petra.sukubova@centrum.sk

Mgr. Mária Svoreňová (rehoľná sestra)

svorenovamaria.fma@gmail.com

Mgr. Mária Tarabová

tarabovam@gmail.com

Mgr. Silvia Štefančíková 

stefancikova.s@azet.sk

Mgr. Slávka Mihalčiková

slavka.mihalcikova@gmail.com

ŠKD

Gyöngyi Vozárová 
gyongi.vozarova@gmail.com

Jana Ivaničová 
janula.iv@gmail.com

Bc. Renáta Zambová
renata.zambova@gmail.com

Lucia Kupčová

lucia.kupcova@azet.sk

Nepedagogickí zamestnanci

Milena Bobalíková

Valéria Čarnáková

Jaroslava Hlubeňová  

Mária Ižolová

František Kalivoda 

Milena Moňoková 

Anna Pilníková 

Alžbeta Rabinčáková 

Darina Straková 

Kde nás nájdete