Základná škola Drábova 3, Košice
 

Objednávky

Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia s DPH Identifikácia zmluvy, ak objednávka súhlasí s povinne zverejňovanou zmluvou Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objenávku podpísal Meno, Priezvisko, Funkcia
ZSDra-003/2020-077 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 226 54,00 € 23.9.2020 BLARO, s.r.o. Košice, IČO: 46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-076 Prenájom kontajnera, odvoz a likvidácia odpadu 400,00 € 22.9.2020 KOSIT, a.s. Košice Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-075 Ošetrenie a orez stromov a krikov 2 960,00 € 28.9.2020 STROMSERVIS, .s.ro., Poprad, IČO: 47 504 404 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-074
El. ohrevací stôl vrátane montáže 1 336,80 € 18.9.2020 Pavol Takáč - GASTRO - SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-003/2020-073 El. mlynček na mäso vrátane montáže 772,80 € 18.9.2020 Pavol Takáč - GASTRO - SERVIS Ruskov IČO: 32 561 989 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľa
ZSDra-003/2020-072 Hygienické a školské potreby 176,96 € 16.9.2020 Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-071 Pracovná učebnica Vlastivedy pre 3.roč. ZŠ 28,16 € 11.9.2020 PATRIA I. spol. s.r.o., Prievidza IČO: 32 223 563 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-070 Učebnice a pracovné zošity Matematiky, Sl. jazyk, Čítanka pre 1.stupeň ZŠ 690,58 € 10.9.2020 AITEC, s.r.o., Bratislava IČO: 43 829 171 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-069 Učebnice CJ Wir 1, FaF 1,  SJ, HUV 5.r SJ 7. a Finančno ekon. Gramotnosť pre 2.st. ZŠ 643,05 € 10.9.2020 Peter Skubák - AD REM Bratislava IČO: 11 782  889 Mária Lechmanová, hosporádka
ZSDra-003/2020-068 Pracovná učebnice Financie v praxi pre 7.roč. ZŠ 286,50 € 10.9.2020 www.gorila.sk Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-067 Učebnice a pracovné zošity Matematika pre 1. a 5. roč. ZŠ 105,30 € 10.9.2020 Libera Terra, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 927 097 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-066 Učebnice CJ Project 3,5 a Matematika 9.r. 380,85 € 10.9.2020 www.gorila.sk Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-065 Učebnice a pracovné zošity Matematika, SJ  a Čítanka pre 1.stupeň ZŠ 1 312,52 € 9.9.2020 AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-064 Stanovenie PHZ "Rekonštrukcia OÚ Chémie" 300,00 € Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 8.9.2020 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ingr. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-003/2020-063 Šiltovky s potlačov pre prvákov 165,60 € 31.8.2020 BOMEDIA s.r.o., Košice, IČO: 51 871 904 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-003/2020-062 Podlaha Vinylová vrátane montážneho materiálu 553,90 € 19.8.2020 Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o., Bratislava, IČO: 35 838 949 Ingr. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-003/2020-061 Odborný dozor stavebných prác "Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvičniach" 500,00 € Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 25.8.2020 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-003/2020-060 Wifi vysielače 384,50 €  18.8.2020 Alza.sk Ing. Eva Ivanová - správca siete
ZSDra-003/2020-059 Tlačiareň, sieť. karty, switch 381,20 € 18.8.2020 Datacomp, s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 Ing. Eva Ivanová - správca siete
ZSDra-003/2020-058 Vlájak SR a EÚ 32,36 € 18.8.2020 Obchod - SVK, s.r.o., Stropkov, IČO: 47 175 397 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-057 Výmena PVK v IKT učebni - miestnosť č.7 3 352,72 € 17.8.2020 Nibiru, s.r.o., Košice. IČO: 50 871 340 Ingr. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-003/2020-056 Náplne do tlačiarní  290,00 € 12.8.2020 Datacomp, s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-055 PZ Náboženstvo 5.6. a 7.roč. ZŠ 54,40 € 12.8.2020 Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava IČO: 50 434 870 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-054 Učebnice a pracovné zošity Matematika pre 5.roč. ZŠ - doobjednanie 111,00 € 12.8.2020 Libera Terra, s.r.o., Bratislava IČO: 35 927 097 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-053 Učebnice a pracovné zošty Matematika pre 5. - 9.roč. ZŠ 2 089,73 € 2 194,50 € 11.8.2020 Libera Terra, s.r.o., Bratislava IČO: 35 927 097 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-052 Potlač tričiek Basketbalový kemp - CVČ
478,50 €
20.7.2020 BeeProduction s.r.o., Košice, IČO: 46 349 910 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-003/2020-051 Kardio Fitnes trening Basketbalový kemp - CVČ 20.7.2020 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-003/2020-050 Zhodnotenie zdravotného stavu drevín v areáli školy 100,00 € 16.7.2020 Sprava mestkej zelene v Košiciach, Košice, IČO: 17 078 202 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-049 Učebnica Anglický jazyk 3.,4. a 5. roč. ZŠ 824,25 € 15.7.2020 Peter Skubák - AD REM Bratislava IČO: 11 782 889 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-048 Učebnica Výtvarnej výchovy 2.roč. 150,00 € 15.7.2020 PATRIA I. spol. s.r.o., Prievidza IČO: 30 223 563 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-047 PZ Náboženstvo 1.-4. roč. ZŠ 312,00 € 15.7.2020 Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava IČO: 50 434 870 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-046 Učebnice HUV, VYV a PL EV pre 1.st. ZŠ 774,00 € 15.7.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o., Bratislava IČO: 31 333 176 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-045 Učebnica Pracovné vyučovanie pre 3. a 4.roč. ZŠ 308,00 € 15.7.2020 TAKTik vydavateľstvo, s.r.o., Košice, 45 258 767 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-044 Učebnice pre 1.stupeň ZŠ 3 113,55 €

