Základná škola Drábova 3, Košice
 

CVČ Drabkáčik


Vážení rodičia,

aj nám záleží na tom, aby Vaše deti trávili svoj voľný čas zmysluplne a bezpečne. Práve preto sa od 1.9.2018 stalo súčasťou našej základnej školy aj CVČ Drabkáčik.

CVČ nadviazalo na dlhoročné skúseností v krúžkovej činnosti na našej škole. Ponúka tradičné atraktívne športové aktivity a súťaže, kde hlavnou úlohou je rozvíjať a podporovať talent a zručnosti našej mládeže so zameraním  na prevenciu obezity a skvalitnenie zdravého životného štýlu prostredníctvom kvalifikovaných trénerov z rôznych športových odvetí. Ponuka CVČ sa rozšírila aj o možnosť venovať sa estetickému pohybu - tancu, či výtvarnému umeniu a rozvíjať talent detí aj v týchto oblastiach rovnako pod vedením odborníkov.

Na tieto aktivity máme k dispozícii 2 telocvične, multifunkčné vonkajšie ihrisko, hokejbalové ihrisko, relaxačnú miestnosť a výtvarný ateliér.

Aj v školskom roku 2020/2021 sme pre vás prichystali širokú ponuku krúžkov:

NÁZOV KRÚŽKU

DEŇ

ČAS

MIESTO

POZNÁMKA

Basketbal 1

pondelok

streda

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

telocvične

Basketbal 2

pondelok

streda

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

telocvične

Biblický krúžok

pondelok

15:00 – 17:00

6.B

Bilaterálna integrácia a senzorické hry

utorok

štvrtok

14:00 – 15:00

14:00 – 15:00

Relaxačná miestnosť

pre žiakov 1. – 4. ročníka

Florbal 1

utorok

14:00 – 16:00

veľká telocvičňa

pre žiakov 1. – 4. ročníka

Florbal 2

utorok

14:00 – 16:00

malá telocvičňa

pre žiakov 5. – 9. ročníka

Hokej HP2

pondelok

16:00 – 17:00

veľká telocvičňa

Hokej HP3

streda

17:00 – 18:00

malá telocvičňa

Hokej HP4

pondelok

17:00 – 18:00

veľká telocvičňa

Hokej HT5

streda

14:00 – 16:00

veľká telocvičňa

Hokej HT 6-9

streda

16:00 – 17:00

malá telocvičňa

Kamarátka flautička

utorok

14:00 – 16:00

3.C

Karate

pondelok

streda

14:00 – 15:00

14:00 – 15:00

malá

telocvičňa

Nemčina hrou

piatok

14:00 – 16:00

5.A

Pohybové hry

štvrtok

14:00 – 16:00

malá telocvičňa

len pre dievčatá

Rock ´n´ Roll

štvrtok

16:00 – 18:00

Relaxačná miestnosť

Rozprávkovo

utorok

14:00 – 16:00

3.C

pre žiakov od 3. ročníka

Sfumato – splývavé čítanie

pondelok

streda

14:00 – 15:00

14:00 – 15:00

5.C

pre žiakov 1. a 2. ročníka

Športové hry

štvrtok

14:00 – 16:00

veľká telocvičňa

len pre chlapcov

Výtvarný ateliér I.

štvrtok

14:00 – 16:00

ateliér

pre žiakov 1. – 4. ročníka (max. počet 12)

Výtvarný ateliér II.

pondelok

15:00 – 17:00

ateliér

pre žiakov 5. – 9. ročníka (max. počet 12)


Kontakt

PaedDr. Ján Gáll

email jan.gall@gmail.com

telefon 0911 437 605