Základná škola Drábova 3, Košice
 

Kontakty

Základná škola

Základná škola Drábova 3, 040 23, Košice 

riaditeľka školy 
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová
zsdrabova@zsdrabova.sk
+421-55-644-36-39

zástupkyňa riaditeľky 
Ing. Katarína Vilimová
0911 437 603
kvilimova@gmail.com

zástupca riaditeľky
PaedDr. Ján Gáll
0911 437 605
jan.gall@zsdrabova.sk

hospodárka školy
Mária Lechmanová
hospodarka@zsdrabova.sk
+421-55-643-76-01

vedúca školskej jedálne
Irena Kostrejová
jedalen@zsdrabova.sk
+421-55-643-76-34

Napíšte nám

overovací kód

Triedni učitelia I.stupeň

1.A PaedDr. Monika Hudáková

monhudak@gmail.com

1.B Ing. Mgr. Marta Tóthová

2.A PaedDr. Gabriela Knapová

knap@post.sk

2.B PaedDr. Jana Prokopová

janka@sp-web.sk

2.C Mgr. Viera Ondrejkovičová

viera.on@centrum.sk

3.A Mgr. Zuzana Pakandlová

zuzana.pakandlova@gmail.com

3.B Mgr. Viola Burianková

viola.buriankova@gmail.com

3.C Mgr. Pavel Vámos

pavelvamos@atlas.sk

4.A Mgr. Stela Lexmanová

stelalex@centrum.sk

4.B PaedDr. Ľudmila Sukubová

ludka.sukubova@centrum.sk

4.C Mgr. Ľudmila Straková

ludmilav87@gmail.com

Inkluzívny tím

výchovný poradca:

Mgr. Pavel Vámos 

pavelvamos@atlas.sk

školská špeciálna pedagogička:

Mgr. Mária Baltesová

mgrbaltesova@gmail.com

školská psychologička: 

PhDr. Michala Ivanová

michala.ivanova@gmail.com

pedagogické asistentky:

Mgr. Katarína Červeňáková

Jana Ficzeriová

Bc. Anna Halecká

Triedni učitelia II. stupeň

5.A Mgr. Jana Nováková

jnovakova.s@gmail.com

5.B Mgr. Ingrid Demková

demkova.zsdrabova@gmail.com

5.C Mgr. Kristián Weiss

kristian.weiss@centrum.sk

6.A Mgr. Silvia Štefančíková 

stefancikova.s@azet.sk

6.B Mgr. Renáta Baníková, PhD.

renata.banikova@gmail.com

6.C Mgr. Zuzana Guzová

guzova.zsdrabova@gmail.com

7.A Mgr. Mária Šafaříková

19mara59@gmail.com

7.B Ing. Eva Ivanová

e.vargockova@gmail.com

8.A Mgr. Martina Janovová

janovovmartina9@gmail.com

8.B Mgr. Katarína Benková

kbenkova67@gmail.com

9.A Mgr. Milan Henkrich

mhenkrich@gmail.com

Netriedni učitelia

Mgr. Viktoriya Králik

devlik@chello.sk

Mgr. Slávka Rešová

slavka.mihalcikova@gmail.com

Mgr. Mária Svoreňová (rehoľná sestra)

svorenovamaria.fma@gmail.com

Ing. Valéria Schererová

valscherer@gmail.com

Mgr. Petra Sukubová 

petra.sukubova@centrum.sk

Mgr. Petra Faith Tobiášová

zsdrabova.tobiasova@gmail.com

Mgr. Alexandra Drozdová Mukenhauptová (MD)

alexandradrozdovamukenhauptova@gmail.com

Mgr. Viera Kapci (MD)

vierka.mackova22@gmail.com

Mgr. Zuzana Kapitánová (MD)

zuzanahercegova6@gmail.com

ŠKD

Gyöngyi Vozárová 

gyongi.vozarova@gmail.com

Jana Ivaničová 

janula.iv@gmail.com

Bc. Renáta Zambová

renata.zambova@gmail.com

Lucia Kupčová

lucia.kupcova@azet.sk

Bc. Jana Fritschová

tinta88@azet.sk

Bc. Karin Guzaninová

Nepedagogickí zamestnanci

Milena Bobalíková (hlavná kuchárka)

Valéria Čarnáková (pani kuchárka)

Mária Ižolová (pani kuchárka)

Mária Hingisová (pani kuchárka)

Anna Pilníková (pani kuchárka)

Jaroslava Hlubeňová (pani upratovačka)

Darina Straková (pani upratovačka)

Anna Kiššová (pani upratovačka)

František Kalivoda (pán školník)

Milena Moňoková (pani účtovníčka)

Kde nás nájdete