15.7.2020

AITEC, s.r.o., Bratislava, IČO: 43 829 171 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-043 Matematika pre 1.roč. súbr PZ 396,00 € 15.7.2020 Libera Terra, s.r.o., Bratislava IČO: 35 927 097 Maária Lechmanová, hospodárska
ZSDra-003/2020-042 Čistiace, hygienicke potreby a materiál 300,00 € 13.7.2020 Janegal spol s.r.o., Kysucké Nové Mesto 36 393 835 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-033 Proces verejného obstarávania "Nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ SR" 300,00 € Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 18.6.2020 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka 
ZSDra-003/2020-032 Kontrola regulácia tepla po ukončení vyk.sezóny 2019/2020 50,46 € 11.6.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-031 Stanovenie poruchy na plynovom parnom konvektomate v záruke 0,00 € 0,00 € 17.6.2020 Ing. Martin Koáč - Gastrotechnika plus, Košice, 33 905 690 Irena Kostrejová
ZSDra-003/2020-030
Domentáž elektroinšt. IKT učebňa + odpojenie vzduchotechniky v učebni chémie 240,00 € 11.6.2020 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO: 47 463 601 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-003/2020-029 Vypracovanie Správy z dohľadu nad pracovným prostredím 59,75 € 10.6.2020 Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice, 36582433 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-003/2020-028 Hygienické potreby 140,93 € 10.6.2020 Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-027 Materiál k VT + router 103,73 € 9.6.2020 Datacomp, s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 Ing. Ivanová, správca siete
ZSDra-003/2020-026 Stravovacie poukážky na obdobie 01.-05.2020 6 123,00 € Komisionálna zmluva 4.6.2020 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava, IČO: 8801100941 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-025 Vyäčtovanie prev. nákladov za r. 2019 + predpoklad PN na rok 2020 75,02 € 18.5.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Košice, 44 518 684 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-024 Hygienické potreby a rukavice 107,58 € 20.5.2020 Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 Mária Lechamnová, hospodárka
ZSDra-003/2020-023 Dezinfekčné prostriedky 115,20 € 20.5.2020 ROIN s.r.o. Bratislava Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-022 Dezinfekcia na ruky + rúška 111,90 |€ 20.5.2020 ŠRUBKA, s.r.o. Košice, IČO: 31 713 467 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-021 Bezdotykový teplomer 2ks 119,78 € 19.5.2020 Dr. Max 100 s.r.o., so sídlom Moldarvská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 115 860 Mária Lechmanová, hospodárka
ZDra-003/2020-020 Obhliadka a predloženie cenovej ponuky na výmenu ventilov na radiátoroch 15.5.2020 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 Ing. Mgr. Anamária Kmiťová, riaditeľka 
ZSDra-003/2020-019 Odborná prehliadka na VTZ plynové kahany a ukotvenie plyn. potrubia 132,00 € 30.4.2020 BONEPO, s.r.o., Košice, 36746801 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-018 Publikácia "Slovné hodnotenie žiakov" 29,25 € 29.4.2020 Martinus, s.r.o., Martin, IČO: 45 503 249 Mgr. Stela Lexmanová - učiteľka
ZSDra-003/2020-017 Odborná prehliadka na VTZ plynových 222,00 € 17.4.2020 BONEPO, s.r.o., Košice, 36746801 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-016 Deratizácia 36,00 € 1.4.2020 ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-015 Oprava prívodového kábla do telocvične 145,00 € 27.3.2020 JT  - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO: 47 463 601 Mária Lechmanová. hospodárka
ZSDra-003/2020-014 Offline podpora SJ a Prvouka 2.roč. 28,80 € 15.3.2020 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO: 47 463 601 Mgr. Zuzana Pakandlová, tr.uč.
ZSDra-003/2020-013 Náplne do tlačiarni 311,50 € 12.3.2020 Datacomp, s.r.o., Košice, Košice, IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-012 Čistiace, hygienické, dezinfekčné prostriedky, kanc. papier 420,97 € 9.3.2020 Papera, s.r.o., Banská Bystrica, IČO: 46 082182 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-011 Odstránenie poruchy - zverejňovanie tabuľky na objednávky podľa platného cenníka max. 20,00 € Zmluva č. SA-010120-01 o vytvorení web-stránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb 27.2.2020 webex.digital s.r.o., Košice Ing. Eva Ivanová - správca siete
ZSDra-003/2020-010 Stavebný dozor "Výmena drevených okien za plastové" 500,00 € Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 27.2.2020 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-003/2020-009 Proces verejného obstarávania "Výmena drevených okien za plastové" 500,00 € Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 27.2.2020 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-003/2020-008 Oprava osvetlenia a sprevádzkovanie napájania v telocvični 150,00 € 17.2.2020  JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO: 47 463 601 František Kalivoda, školník. údržbar
ZSDra-003/2020-007 Triedne knihy ŠKD 22,86 € 17.2.2020
CART PRINT, s.r.o., Nitra, IČO: 34 131 159
Mgr. Eva Bertovičová - vedúca ŠKD
ZSDra-003/2020-006 Stanovenie PHZ "Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvičniach" 500,00 € Zmluva č. 02/2019 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania 14.2.2020 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-003/2020-005 Hospodárske tlačivo - ŠEVT 70,00 € Rámcová kupná zmluva z 21.02.2018 13.2.2020 ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131 Mária Lechmanová, hospodárska
ZSDra-003/2020-004 Školské tlačivo ŠEVT 160,00 € Rámcová kupná zmluva z 21.02.2018 13.2.2020 ŠEVT, a.s., Bratislava, 31 331 131 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-003 Spevníček Slávik Slovenska 2020 3,00 € 10.2.2020 ARES, spol. s.r.o., Bratislava Mgr. Alexandra Drozdová Mukenhauptová
ZSDra-003/2020-002 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja BIZHUB 226 54,00 € 16.1.2020 BLARO, s.r.o., Košice, IČO: 46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-003/2020-001 Určenie ceny na odstránenie havárie - únik vody na vonkajšom rozvode SÚV 0,00 €  neurčená 10.1.2020 SCARABEUS KOŠICE IČO:  51 485 753 Mária Lechmanová, hospodárka 
ROK 2020
ZSDra-001/2019-0099 Učebné pomôcky pre špec. pedagóg 23,06 € 27.12.2019 Martinus, s.r.o., Martin IČO: 45 503 249 Mgr. Mária Baltesová, šp. Pedagóg
ZSDra-001/2019-098 Učebné pomôcky pre špec. pedagóg 128,96 € 27.12.2019 Pro Solutions, s.r.o., Bratislava, IČO: 35 848 260 Mgr. Mária Baltesová, šp. Pedagóg
ZSDra-001/2019-097 Kancelárska stolička 279,92 € 23.12.2019 Kika Nábytok, s.r.o. Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-096 Učebné pomôcky do HUV 124,60 € 20.12.2019 Muziker, a.s., Bratislava, IČO: 35 840 773 Mgr. Drozdová Mukenhauptová - učiteľka HUV
ZSDra-001/2019-095 Oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215 120,00 € 20.12.2019 BLARO, s.r.o. Košice, IČO: 46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-094 Výpočtová technika 1 917,90 € 15.12.2019 ALZA.SK s.r.o. Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-093 Servis a kontrola vzduchotechniky v školskej jedálni 685,00 € 18.12.2019 KLIVENT s.r.o., Slanec 45 259 046 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-092 Náplne do tlačiarní  294,46 € 17.12.2019 Datacomp, s.r.o., Košice, IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-091 Oprava osvetlenia a odstránenia poruchy preseknutého el. kábla 160,00 € 16.12.2019 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO: 47 463 601 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-090 Školské tabule Triptych Keramic Vertikal 1 917,60 € 13.12.2019 Linea SK spol, s.r.o., Bratislava Mária Lechmanová, hospodárska
ZSDra-001/2019-089 Revízia na VTZ gastrotechnika 230, 00 € 13.12.2019 Róbert Németh - Robin, Košice, IČO: 17 176 391 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-088 Upratovací vozík + odpadkové koše vonkajšie 579,60 € 11.12.2019 B2B PARTNER, s.r.o., Bratislava, IČO: 44 413 467 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-087 Využívanie systému Active Registratúra na rok 2020 600,00 € Servisná zmluva z 13.12.2018 11.12.2019 Lomtec.com, a.s. Bratislava, IČO: 35 795 174 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-086 Vnútorný monitor k videovrátnikovi vrátane montáže 397,20 € 11.12.2019 ALARMTEL SK, s.r.o., Žďaňa IČO: 36 182 010 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-085 Denný lyžiarsky výcvik pre žiakov 2.stupňa 1 950,00 € 10.12.2019 Ing. Samuel Švec, Košice, IČO: 42 330 564 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-084 Dodanie a montáž odsávania ku konvektomatu 2 755,41 € 9.12.2019 KLIVENT, s.r.o., Slanec 45 259 046 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-083 Vypracovanie následnej monitorovacej správy projekt 26110130456 za rok 2019 500,00 € 6.12.2019 PSG Consulting, s.r.o., Košice, 36 197 734  Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-082 Technický dozor "Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični" 500,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č. 1 27.11.2019 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-081 Revízia VTZ elektrického - moké prostredie a OP prenosných elektr. spotrebičov 1 560,00 € 19.11.2019 JT - SOLITÉR  s.r.o., Košice, IČO: 47 463 601 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-80 Jedálne kupóny + poplatky na 05.-12.2019 1 449,56 € 18.11.2019 Up Slovensko, s.r.o. Bratislava IČO: 8801100941 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-079 Pravidelná kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovod 800,00 € Zmluva o poskytovaní služieb a činnosti bezpečnostno technickej služby č. 1/2019 18.11.2019 Haspo-tex, s.r.o., Košice, 47 133 341  Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-078 Kancelársky materiál 800,00 € 13.11.2019 Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082 182 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-077 Čistenie vpuste do daždového zvodu 230,00 € 7.11.2019 Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-076 Proces verejného obstarávania Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični 350,00 € Zmluva o poskytovaní služiev v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č. 1 5.11.2019 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-075 Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ - Plynový parný konvektomat 50,00 € 6.11.2019 Róbert Németh - Robin, Košice, IČO:  17 176 391 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-074 Výmena podlahovej krytiny v náraďovni 4 354,21 € 29.10.2019 Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľa
ZSDra-001/2019-073 Učebnice Prvouka pre druhákov 188,10 € 29.10.2019 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava IČO 43 829 171 Mgr. Stela Lexmanová, učiteľka
ZSDra-001/2019-072 Čistiace náradia a prostriedky 109,75 € 28.10.2019 Janegal spol. s.r.o., Kysucké Nové Mesto 36 393 835 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-071 Keramická hlina, glazúra, engoby pre CVČ Drábova 36,66 € 28.10.2019 Pepe spol. s.r.o. Očová, 36 618 233 Mgr. Kukajová - CVČ učiteľka keramika
ZSDra-001/2019-070 Púzdro na tablety 300,00 € 23.10.2019 DSI Slovakia, s.r.o., Košice, IČO: 31 670 172 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka 
ZSDra-001/2019-069 Oprava kopírovacieho stroja BIZHUB 215 65,00 € 18.10.2019 BLARO, s.r.o., Košice, IČO: 46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-068 Ochranné pracovné prostriedky 18.10.2019 REMPO UNIVERS BB, s.r.o., Košice, 47652969 Irena Kostrejová, vedúca ŠJ
ZSDra-001/2019-067 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 1 556,15 € 18.10.2019 Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46082182 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-005/2019-008 Teplo, TÚV na rok 2020 72 048,33 € Zmluva č. 13026116 5.8.2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, IČO: 31 679 692 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-066 Výdajník vody 468,00  16.10.2019 Marlus Group, s.r.o., Nitra, IČO: 31 411 304 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-065 LED žiarovky 1 1W 158,52 € 16.10.2019 Cb eletro, s.r.o., Košice, IČO:36 584 622 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-064 Proces VO - "Výmena podlahy v naraďovni" 200,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č.1/2015 vrátane Dodatku č. 1 11.10.2019 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-063 Deratizácia 24,00 € 7.10.2019 ASANARATES s.r..o., Košice IČO: 366 06 693 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-062 Stanovenie PHZ "Rekonštrukcia strechy" 150,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 4.10.2019 Stredisko služieb Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľká
ZSDra-001/2019-061 Pravidelná údržba kopírovacie stroja Bizhub 215 54,00 € 3.10.2019 BLARO s.r.o. Košice, IČO: 46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-060 Voda v galónoch + prenájom a dezinfekcia 102,36 € Rámcová kupná zmluva o dodávkach tovaru a rámcová nájomná zmluva vrátane Dodatku č.1 3.10.2019 Multip, s.r.o., Košice, IČO: 45 721 718 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-059 Výmeny ventilov na radiátoroch - havarijný stav 2.10.2019 Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50 871 340 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-058 Keramická hlina pre CVČ 25,00 € 1.10.2019 Pece spol. s.r.o. Očová, 36 618 233 Mgr. Kukajová - CVČ učiteľka keramika
ZSDra-001/2019-057 Stanovenie PHZ "Výmena palubovky vo veľkej telocvični" 150,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 2.10.2019 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-056 Kontrola a regulácia tepla na začiatok vyk. sezóny 2019/2020 63,08 € 23.9.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-055 Napájanie konvektomatu v školskej jedálni 162 € 18.9.2019 Róbert Németh - Robin, Košice, 17 186 391 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-054 Florbalová sada 204,56 € 12.9.2019 Necy s.r.o., Česká republika, 282 85 425 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-053 Napájanie konvektomatu v školskej jedálni 241 € 12.9.2019 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, 47 436 01 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová riaditeľka
ZSDra-001/2019-052 Popisovať a papier kopírovací 161,88 € 10.9.2019 PAPERA s.r.o., Banská Bystrica, 46 082 182 Mária Lechmanová
ZSDra-001/2019-051 Tonery a kazety do tlačiarni 586,30 € 10.9.2019 Datacomp s.r.o., Košice, 36 12 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-049 Výmena PVC podlahovej krytiny 3798,06 € 12.7.2019 Nibiru, s.r.o., Košice, 50 871 340  Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-048 Keramická tabuľa 404,00 € 3.7.2019 Gotona s.r.o., Nedanovce, 46 279 491 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-047 Napájanie Wifi routra  350,00 € 3.7.2019 JT - SOLITÉR s.r.o, Košice, 47 463 601 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-046 Hasiaci prístroj 280 € 3.7.2019 Haspo-tex s.r.o., Košice, 47 133 341 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-045 ASC agenda 857,00 € 3.7.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Bratislava, 31 361 161 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-044 Hubka na riad 4,74 € 28.6.2019 Papera s.r.o., Banská Bystrica, 46 082 182 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-043 Kancelársky materiál 37,91 € 27.6.2019 Ševt, a.s., Bratislava, 31 331 131 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka 
ZSDra-001/2019-042 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 874,32 € 21.6.2019

