Základná škola Drábova 3, Košice
 

Kontakty

Základná škola

Základná škola Drábova 3, 040 23, Košice 

riaditeľka školy 
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová
zsdrabova@zsdrabova.sk
+421-55-644-36-39

zástupkyňa riaditeľky 
Ing. Katarína Vilimová
0911 437 603
zastupkyna@zsdrabova.sk

zástupca riaditeľky
PaedDr. Ján Gáll
0911 437 605
jan.gall@zsdrabova.sk

hospodárka školy
Mária Lechmanová
hospodarka@zsdrabova.sk
+421-55-643-76-01

vedúca školskej jedálne
Irena Kostrejová
jedalen@zsdrabova.sk
+421-55-643-76-34

Napíšte nám

overovací kód

Triedni učitelia I.stupeň

1.A Mgr. Stela Lexmanová

stela.lexmanova@zsdrabova.sk

1.B Mgr. Petra Piok

petra.piok@zsdrabova.sk

1.C Mgr. Ľudmila Straková

ludmila.strakova@zsdrabova.sk

2.A PaedDr. Monika Hudáková

monika.hudakova@zsdrabova.sk

2.B Mgr. Sofia Boritášová

sofia.boritasova@zsdrabova.sk

3.A PaedDr. Ľudmila Sukubová

ludka.sukubova@zsdrabova.sk

3.B PaedDr. Jana Prokopová

jana.prokopova@zsdrabova.sk

3.C Mgr. Gabika Dolhá

gabriela.dolha@zsdrabova.sk

4.A Bc. Lucia Antalová

lucia.antalova@zsdrabova.sk

4.B Mgr. Viola Burianková

viola.buriankova@zsdrabova.sk

4.C Mgr. Pavel Vámos

pavel.vamos@zsdrabova.sk

Inkluzívny tím

výchovný poradca:

Mgr. Pavel Vámos 

pavel.vamos@zsdrabova.sk

školská špeciálna pedagogička:

Mgr. Mária Baltesová

maria.baltesova@zsdrabova.sk

asistenti učiteľa:

Mgr. Natália Bernáthová

Mgr. Viktória Doničová

Bc. Anna Halecká

Ing. Mária Pavelová

Bc. Beáta Rudová

Ing. Renáta Strápková

pedagogické asistentky:

Mgr. Katarína Červeňáková

Mgr. Jana Ficzeriová

Triedni učitelia II. stupeň

5.A Mgr. Miroslava Bodnárová

miroslava.bodnarova@zsdrabova.sk

5.B Mgr. Milan Henkrich

milan.henkrich@zsdrabova.sk

5.C Mgr. Slávka Rešová 

slavka.resova@zsdrabova.sk

6.A Mgr. Jana Nováková

jana.novakova@zsdrabova.sk

6.B PhDr. Jana Kločanková

jana.klocankova@zsdrabova.sk

6.C Mgr. Kristián Weiss

kristian.weiss@zsdrabova.sk

7.A Mgr. Silvia Štefančíková 

silvia.stefancikova@zsdrabova.sk

7.B Mgr. Renáta Baníková, PhD.

renata.banikova@zsdrabova.sk

7.C Mgr. Zuzana Guzová

zuzana.guzova@zsdrabova.sk

8.A Mgr. Mária Šafaříková

maria.safarikova@zsdrabova.sk

8.B Ing. Eva Ivanová

eva.ivanova@zsdrabova.sk

9.A Mgr. Martina Janovová

martina.janovova@zsdrabova.sk

9.B Mgr. Katarína Benková

katarina.benkova@zsdrabova.sk

Netriedni učitelia

Mgr. Viktoriya Králik

viktoriya.kralik@zsdrabova.sk

Mgr. Mária Svoreňová (rehoľná sestra)

maria.svorenova@zsdrabova.sk

Ing. Valéria Schererová

valeria.schererova@zsdrabova.sk

Mgr. Petra Sukubová 

petra.sukubova@zsdrabova.sk

Mgr. Petra Faith Tobiášová

petra.faithtobiasova@zsdrabova.sk

Mgr. Alexandra Drozdová Mukenhauptová

Mgr. Viera Kapci 

Mgr. Zuzana Kapitánová 

Mgr. Zuzana Verešová

ŠKD

Emília Beneová

Ing. Ľubica Fottová

Bc. Jana Fritschová

Bc. Karin Guzaninová

Jana Ivaničová 

Lucia Kupčová

Gyöngyi Vozárová 

Bc. Renáta Zambová

Nepedagogickí zamestnanci

Milena Bobalíková (hlavná kuchárka)

Valéria Čarnáková (pani kuchárka)

Mária Ižolová (pani kuchárka)

Mária Hingisová (pani kuchárka)

Anna Pilníková (pani kuchárka)

Jaroslava Hlubeňová (pani upratovačka)

Darina Straková (pani upratovačka)

Anna Kiššová (pani upratovačka)

František Kalivoda (pán školník)

Milena Moňoková (pani účtovníčka)

Kde nás nájdete