Základná škola Drábova 3, Košice
 

Kontakty

Základná škola

Základná škola Drábova 3, 040 23, Košice

riaditeľka školy 
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová
zsdrabova@zsdrabova.sk
+421-55-644-36-39

zástupkyňa riaditeľky 
Ing. Katarína Vilimová
kvilimova@gmail.com

zástupca riaditeľky
PaedDr. Ján Gáll
0911 437 605
jan.gall@yahoo.com

hospodárka školy
Mária Lechmanová
hospodarka@zsdrabova.sk
+421-55-643-76-01

vedúca školskej jedálne
Irena Kostrejová
jedalen@zsdrabova.sk
+421-55-643-76-34

Napíšte nám

overovací kód

Triedni učitelia I.stupeň

1.A PaedDr. Gabriela Knapová

knap@post.sk

1.B PaedDr. Jana Prokopová

janka@sp-web.sk

1.C Mgr. Viera Ondrejkovičová

viera.on@centrum.sk

2.A Mgr. Zuzana Pakandlová

zuzana.pakandlova@gmail.com

2.B Mgr. Viola Burianková

viola.buriankova@gmail.com

2.C PaedDr. Monika Hudáková

monhudak@gmail.com

3.A Mgr. Stela Lexmanová

stelalex@centrum.sk

3.B PaedDr. Ľudmila Sukubová

ludka.sukubova@centrum.sk

3.C Mgr. Ľudmila Vargová

ludmilav87@gmail.com

4.A Mgr. Zuzana Kapitánová

zuzanahercegova6@gmail.com

4.B Mgr. Pavel Vámos

pavelvamos@atlas.sk

Triedni učitelia II. stupeň

5.A Mgr. Silvia Štefančíková 

stefancikova.s@azet.sk

5.B Mgr. Renáta Baníková, PhD.

renata.banikova@gmail.com

5.C Mgr. Zuzana Guzová

guzova.zsdrabova@gmail.com

6.A Mgr. Mária Šafaříková

19mara59@gmail.com

6.B Ing. Eva Ivanová

e.vargockova@gmail.com

7.A Mgr. Petra Faith Tobiášová

zsdrabova.tobiasova@gmail.com

7.B Mgr. Katarína Benková

kbenkova67@gmail.com

8.A Mgr. Milan Henkrich

mhenkrich@gmail.com

9.A Mgr. Jana Nováková

jnovakova.s@gmail.com

9.B Ing. Valéria Schererová

valscherer@gmail.com

Netriedni učitelia

Mgr. Katarína Červeňáková

katarina.cervenakova13@gmail.com

Mgr. Lenka Kohútová

kohutovalenka@post.sk

Mgr. Viktoriya Králik

devlik@chello.sk

Mgr. Slávka Mihalčiková

slavka.mihalcikova@gmail.com

Mgr. Mária Svoreňová (rehoľná sestra)

svorenovamaria.fma@gmail.com

Mgr. Kristián Weiss

kristian.weiss@centrum.sk

Mgr. Alexandra Drozdová Mukenhauptová (MD)

alexandradrozdovamukenhauptova@gmail.com

Mgr. Viera Kapci (MD)

vierka.mackova22@gmail.com

Mgr. Petra Sukubová (MD)

petra.sukubova@centrum.sk

Peter Bohunický

ŠKD

Gyöngyi Vozárová 
gyongi.vozarova@gmail.com

Jana Ivaničová 
janula.iv@gmail.com

Bc. Renáta Zambová
renata.zambova@gmail.com

Lucia Kupčová

lucia.kupcova@azet.sk

Bc. Jana Fritschová

tinta88@azet.sk

Bc. Karin Guzaninová

Nepedagogickí zamestnanci

Milena Bobalíková

Valéria Čarnáková

Jaroslava Hlubeňová  

Mária Ižolová

František Kalivoda 

Milena Moňoková 

Anna Pilníková 

Alžbeta Rabinčáková 

Darina Straková 

Mária Hingisová

Kde nás nájdete