Vema, s.r.o., Bratislava, 31 355 374

Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-041 Kontrola a regulácia tepla po ukončení vyk. sezóne 2018/2019 50,46 € 7.6.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-040 Vypracovanie Správy z dohľadu nad pracovným prostredím 59,75 € 11.6.2019 Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice, 36582433 Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-001/2019-039 Tablety Lenovo 2 085,00 € 6.6.2019 NAY, a.s. Bratislava IČO: 35739 487 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-038 Čistenie zvodových kanálov 256,00€ 6.6.2019 Nibiru, s.r.o., Košice, IČO: 50871348 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-037 Hygienický spotrebný materiál 45,00 € 6.6.2019 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 31 411 045 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-036 Prenájom a preprava veľkokapacitného otvoreného kontajnera vrátane odvozu a likvidácie vyradeného majetku a zmiešaného odpadu 180,24 € 6.6.2019 KOSIT, a.s. Košice Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-035 Sieťové produkty + wifi vysielače

302,70 €

5.6.2019 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 František Kalivoda - školník,  údržbar
ZSDra-001/2019-034 Toaletný papier do dávkovača 51,84 € 4.6.2019 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bratislava, 31 411 045 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-033 Voda v galónoch + prenájom a dezinfekcia 102,36 € Rámcová kupná zmluva o dodávkach tovaru a rámcová nájomná zmluva vrátane Dodatku č.1 4.6.2019 Multip, s.r.o., Košice IČO: 45 721 718 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-032 Proces verejného obstarávania Konvektomat elektrický bojlerový 200,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 27.5.2019 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-31 Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 a Spracovanie predpokladaných prev. nákladov na rok 2019 pre nájomcov školy 60,08 € 6.5.2019 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice IČO: 44 518 684 Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-001/2019-030 Jedálne kupóny + poplatky 190,20 € 30.4.2019 Up Slovensko, s.r.o. Bratislava IČO: 8801100941 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-029 Čistiace prostriedky a kancelársky materiál 415,58 € 24.4.2019 Papera, s.r.o., Banská Bystrica IČO: 46 082182 Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-001/2019-028 Hlbkové čistenie čalúnenia 37,00 € 24.4.2019 FED Invest, s.r.o. Vranov nad Topľou IČO: 50 524 003 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-027 Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ plynových + školenie 700,00 € 17.4.2019 BONEPO, s.r.o., Košice, 36 746801 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-026 Náplne do tlačiarní  665,00 € 16.4.2019 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-025 Deratizácia 24,00 € 15.4.2019 ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-001/2019-024 Následné overenie kuch. váh 95,00 € 9.4.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica IČO: 37 954 521 Irena Kostrejová
ZSDra-001/2019-023 Zistenie a oprava poruchy 2x elektrické trojúrové pece 500,00 € 9.4.2019 GASTRO-SERVIS, Košice IČO: 32 561 989 Irena Kostrejová
ZSDra-001/2019-022 Nastavenie a servis kuch. váh 110,00 € 9.4.2019 Ľubomír ŠPIGEĽ VÁHASPOL, Prešov IČO: 41 906 063 Irena Kostrejová
ZSDra-001/2019-021 Príspevok zo SF na regener. a relax. pobyt Praha 1 600,00 € 9.4.2019 e-climb s.r.o. Praha IČO: 26 686 686  Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-020 Rozšírenie pamäti www.zsdrabova.sk 36,00 € 2.4.2019 webex.digital s.r.o., Košice IČO: 48 329 461 Ing, Eva Vargočková - právca siete 
ZSDra-001/2019-019 Voda v galónoch 102,36 € Rámcová kupná zmluva o dodávkach tovaru a rámcová nájomná zmluva vrátane Dodatku č.1 1.4.2019 Multip, s.r.o., Košice IČO: 45 721 718 Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-001/2019-018 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 54,00 € 1.4.2019 BLARO, s.r.o. Košice, IČO: 46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-017 Stanovenie PHZ "Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvičniach" 150,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č. 1 1.4.2019 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka 
ZSDra-001/2019-016 Občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov - Pracovná porada 680,00 € 27.3.2019 Uncertain s.r.o. Košice IČO: 46 373 271 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka 
ZSDra-001/2019-015 Toner + UTP konektor 68,45 € 12.3.2019 Datacomp s.r.o., Košice IČO: 36 212 466

Ing. Eva Vargočková - správca siete 

ZSDra-001/2019-014 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 345,06 € 12.3.2019 CWS - boco Slovensko, s.r.o., Bratislava 31 411 045 Mária Lechmanová hospodárka
ZSDra-001/2019-013 Objednávka programu Biznis - 15% zľava z variab. zložky podľa cenníka na 36 mesiacov -3 020,00 € Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136837C 11.3.2019 Východoslovenska energetika, a.s. Košice 44 483 767  Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-011 Školské potreby pre žiakov v HN na 2.polrok šk.r. 2018/2019 49,80 € 4.3.2019 PAPIER SERVIS, s.r.o., Košice, IČO: 36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-011 Triedne knihy školský klub detí 16,52 € 28.2.2019 CART PRINT, s.r.o., Nitra, IČO: 34 131 159 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-010 Triedne knihy nižšie stredné vzdelávanie 58,58 € 28.2.2019 CART PRINT, s.r.o., Nitra, IČO: 34 131 159 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-009 Triedne knihy primárne vzdelávanie 65,08 € 28.2.2019 CART PRINT, s.r.o., Nitra, IČO: 34 131 159 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-008 Školské tlačiva ŠEVT 100,00 € Rámcová kúpna zmluva z 21.02.2018 27.2.2019 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-007 Hospodárske tlačiva ŠEVT 100,00 € Rámcová kúpna zmluva z 21.02.2018 27.2.2019 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-006 Vypracovanie Projektu Skvalitnenie inkluzívosti vzdelávania 500,00 € 8.1.2019 PSG Consulting, s.r.o., Košice, 36 197 734 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-005 Modul HF 0010 21.2.2019 Vema, s.r.o., Bratislava IČO: 31 555 374 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-004 Náplne do tlačiarní  166,80 € 5.2.2019 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-003 Voda v galónoch 47,04 € Rámcová kupná zmluva o dodávkach tovaru a rámcová nájomná zmluva vrátane Dodatku č.1 4.2.2019 Multip, s.r.o., Košice IČO: 45 721 718 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-001/2019-002 Proces verejného obstarávania Výmena PVC podlahovej krytiny 350,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č.1/2015 vrátane Dodatku č.1 15.1.2019 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-001/2019-001 Zabezpečenie denného lyžiarskeho kurzu 2 100,00 € 2.1.2019 Ján Švec, 040 18 Košice, ŠRS Jahodná 48 125 199 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ROK 2019
ZSDra-028/2018-102 Výmena PVC podlahovej krytiny 4 393,48 € 17.12.2018 Nibiru, s.r.o., Košice IČO: 50 871 340 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-101 Výmena osvetlenia 3 900,00 € 17.12.2018 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO: 47 463 601 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-100 Kopírovací stroj Conica Mimolta + náplň 972,00 € 17.12.2018 BLARO, s.r.o. Košice, IČO: 46498702 Máia Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-99 Žiacke stoličky otáčacie na klzákoch  770,00 € 13.12.2018 MONTASTER, s.r.o., Bratislava 47 454 547  Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-98 Listu - bianco  25,00 € 13.12.2018 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 31 331 131  Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-97 Dodanie a spracovanie drevotrieskových dosák  25,00 € 10.12.2018 Ladislav Vasiľ PILOSPAN, Slanské Nové Mesto 37 016 750  Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka 
ZSDra-028/2018-96 Dodanie a montáž prístupového systému Videovrátnik (VVRT) 2 382,87 € 10.12.2018 ALARMTEL, s.r.o., Ždaňa, 36 182 010 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-95 Notebook HP ProBook 742,90 €

7.12.2018 ALZA.CZ a.s. Praha, 27082440 Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-028/2018-94 aSc agenda rozširenie verzie softweru aSc o suplovanie  63,00 € 6.12.2018 aSc Applied Software Consultants s.r.o., Bratislava  Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-028/2018-93 Výpočtová technika - tlačiareň, stol. počítač 718,00 € 6.12.2018 Datacomp, s.r.o., Košie IČO:36 212 466  Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-028/2018-92 Školské tabule Triptych Keramic Vertikal 2 160,00 € 6.12.2018 Linea SK spol.s.r.o., Bratislava  Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-028/2018-91 Oprava kopírovacieho stroja Bizhup 215 180,00 € 5.12.2018 BLARO, s.r.o. Košice, IČO: 46498702 Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-028/2018-90 Relax kupón 900,00 € 26.11.2018 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava IČO:8801100941 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-89 Jedálne kupóny + poplatky 1 480,74 € 21.11.2018 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava IČO:8801100941 Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-028/2018-88 Kancelárske a školské potreby 16,08 € 20.11.2018 PAPIER SERVIS, s..r.o., Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-87 Revízia a servis elektron. zabezp. zariadenia  200,00 € 20.11.2018 ALARMTEL, s.r.o. Ždaňa Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-86 Oprava osvetlenia 120,00 € 20.11.2018 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO: 47 463 601  Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-85 Revízia VTZ elektrického - mokré prostredie a OP prenosných elektr. spotrebičov 1300,00 € 20.11.2018 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO: 47 463 601 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-84 Pravidelná kontrola prenosných hasiacích prístrojov a požiarnych vodovod 600,00 € Výzva č.652014 20.11.2018 Haspo-tex, s.r.o. Košice, 47 133 341  Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-028/2018-83 Náplne do tlačiarní 

637,38 €

Rámcová dohoda č.022015 na dodanie tovaru "tonery" 20.11.2018 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-81 Kopírovací papier  Rámcova dohoda č.022015 15.11.2018 PAPIER SERVIS, s.r.o., Košice IČO: 36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-82 Proces verejného obstarávania výmena zvislé kanal. potrubie 350,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 15.11.2018 Stredisko služieb škole Košice 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-81 Vypracovanie následnej monitorovacej správy projekt 26110130456 500,00 € 15.11.2018 PSG Consulting, s.r.o., Košice, 36 197 734 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-80 Proces verejného obstarávania elektr. varný kotol  200,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblastí verejného obstarávania č.1/2015 vrátane Dodatku č.1 15.11.2018 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-79 Voda v galónoch 160,00 € Rámcová kupná zmluva o dodávkach tovaru a rámcová nájomná zmluva vrátane Dodatku č.1 13.11.2018 Multip, s.r.o., Košice IČO: 45 721 718  Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-028/2018-78 Ročná aktualizácia programu ŠJ4 39,24 € 12.11.2018 SOFT-GL s.r.o. Košice, IČO: 36 182 214  Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-77 Vŕtacie kladivo 187,99 € 5.11.2018 OBI Slovakia s.r.o., Košice IČO: 48 258 946 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-76 Proces verejného obstarávania potravín  450,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č.1/2015 vrátane Dodatku č.1 24.10.2018 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka 
ZSDra-028/2018-75 Deratizáca  24,00 € 23.10.2018 ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-74 Čistiacie a dezinfekčné prostriedky  650,00 € Rámcova dohoda č.012015 10.10.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice IČO: 14382857 Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-028/2018-73 Školské potreby 150,00 € 5.10.2018 PAPIER SERVIS, s.r.o., Košice IČO: 36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-72 Oprava poruchy TÚV 2681,46 € 5.10.2018 DUCI s.r.o., Košice IČO: 36816353 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-71 Čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačky riadu  97,20 € 2.10.2018 Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka 
ZSDra-028/2018-70 Školské potreby - na podporu výchovy k plneniu ŠP dieťata ohrozeného soc. vylúčením - I. polrok 2018/2019 49,80 € Rámcova dohoda č. 032015 3.10.2018 PAPIER SERVIS, s.r.o., Košice IČO: 36577308 Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-028/2018-69 Hygienický spotrebný materiál 65,04 € 2.10.2018 CWS boco Slovakia, s.r.o., Bratislava 31, 411 045 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-68 Nastavenie regulácie tepla na vyk. sezónu 2018/2019 45,06 € 1.10.2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice, 44 518 684 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-67 Čistenie septiku, odvoz a likvidácia 860,00 € 27.9.2018 KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666 744 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-66 Odborná prehliadka a odborná skúška na VTZ pelektrických - bleskozvody 750, 00 € 27.9.2018 BONEPO, s.r.o., Košice, 36 746 801 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-65 Náplne do tlačiarní  104,21 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 26.9.2018 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-64 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 54, 00 € 25.9.2018 BLARO, s.r.o., Košice, IČO: 46 498 702  Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-028/2018-63 Odborný stavebný dozor "Výmena okien" 500,00 €
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1
14.9.2018
Stredisko služieb škole Košice, 355404419
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-62a Náplne do tlačiarní  150,60 €
Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery"
11.9.2018
Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466
Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-62 Stanovenie PHZ "Výmena kanalizačného zvislého potrubia" 150,00 €
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1
14.9.2018
Stredisko služieb škole Košice, 355404419
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-61 Doplnenie Podstránky "CVČ" na webstránku školy 96,00 €
11.9.2018
wbx, s.r.o, Košice IČO: 46 530 622
PaedDr. Ján Gáll
ZSDra-028/2018-60 Zabezpečenie verejného obstarávania "Výmena okien" 350,00 €
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1
5.9.2018
Stredisko služieb škole Košice, 355404419
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-059 Šatníkové skrine 1 209,80 €
4.9.2018
BEP, s.r.o., Košice, IČO: 36 826 677
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-58 Skartovací stroj, tlačiareň  602,75 €
28.8.2018
Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466
Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-028/2018-57 Naloženie, odvoz a likvidácia orezaných kríkov, 140,00 €
27.8.2018
Ing. Jozef Škoviera, Košice, IČO: 10 778 578
Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-028/2018-56 Voda v galónoch 120,00 €
Rámcová kupná zmluva o dodávkach tovaru a rámcová nájomná zmluva vrátane Dodatku č.1
7.6.2018
Multip, s.r.o., Košice IČO: 45 721 718
Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-55 Kancelársky materiál 300,00 €
Rámcová dohoda č. 022015
10.8.2018
PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308
Mária Lechmanová, hospodárka 
ZSDra-028/2018-054 Pracovná učebnica PRVOUKA pre duhákov 128,70 € 03.08.2018 AITEC s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava IČO 43 829 171 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-053 Verejné obstáravanie zákazky "Plynový kotol" 200,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 09.07.2018 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-052 Verejná telefonná služba BIZNIS ISDN Uni 100 1 350,00 € 1-128681206762 03.07.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35 763 469 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-051 Revízia na VTZ gastrotechnika 232,32 € 03.07.2018 Róbert Németh-Robin, Košice, IČO 17 176 391 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-50 Dezinfekčné prostriedky 81,14 € Rámcová dohoda č. 012015 03.07.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, IČO: 14382857 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-049 Odborná prehliadka telocvičného náradia a telocvičného zariadenia 100,00 € 15.06.2018 Vladimír MICENKO, Košice, IČO: 14 307 472 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-048 Odborná prehliadka a odborná skuška na VTZ plynovcých - plynové kotly 150 15.06.2018 BONEPO, s.r.o, Košice, 36746801 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-47 Vlájka Európskej únie 150x100 22,00 € 15.06.2018 Pangea, Košice Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-46 Upratovacie potreby 61,68 € Rámcová dohoda č. 012015 07.06.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, IČO: 14382857 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-45 Voda v galónoch 07.06.2018 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-44 Náplne do tlačiarní 358,93 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 07.06.2018 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-43 Zabezpečenie Školy v prírode 2 916,00 € Zmluva o obstaraní zájazdu 201842 29.05.2018 Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS, Košice IČO: 41 872 096 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-42 Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2016 a Spracovanie predpokladaných prev. nákladov na rok 2017 pre nájomcov školy 60,68 € 25.05.2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-41 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 54,00 € 25.05.2018 BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-40 Autobusová preprava žiakov do ŠvP 684,00 € 22.05.2018 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-039 Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky "Výmena pôvodnych okien za plastové " 150,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 17.05.2018 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-038 Krovinorez Dolmar 249,90 € 15.05.2018 Novátor spol. s r.o., Košice 36 575 950 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-037 Kontrola tech.stavu regulácie a jej odstavenie po ukončení vykur. Sezóny 2017/2018 36,05 € 03.05.2018 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-036 Spracovanie posudkov na elektrozariadenia navrhnutých na vyradenie 100,00 € 03.04.2018 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-035 Servisná prehliadka kotla 62,00 € 19.04.2018 Ing. Martin Koáč - Gastrotechnika plus, Košice 33 905 690 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-034 Piktogramy Prvá pomoc a blok kocka 17,64 € 25.04.2018 OfficeLand Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-033 Odborná prehliadka na VTZ plynovcých 161,12 € 18.04.2018 BONEPO, s.r.o, Košice, 36746801 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-032 Verejné obstáravanie zákazky "Oprava potrubia TÚV" 350,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 12.04.2018 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-31 Baliaci papier, výkresy 40,00 € Rámcová kúpna zmluva z 21.02.2018 04.04.2018 ŠEVT, a.s., B, Bystrica 31 331 131 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-030 Občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov 520,00 € 28.03.2018 FLM, s.r.o. Košice, IČO: 36 216 691 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-029 Deratizácia 24,00 € 28.03.2018 ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-028 Oprava výťaho po odbornej úradnej skúške 470,40 € 28.03.2018 Schindler výťahyn a eskalátory, a.s., Bratislava, IČO: 31 402 828 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-027 Náplne do tlačiarní 144,50 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 26.03.2018 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-026 RELAX kupóny - pridelenie zo SF 1 650,00 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2018 21.03.2018 Le Chéque Déjeuner, s.r.o., Bratislava, IČO:31 396 674 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-25 Prenájom a preprava veľkokapacitného otvoreného kontejnera vrátane odvozu a likvidácie vyradeného majetku 300,00 € 20.03.2018 KOSIT, a.s. Košice Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-24 Čistiace a hygienické potreby 500,00 € Rámcová dohoda č. 012015 20.03.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, IČO: 14382857 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-23 Seminár "Účtovanie školského stravovania, darov ... pre RO 33,00 € 13.03.2018 Reginálne vzdelávacie centrum Košice, Košice IČO: 31n268 650 Ing. Milena Moňoková, fin. učtovníčka
ZSDra-028/2018-22 Školské potreby - na podporu výchovy k plneniu ŠP dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením-II.polrok 2017/2018 83,00 € Rámcová dohoda č. 022015 13.03.2018 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-21 Odborný seminár "Efektívne vedenie školskej administratíva" 30,00 € 13.03.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o., Košice IČO: 51 424 266 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-20 Voda v galónoch 09.03.2018
ZSDra-028/2018-19 Interiérové vybavenie- rohože, korkove tabule 147,44 € 09.03.2018 MANUTAN Slovakia, s.r.o., Bratislava Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-18 Zdravotnícky materiál 55,00 € 08.03.2018 Lekáreň Mgr. Stela Lexmanová, zdravotník školy
ZSDra-028/2018-17 Kancelársky materiál 40,00 € 08.03.2018 Sponka, s.r.o., Púchov, IČO: 51 132 907 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-16 Environmentálny výučbový program 60,00 € 08.03.2018 Ing. Paulína Urdová, Kokšov Bakša, IČO:47 143 215 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-15 Mazľavé mydlo 9 kg 30,78 € 07.03.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-14 Hospodárske tlačiva - ŠEVT 100,00 € Rámcová kúpna zmluva z 21.02.2018 21.02.2018 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-13 Školské tlačiva 100,00 € Rámcová kúpna zmluva z 21.02.2018 21.02.2018 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-012 Chladnička dvojdverová Polair CM 1 234,61 € 20.02.2018 PROMOS ALFA, spol. s r.o., Havířov Suchá, IČO : 62302388 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-011 Nerezová dvodrez CNDZ 3 343,29 € 20.02.2018 GASTROLUX s.r.o., Žilina Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-010 Obehového čerpadla GR MAGNA3 80-120F 2 020,57 € 19.02.2018 VPK, s.r.o., Prešov IČO: 36 484 555 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-009 Demontáž a montáž obehového čerpadla 120,00 € 13.02.2018 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice, IČO: 31 679 692 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-008 Triedne kihy nižšie stredné vzdelánie 58,58 € 09.02.2018 CART PRINT, s.r.o., Nitra, IČO: 34 131 159 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-007 Triedne kihy primárne vzdelánie 54,08 € 09.02.2018 CART PRINT, s.r.o., Nitra, IČO: 34 131 159 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-006 Správa z dohľadu nad pracovným prostredím 59,75 € Zmluva o zabezpečení výkon PZS č. 20/2007 a Dodatok č. 1 07.02.2018 Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice, 36582433 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-005 Učebnice na školský rok 2018/2019- hlavné objednávacie konanie bezplatne úhradza MŠVVaŠ SR HOBJ_0040387 30.01.2018 Edičný portál MŠVVAŠ SR Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-004 Verejné obstáravanie zákazky "Výmena PVC podlahovej krytiny" 350,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 26.01.2018 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-028/2018-003 Čistiace a hygienické potreby 130,00 € Rámcová dohoda č. 012015 26.01.2018 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, IČO: 14382857 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-002 Náplne do tlačiarní 182,05 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 26.01.2018 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-028/2018-001 Čistiace prostriedky a materiál na napojenie umývačka riadu 46,80 € 18.01.2018 Elektroservis VV, s.r.o., Vranov nad Topľou Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ROK 2018
ZSDra-028/2018 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 54,00 € 18.01.2018 BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-82 Notebook + držiak dataprojektora 474,60 € 22.12.2017 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Ing. Marián Janiga
ZSDra-9/2017-81 Podlahy vinylová vrátane montážných materiálov 238,96 € 20.12.2017 Hornbach - Baumarrkt SK spol. s r.o., Bratislava, IČO: 35 838 949 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-9/2017-80 LED žiarovky 11 W 196,56 € 20.12.2017 Cb elektro, s.r.o., Košice, IČO: Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-79 Kopírovací papier 126,00 € Rámcová dohoda č. 022015 19.12.2017 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-78 Lampa do dataprojekt. EPSON EB-85H 143,45 € 19.12.2017 Web Retail s.r.o., Praha 28 876 431 Ing. Marián Janiga
ZSDra-9/2017-77 Nerezový pracovný stôl 559,12 € 18.12.2017 CORA Ing. Jozef Šifra, 058 01 Poprad 14 280205 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-9/2017-76 Zabezpečenie a sprístupnenie služby "Správa registratúry a elektronických podaní" 720,00 € ZSDra 499/2017-001 15.12.2017 Lomtec.com, a.s. Bratislava IČO: 35 795 174 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-9/2017-75 Šlabikár 1 roč. 2. časť, Čítanka 211,50 € 14.12.2017 Orbis Pictus Istropolitana Bratislav IČO:17 323 266 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-74 Revízia VTZ elektrického a porevízne opravy 5 300,00 € 13.12.2017 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-9/2017-73 Vypracovanie následnej monitorovacej správy k 30.11.2017 500,00 € 11.12.2017 PSG Consulting, s.r.o. Košice, 36 197 734 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-9/2017-72 Jedálny kupón 125,00 € Komisionárska zmluva 06.12.2017 Le Chéque Déjeuner, s.r.o., Bratislava, IČO:31 396 674 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-71 Čistenie kanalizácie 150,00 € 28.11.2017 KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666744 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-70 Náplne do tlačiarní 81,77 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 24.11.2017 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-69 Maliarske a natieračské práce 1 534,56 € Výzva 23.11.2017 NOVOMAL - Jozef Bernat, Malá Ida, IČO: 10 706 151 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-9/2017-68 Jednomotorový suchý vysávač a príslušenstvo 767,16 € 23.11.2017 Kärcher Slovakia, s.r.o., Košice Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-67 Hydrantový ventil C-52 129,00 € Výzva č.652014 20.11.2017 Haspo-Tex, s.r.o. Košice, 47 133 341 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-66 Pracovné odevy a pracovná obuv 450,00 € 15.11.2017 REMPO UNIVERS BB, s.r.o., Košice 47652969 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-65 Čistenie kanalizácie 150,00 € 15.11.2017 KONTRAKT JMV, s.r.o., Košice, 31 666744 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-64 Revízia a servis elektron. zabezp. zariadenia 200,00 € 15.11.2017 ALARMTEL, s.r.o , Ždaňa Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-63 Vypracovanie predpokladanej hodnoty a špecifikácia zákazky Elektrorevízia a porevízne opravy 200,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 14.11.2017 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-9/2017-62 Stavebné práce - výmena obkladačiek v ŠJ 291,96 € 09.11.2017 PVB STAV, s.r.o., Komárno, 48 276 324 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-9/2017-61 Pravidelná kontrola prenosných hasiacích prístrojov a požiarnych vodovodv 600,00 € Výzva č.652014 07.11.2017 Haspo-Tex, s.r.o. Košice, 47 133 341 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-60 Deratizácia 24,00 € 07.11.2017 ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-59 Kancelársky materiál 320,00 € Rámcová dohoda č. 022015 27.10.2017 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-58 Čistiace a hygienické potreby 520,00 € Rámcová dohoda č. 012015 23.10.2017 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, IČO: 14382857 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-57 Komplexná školská agenda - licencia na 36 mes. 780,00 € / 3 roky 13.10.2017 ŠEVT, a.s., Bratislava 31 331 131 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-56 Opravy tlačiarne HP Color LJ typ CM 1015 80,00 € 11.10.2017 BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-55 Vypracovanie predpokladanej hodnoty a špecifikácia zákazky podlahová krytina 150,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 11.10.2017 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-9/2017-54 Hygienický spotrebný materiál 71,40 € 09.10.2017 CWS boco Slovakia, s.r.o., Bratislava, 31 411 045 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-53 Nastavenie regulácie tepla na vyk. Sezónu 2017/2018 45,06 € 06.10.2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-52 Školské potreby - na podporu výchovy k plneniu ŠP dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením-I.polrok 2017/2018 99,60 € Rámcová dohoda č. 022015 05.10.2017 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-51 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 54,00 € 03.10.2017 BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-50 Voda v galónoch 25.09.2017 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-49 Čistiace prostriedky a materiál na napojenie umývačka riadu 123,72 € 25.09.2017 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-48 Náplne do tlačiarní 172,73 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 20.09.2017 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-47 Kancelársky materiál 220,00 € Rámcová dohoda č. 022015 31.08.2017 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-46 kosenie trávy, hrabanie, strihanie kríkov, odvoz a likvidácia trávy 200,00 € 23.8.17 Záhradníctvo JŠK Košice s.r.o., Košice IČO : 36 598 178 Mária lechmanová, hospodárka školy
ZSDra-9/2017-45 Rozvrhy ASC Upgrade 63,00 € 24.08.2017 Ing. Janiga Marián
ZSDra-9/2017-44
ZSDra-9/2017-43 Zabezpečenie autobusovej prepravy pre zamestnancov školy 200,00 € Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb 16.08.2017 PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-9/2017-43a Náplne do tlačiarní 89,60 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 26.07.2017 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-42 Opakovaná úradná skúška na VTZ - výťah 160,80 € Zmluva o dielo č. 815/04/Sch 26.07.2017 Schindler výťahyn a eskalátory, a.s., Bratislava, IČO: 31 402 828 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-41 Mazľavé mydlo 29,15 € 9/2017-41 21.07.2017 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Ko3ice 14 382 857 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-40 Notebook 610,00 € 18.07.2017 Alza.sk, s.r.o., Bratislava , IČO: 36 562 939 Ing. Janiga Marián
ZSDra-9/2017-39 Regeneračné služby v RZ Zlatá Idka 1 200,00 € 18.07.2017 CHEMAKO, s.r.o., Košice IČO: 36 173 720 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-9/2017-38 Jedálny kupón 1 165,00 € Komisionárska zmluva 14.07.2017 Le Chéque Déjeuner, s.r.o., Bratislava, IČO:31 396 674 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-37 Šlabikár 1 roč. 1. časť 202,50 € 14.07.2017 Orbis Pictus Istropolitana Bratislav IČO:17 323 266 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-36 Zabezpečenie verejného obsartarávania "Teleskpicka umývačka riadu" Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ZSDra-9/2017-35 Prvouka 2. ročník - učebnice 135,30 € 30.06.2017 Taktik vydavateľstvo, s.r.o., Košice 42 258 767 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-34 Náplne do tlačiarní 200,00 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 26.06.2017 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-9/2017-33 Oprava a revízia telocvičného náradia a telocvičného zariadenia 162,00 € 19.06.2017 Vladimír MICENKO, Košice, IČO: 14 307 472 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-92017-32 Učebnice anglického jazyka FIRST Friends 2 492,90 € 08.06.2017 PhDr. Elena Martinčoková, Košice IČO: 17 160 634 Mária lechmanová, hospodárka školy
ZSDra-92017-31 Kontrola tech.stavu regulácie a jej odstavenie po ukončení vykur. Sezóny 36,05 € 06.06.2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 Mária Lechmanová, hospodárka školy
ZSDra-92017-30 kosenie trávy, hrabanie, strihanie kríkov, odvoz a likvidácia trávy 185,40 € 23.05.2017 Záhradníctvo JŠK Košice s.r.o., Košice IČO : 36 598 178 Mária Lechmanová, hospodárka
ZSDra-92017-29 Odborný seminár "Efektívna správa registratúry" 39,00 € 17.05.2017 Asociácia správcov registratúry Nováky IČO: 37 922 190 Mária Lechmanová, hospodárka
423/2017-28 Vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2016 a Spracovanie predpokladaných prev. nákladov na rok 2017 pre nájomcov školy 78,30 € 15.05.2017 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 Mária Lechmanová, hospodárka
412/2017-27 Maliarske a natieračské práce 2 051,80 € Výzva 16.05.2017 NOVOMAL - Jozef Bernat, Malá Ida, IČO: 10 706 151 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
401/2017-26 Zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov do školy v prírode 2 340,00 € 2 520,00 € Zmuva o obstraní zájazdu zč. 1 2016 o poskytovaní služieb 11.05.2017 Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS, Košice IČO: 41 872 096 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
378/2017-25 Zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov do školy v prírode 260,00 € Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb 03.05.2017 PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
377/2017-24 Pravidelná údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 160,00 € 02.05.2017 BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
349/2017-23 Triedne kihy nižšie stredné vzdelánie 65,00 € 28.04.2017 CART PRINT, s.r.o., Nitra, IČO: 34 131 159 Mária Lechmanová, hospodárka
348/2017-22 Triedne kihy primárne vzdelánie 60,00 € 28.04.2017 CART PRINT, s.r.o., Nitra, IČO: 34 131 159 Mária Lechmanová, hospodárka
322/2017-21 Jedálny kupón 233,10 € Komisionárska zmluva 19.04.2017 Le Chéque Déjeuner, s.r.o., Bratislava, IČO:31 396 674 Mária Lechmanová, hospodárka
299/2017-20 Deratizácia 24,00 € 12.04.2017 ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 Mária Lechmanová, hospodárka
298/2017-19 Maliarske a natieračské práce 2 167,20 € Výzva 12.04.2017 NOVOMAL - Jozef Bernat, Malá Ida, IČO: 10 706 151 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
234/2017-18 Oprava váh v kuchyni školskej jedálne 128,00 € 07.04.2017 Ľubomír ŠPIGEĽ VÁHASPOL, Prešov IČO: Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
233/2017-17 Ciachovanie váh 3 ks 100,00 € 07.04.2017 Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica IČO: 37 954 521 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
217/2017-16 Náplne do tlačiarní 223,69 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 30.03.2017 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
180/2017-15 Prenájom a preprava veľkokapacitného otvoreného kontejnera vrátane likvidácie vyradeného majetku 280,00 € 22.03.2017 KOSIT, a.s. Košice Mária Lechmanová, hospodárka
179/2017-14 Čistiace a hygienické potreby 1 025,00 € Rámcová dohoda č. 012015 22.03.2017 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, IČO: 14382857 Mária lechmanová, hospodárka
178/2017-13 Relax Pass 740,00 € 21.03.2017 Le Chéque Déjeuner, s.r.o., Bratislava, IČO:31 396 674 Mária Lechmanová, hospodárka
177/2017-12 Jedálny kupón 125,88 € Komisionárska zmluva 21.03.2017 Le Chéque Déjeuner, s.r.o., Bratislava, IČO:31 396 674 Mária Lechmanová, hospodárka
1522017-11 Zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov na Majstrovstvá kraja v basketbale LVK 200,00 € Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb 13.03.2017 PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
1592017-10 Odborná prehliadka plynových zariadení 161,12 € Rámcová zmluva o dielo č.01/2013 14.03.2017 BONEPO, s.r.o, Košice, 36746801 Mária Lechmanová, hospodárka
139/2017-9 Zabezpečenie verejného obsartarávania "Škola v prírode pre žiakov 1.stupňa" 200,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 01.03.2017 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
132/2018-8 Kancelársky materiál 85,00 € Rámcová dohoda č. 022015 28.02.2017 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
131/2017-7 Školské potreby - na podporu výchovy k plneniu ŠP dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením-II.polrok 2016/2017 116,20 € Rámcová dohoda č. 022015 28.02.2017 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
128/2017-6 Vypracovanie predpokladanej hodnoty na zákazku "Výmena teplovodného potrubia a oprava strešných zvodov" 150,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 27.02.2017 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
123/2017-5 Hospodárske tlačiva - ŠEVT 60,00 € 24.02.2017 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 Mária Lechmanová, hospodárka
122,/2017-4 Školské tlačivá ŠEVT + software 380,00 € 24.02.2017 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica 31 331 131 Mária Lechmanová, hospodárka
32017 Diagnostika notebooku 20,00 € 10.02.2017 MARSAN IT, s.r.o. Bratislava, Mária Lechmanová, hospodárka
22017 Zabezpečenie procesu VO prostredníctvom EKS "Oprava sociálnych zariadení " a Odborný dozor stavebných prác 850,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 17.01.2017 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
12017 Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky "Oprava sociálnych zariadení " 150,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 vrátane Dodatku č.1 09.01.2017 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
ROK 2017
852016 Kopírovací papier 140,00 € Rámcová dohoda č. 032015 22.12.2016 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
842016 Lokalizácia úniku doplnkovej vody na tepel. Rozv. ÚK 400,00 € 21.12.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice Mária Lechmanová, hospodárka
832016 pravidelná údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 54,00 € 19.12.2016 BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
822016 LED žiarovky 50,00 € 19.12.2016 Cb elektro, s.r.o., Košice, IČO: Mária Lechmanová, hospodárka
802016 Žiarovky 16,80 € 13.12.2016 Cb elektro, s.r.o., Košice, IČO: Mária Lechmanová, hospodárka
792016 Vypracovanie následnej monitorovacej správy 500,00 € 09.12.2016 PSG Consulting, s.r.o. Košice, 36 197 734 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
782016 Náplne do tlačiarní 597,62 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 06.12.2016 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
772016 Revízia VTZ elektrického 780,00 € 05.12.2016 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
762016 Revízia prenosných hasiacích prístrojov a požiarnych vodovodv za rok 2065 800,00 € Výzva č.652014 25.11.2016 Haspo-Tex, s.r.o. Košice, 47 133 341 Mária lechmanová, hospodárka
752016 zadanie zákazky pre účely náhradného plnenia -výroba nábytku 1 326,00 € 16.11.2016 Marián Mitro-MARC, Košice, 36 356 545 Mária Lechmanová, hospodárka
742016 Deratizácia 24,00 € 14.11.2016 ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 Mária Lechmanová, hospodárka
732016 Zabezpečenie verejného obstarávania "Výmena pôvodnej podlahovej krytiny za novú s odstranením pôvodnej;" 360,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 10.11.2016 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
722016 Vytvorenie nového zásuvkového obvodu trieda č. 96 + svietidla, materiál, práca 780,80 € 09.11.2016 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
712016 Materiál k výpočtovej technike 545,70 € 07.11.2016 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Ing. Janiga, správca siete
702016 Znalecký posudok elektronika 300,00 € 27.10.2016 Doc. Ing, Karol Kluch, PhD., Košice Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
692016 Znalecký posudok bytové zariadenie 500,00 € 25.10.2016 Ing. Jana Barošová, Košice Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
682016 Komplexné prečistenie kanalizácie a monitoring 2 874,00 € Výzva 2722016 25.10.2016 KONTRAKT JMV, s.r.o. Košice Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
672016 Náplne do tlačiarní 100,00 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 07.11.2016 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
662016 Školské potreby - na podporu výchovy k plneniu ŠP dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením-I.polrok 2016/2017 132,80 € Rámcová dohoda č. 022015 06.10.2016 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
652016 Ochranná sieť na okná vrátane montáže a dopravy 673,79 € 06.10.2016 MAXISPORTS, s.r.o., Prešov, IČO: Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
642016 Maliarske a natieračské práce 11 838,70 € Výzva 05.10.2016 NOVOMAL - Jozef Bernat, Malá Ida, IČO: 10 706 151 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
632015 Čistiace a hygienické potreby 684,74 € Rámcová dohoda č. 012015 05.10.2016 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, IČO: 14382857 Mária lechmanová, hospodárka
622016 Prenájom a preprava veľkokapacitného otvoreného kontejnera vrátane likvidácie vyradeného majetku 280,00 € 04.10.2016 KOSIT, a.s. Košice Mária Lechmanová, hospodárka
612016 Zabezpečenie verejného obstarávania "Komletné prečistenie kanalizačného systému a následný monitoring" 280,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 03.10.2016 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
602016 Prenájom a preprava veľkokapacitného otvoreného kontejnera vrátane likvidácie vyradeného majetku 280,00 € 30.09.2016 KOSIT, a.s. Košice Mária Lechmanová, hospodárka
592016 Revízia el. náradia, el. spotrebičov a predlž. Káblov 500,00 € 26.09.2016 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
582016 orenie nového zásuvkového obvodu učebňa CJ 2.p. 335,00 € 26.09.2016 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
572016 Spracovanie výpoč. listov pre nájomcov SCVČ a LIBA ACADEMY 30,00 € 26.09.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice IČO: Mária Lechmanová, hospodárka
562016 Nastavenie regulácie tepla na vyk. Sezónu 2016/2017 45,06 € 26.09.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice IČO: Mária Lechmanová, hospodárka
552016 Teplo, TÚV na rok 2017 60 000,00 € Zmluva 09.09.2016 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Košice Mária Lechmanová, hospodárka
542016 Náplne do tlačiarní 123,31 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 23.09.2016 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
532016 Euroclip A4 ( plastový rám na stenu) 60,34 € 100,00 € 09.09.2016 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
522016 pravidelná údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 54,00 € 06.09.2016 BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
512016 Kancelársky materiál a kanceláske potreby 241,25 € Rámcová dohoda č. 032015 05.09.2016 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
502016 Náplne do tlačiarní 168,41 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 05.09.2016 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
492016 Jedálny kupón 1 500,00 € 30.08.2016 Le Chéque Déjeuner, s.r.o., Bratislava, IČO:31 396 674 Mária Lechmanová, hospodárka
482016 Prvouka pre 2.roč. ZŠ - učebnica 117,80 € 26.08.2016 Slovenské pedagogické nakladeľstvo - Mladé leta. S.r.o., Bratislava, IČO: 31 333 179 Mária Lechmanová, hospodárka
472016 Zabezpečenie verejného obstarávania "Vybavenie telocvične" 128,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 26.08.2016 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
462016 Oprava kábelažného prívodu k vypínaču na osvetlenie 280,00 € 24.08.2016 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
452016 kosenie trávy, hrabanie, strihanie kríkov, odvoz a likvidácia trávy 185,40 € 24.08.2016 Záhradníctvo JŠK Košice s.r.o., Košice IČO : 36 598 178 Mária lechmanová, hospodárka školy
442016 Oprava ústredného kúrenia v šk. kuchyni 218,72 € 08.07.2016 BROLSTAV, s.r.o, Košice, 36 574 066 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
432016 Oprava a revízia telocvičného náradia a telocvičného zariadenia 132,00 € 16.06.2016 Vladimír MICENKO, Košice, IČO: 14 307 472 Mária Lechmanová, hospodárka
12016-ŠJ Oprava škrabky a oprava robota 300,00 € 09.06.2016 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Vranov nad Topľou, IČO: 44 602 731 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
422016 Náplne do tlačiarní 133,56 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 09.06.2016 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
412016 Kontrola a odstávenie regulácie ÚK 36,05 € 03.06.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice IČO: Mária Lechmanová, hospodárka
402015 Čistiace a hygienické potreby 467,17 € Rámcová dohoda č. 012015 30.05.2016 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, IČO: 14382857 Mária lechmanová, hospodárka
392016 Zabezpečenie verejného obstarávania "Výmena okien a dverí" 240,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 24.05.2016 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
382016 Potlač loga školy na plátno (školská vlájka) 24,00 € 18.05.2016 LEMUR, s.r.o., Košice, IČO: 46 332 227 Mária Lechmanová, hospodárka
372016 Spracovanie vyúčtovania prevádzkový nákladov (PN) za rok 2015 a Spracovanie Predpokladaných PN na rok 2016 pre nájomcov školy 85,06 € 18.05.2016 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice IČO: Mária Lechmanová, hospodárka
362016 kosenie trávy, hrabanie, odvoz a likvidácia trávy 75,00 € 10.05.2016 Záhradníctvo JŠK Košice s.r.o., Košice IČO : 36 598 178 Mária lechmanová, hospodárka školy
352016 Xerografický papier 63,00 € Rámcová dohoda č. 022015 03.05.2016 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
342016 Náplne do tlačiarní 135,55 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 20.04.2016 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
332016 Učebnice anglického jazyka pre 6.-9. ročník 1 265,00 € Príspevok MŠVVaŠ SR 07.04.2016 Anel- distribúcia jazykovej literatúry, Košice Mária Lechmanová, hospodárka
322016 Triedne kihy nižšie stredné vzdelánie 34,58 € 06.04.2016 CART PRINT, s.r.o., Nitra Mária Lechmanová, hospodárka
312016 Triedne kihy primárne vzdelánie 34,58 € 06.04.2016 CART PRINT, s.r.o., Nitra Mária Lechmanová, hospodárka
302016 Oprava Notebookov 972,00 € Ponuka č. 16NA00320 05.04.2016 MARSANN IT, s.r.o., Bratislava IČO: 43821987 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
292016 Deratizácia 24,00 € 04.04.2016 ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 Mária Lechmanová, hospodárka
282016 pravidelná údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 54,00 € 30.03.2016 BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
272016 Zasklievanie okna 70,00 € 21.03.2016 Sklenárstvo Košice - BETTY, Alžbeta Glucmanová Mária Lechmanová, hospodárka
262016 Darčekové poukažky SF 720,00 € 16.03.2016 Le Chéque Déjeuner, s.r.o., Bratislava, IČO:31 396 674 Mária Lechmanová, hospodárka
252016 Výkon Vybranných činností na úseku BOZP, PO, CO rok 2016 810,00 € Výzva č.652015 15.03.2016 Haspo-Tex, s.r.o. Košice, 47133341 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
222016 Kancelársky materiál a kanceláske potreby 85,00 € Rámcová dohoda č. 022015 11.03.2016 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
212016 Školské potreby - na podporu výchovy k plneniu ŠP dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením-II.polrok 2015/2016 199,20 € Rámcová dohoda č. 022015 11.03.2016 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
202016 Zasklievanie okná 30,00 € 09.03.2016 Alžbeta Gluchmanová - BETTY, Košice IČO: 35 423 323 Mária Lechmanová, hospodárka
192016 Oprava plynového uzáveru 200,00 € 29.02.2016 Róbert Németh-Robin, Košice, 17 186 391 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
182016 Odborná prehliadka a odborná skúška plynových zariadení + školenie obsluhy 727,12 € Rámcová zmluva o dielo č.01/2013 29.02.2016 BONEPO, s.r.o, Košice, 36746801 Mária Lechmanová, hospodárka
172016-ZŠ Náplne do tlačiarní 180,00 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 26.02.2016 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
162016-ZŠ Zabezpečenie verejného obstarávania "Gastrotechnické zariadenie" Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 02.02.2016 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
152016-ZŠ Školské tlačiva + licencia Komplex. Školská agenda 600,00 € 24.02.2016 ŠEVT, a.s., B. Bystrica, 31 331 131 Mária Lechmanová
142016-ZŠ Hospodárské tlačivá 250,00 € 24.02.2015 ŠEVT, a.s., B. Bystrica, 31 331 131 Mária Lechmanová
132016-ZŠ Monitoring, čistenie a oprava kanalizácie 1 400,00 € 22.02.2016 BROLSTAV, s.r.o, Košice, 36 574 006 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
122016-ZŠ Zabezpečenie autobusovej prepravy žiakov na LVK 300,00 € Zmuva č. 1 2016 o poskytovaní služieb 23.02.2016 PROMET Trans, s.r.o., Košce IČO: 31 696 651 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
112016-ZŠ Zabezpečenie lyžiarského vycvikového kurzu 3 366,00 € Zmluva o obstaraní zájazdu z 13.01.16 22.02.2016 HEJA, s.r.o. , Košice-šaca, IČO: 47 372 206 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
102016-ZŠ Žiarovky, LED žiarovky 32,90 € 10.02.2016 Cb elektro, s.r.o., Košice, IČO: Mária Lechmanová, hospodárka
92016-ZŠ Toner do tlačiarne 20,00 € 04.02.2016 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
82016-ZŠ Bankový modul HB0063 na SEPA bezhotovostné platby 16,80 €/ročne Zmluva o poskytovaní služieb 02.02.2016 Vema, s.r.o., Bratislava, 31 355 374 Mária Lechmanová, hospodárka
72016-ZŠ Zabezpečenie verejného obstarávania "Škola v príprode" 80,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 28.01.2016 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
62016-ZŠ Zabezpečenie verejného obstarávania "Nepravidelná autobusová preprava žiakov a zamestnancov školy" 80,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 28.01.2016 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
52016-ZŠ Termovízne meranie budovy školy 150,00 € 28.01.2016 EEE - AudiCert, s.r.o., Košice, 004564333 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
42016-ZŠ Stravné lístky na 1. polrok 2016 180,00 € 26.01.2016 Le Chéque Déjeuner, s.r.o., Bratislava, IČO:31 396 674 Mária Lechmanová, hospodárka
32016-ZŠ Tonery do tlačiarní 105,16 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 21.01.2016 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
22016-ZŠ Zasklievanie okna 75,00 € 20.01.2016 Sklenárstvo Košice - BETTY, Alžbeta Glucmanová Mária Lechmanová, hospodárka
12016-ZŠ Čistenie upchatej kanalizácie 65.,€/hod. 13.01.2015 Illeš Tibor, Košice IČO:10686258 Mária Lechmanová, hospodárka
ROK 2016
58015-ZŠ Čistiace a hygienické potreby 250,78 € Rámcová dohoda č. 012015 30.12.2015 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, IČO: 14382857 Mária Lechmanová, hospodárka
572015-ZŠ Nákup školského nábytku 1 980,00 € 22.12.2015 MULTIP, s.r.o., Košice, IČO: 45 721 718 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
562015-ZŠ Zabezpečenie verejného obstarávania na nákup školského nábytku 160,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 22.12.2015 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
552015-ZŠ Maliarske a natieračské práce 1 795,00 € Výzva 07.12.2015 NOVOMAL - Jozef Bernat, Malá Ida, IČO: 10 706 151 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
542015-ZŠ Revízia a servis elektron. zabezp. zariadenia 250,00 € 17.12.2015 ALARMTEL, s.r.o , Ždaňa Mária Lechmanová, hospodárka
532015-ZŠ Revízia elektrických zariadení a elektroinšalácie v školskej kuchyni-mokré prostredie 800,00 € 17.12.2015

Juraj Takáč - SOLITÉR , Košice IČO: 40410561
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
512015-ZŠ Oprava a montáž bleskozvodu s vydaním kladnej revíznej správy 7 930,91 € Výzva 07.12.2015 BROLSTAV, s.r.o, Košice, 36 574 006 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
502015-ZŠ Stravné lístky za rok 2015 1 200,00 € 07.12.2015 Le Chéque Déjeuner, s.r.o., Bratislava, IČO:31 396 674 Mária Lechmanová, hospodárka
492015-ZŠ Dodávka a montáž clotieniacich žulúzií 6 685,63 € Výzva 03.12.2015 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
482015-ZŠ tonery do tlačiarní 142,80 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 03.12.2015 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
472015-ZŠ Revízia prenosných hasiacích prístrojov a požiarnych vodovodv za rok 2015 500,00 € Výzva č.652014 18.11.2015 Haspo-Tex, s.r.o. Košice, 47 133 341 Mária lechmanová, hospodárka
462015-ZŠ Maliarský stojan akademický 155,38 € 18.11.2015 MY HOME, s.r.o., Snina, 36 731 684 PaedDr. Ján Gáll, učiteľ
452015-ZŠ Vypracovanie následnej monitorovacej správy 500,00 € 18.11.2015 PSG Consulting, s.r.o. Košice, 36 197 734 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
442015-ZŠ Prenájom a preprava veľkokapacitného otvoreného kontejnera vrátane likvidácie vyradeného majetku 500,00 € 18.11.2015 KOSIT, a.s. Košice Mária Lechmanová, hospodárka
432015-ZŠ Zabezpečenie verejného obstarávania na zákazku Oprava a montáž bleskozvodov s vydaním revíznej správy 96,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 11.11.2015 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
422015-ZŠ Zabezpečenie verejného obstarávania na zákazku Nakúp žalúzií vrátane montáže 80,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
412015-ZŠ Zabezpečenie verejného obstarávania na zákazku Lyžiarsky výcvikový kurz 80,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 04.11.2015 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
402015-ZŠ Zabezpečenie verejného obstarávania na zákazku Odstránenie hvarijného stavu sociálnych zariadení 160,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 31.10.2015 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
392015-ZŠ Čistenie lapača tuku a likvidácia tuku 550,00 € 02.11.2015 KONTRAKT JMV, s.r.o. Košice Mária Lechmanová, hospodárka
382015-ZŠ pravidelná údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 54,00 € 20.10.2015 BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
372015-ZŠ tonery do tlačiarní 11,15 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 20.10.2015 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
362015-ZŠ Oprava prívodu osvetlenia a oprava osvetlenia v telocvični 80,00 € 16.10.2015

Juraj Takáč - SOLITÉR , Košice IČO: 40410561
Mária Lechmanová, hospodárka
352015-ZŠ Deratizácia 24,00 € 24,00 € 16.10.2015 ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 Mária Lechmanová, hospodárka
342015-ZŠ Kancelársky materiál a kanceláske potreby 450,00 € Rámcová dohoda č. 022015 16.10.2015 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
332015-ZŠ Školské potreby - na podporu výchovy k plneniu ŠP dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením-1.polrok 2015/2016 182,60 € Rámcová dohoda č. 022015 15.10.2015 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
322015-ZŠ Školské stoličky vyškovo nastaviteľné 24 ks 972,00 € 16.10.2015 MULTIP, s.r.o., Košice, IČO: 45 721 718 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
312015-ZŠ tonery do tlačiarní 45,55 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 02.10.2015 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
302015-ZŠ učebné pomôcky 113,30 € 25.09.2015 Indícia, n.o., Bratislava IČO: 45 736 286 Mária Lechmanová, hospodárka
292015 Čistiace a hygienické potreby 389,77 € Rámcová dohoda č. 012015 18.09.2015 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, IČO: 14382857 Mária lechmanová, hospodárka
262015 Odmontovanie varných kotlov z pevného povrchu a odpojenie od vodovodu+ pevné uzatvorenie prívodu vody 200,00 € 11.08.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 Mária Lechmanová, hospodárka
252015 Odpojenie varných kotlov od el. energie 35,00 € 11.08.2015 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 Mária Lechmanová, hospodárka
242015-ZŠ Oprava tlačiarne HP Color Laser Jet CM 1015 54,00 € 100,00 € 05.08.2015 BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
232015-ZŠ tonery do tlačiarní 189,55 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 07.07.2015 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
222015-ZŠ Učebnice anglického jazyka pre 3.-5. ročník 967,14 € 29.06.2015 Anel- distribúcia jazykovej literatúry, Košice Mária Lechmanová, hospodárka
212015-ZŠ tonery do tlačiarní 96,30 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 05.06.2015 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
202015-ZŠ Zabezpečenie procesu verejného obstarávania "Oprava strechy telocvične a spojovacej chodby" 160,00 € Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2015 28.05.2015 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
192015-ZŠ Čistenie a diagmostika upchatej kanalizácie ŠJ 198,37 € 200,00 € 27.05.2015 Kontrakt JVM, s.r.o.Košice IČO: Mária Lechmanová, hospodárka
182015-ZŠ tonery do tlačiarní 107,60 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 14.05.2015 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
172015-ZŠ tonery do tlačiarní 227,66 € Rámcova dohoda č. 022015 na dodanie tovaru "tonery" 27.04.2015 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Mária Lechmanová, hospodárka
162015-ZŠ Relax poukážky 690,00 € Zásady a tvorba SF na rok 2015 27.04.2015 Le Chéque Déjeuner, s.r.o. Bratislava Mária Lechmanová, hospodárka
152015-ZŠ Kancelársky materiál 200,69 € Rámcová dohoda č. 022015 27.04.2015 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
142015 Čistiace a hygienické potreby 385,21 € Rámcová dohoda č. 012015 24.04.2015 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Košice, IČO: 14382857 Mária lechmanová, hospodárka
132015 Deratizácia 24,00 € 24,00 € 22.04.2015 ASANARATES s.r.o. Košice, IČO: 366 06 693 Mária Lechmanová, hospodárka
122015-ZŠ Čistenie upchatej kanalizácie 65,00 € 15.05.2015 Illeš Tibor, Košice IČO:10686258 Mária Lechmanová, hospodárka
112015-ZŠ pravidelná údržba kopírovacieho stroja Bizhub 215 54,00 € 15.04.2015 BLARO, s.r.o. Košice, IČO:46498702 Mária Lechmanová, hospodárka
102015-ZŠ Školské potreby - na podporu výchovy k plneniu ŠP dieťaťa ohrozeného soc. vylúčením-2.polrok 2014/2015 232,40 € 24.03.2015 PAPIER SERVIS, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
92015-SF Štrúdľa mak. -višňová a orech.-jablková 48 ks 22,96 € Zásady a tvorba SF na rok 2015 24.03.2015 Lahoda s.r.o., Mlynská 27, Košice Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
82015 Výkon Vybranných činností na úseku BOZP, PO, CO rok 2015 810,00 € Výzva č.652015 07.04.2015 Haspo-Tex, s.r.o. Košice, 47133341 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
82015-ZŠ Vypracovanie pracovného poriadku a spoluúčasť na ročnej previerke BOZP 348,00 € 400,00 € Zmluva o zabezpečení výkon PZS č. 20/2007 17.03.2015 Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice, 36582433 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
72015-ZŠ Odborná prehliadka plynových spotrebičov 244,00 € Rámcová zmluva o dielo č.01/2013 10.03.2015 BONEPO, s.r.o, Košice, 36746801 Mária Lechmanová, hospodárka
52015 Zabezpečenie verejného obstarávania 560,00 € 19.02.2015 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
4a2015 Služby v rámci verejného obstarávania 32,00 € 15.01.2015 Stredisko služieb škole Košice, 355404419 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
42015 Triedne kihy nižšie stredné vzdelánie 31,39 € CART PRINT, s.r.o., Nitra Mária Lechmanová, hospodárka
32015 Triedne kihy primárne vzdelánie 44,20 € CART PRINT, s.r.o., Nitra Mária Lechmanová, hospodárka
22015-ZŠ Jednorazový zdravotný audit práce a pracovného prostredia 258,91 € Zmluva o zabezpečení výkon PZS č. 20/2007 29.01.2015 Železničné zdravotníctvo, s.r.o., Košice, 36582433 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
12015-ZŠ tonery do tlačiarní 122,40 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 15.01.2015 FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
ROK 2015
502014-ZŠ Elektromateriál 529,16 € 23.12.2014 Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
492014-ZŠ Výpočtová technika - notebooky 1 180,57 € 19.12.2014 Datacomp, s.r.o., Košice IČO: 36 212 466 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
482014-ZŠ Školský nábytok -stoličky 553,80 € 18.12.2014 Interéry Rilják, s.r.o Oravský Podzámok IČO: 43885306 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
482014-ZŠ Žalúzie vrátane montáže 956,18 € 19.12.2014 VIDOK s.r.o., Košice Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
472014-ZŠ Nábytok do školskej jedálne 4 062,00 € 16.12.2014 Interéry Rilják, s.r.o Oravský Podzámok IČO: 43885306 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka
462014-ZŠ Darčekové šeky CADHOC 1 067,00 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2014 10.12.2014 Chéque Déjeuner, s.r.o., Bratislava, IČO: Mária lechmanová, hospodárka
452014-ZŠ Odvoz a likvidácia odpadu(vyradený majetok), prenájom VOK 650,00 € 08.12.2014 KOSIT, a.s., Košice, IČO : 36 205 214 Mária lechmanová, hospodárka
442014-ZŠ zadanie zákazky pre účely náhradného plnenia -športovo regeneračne služby 869,00 € 08.12.2014 TRIXI, s.r.o., Košice IČO: 44552572 Mária lechmanová, hospodárka
432014-ZŠ Revízia prenosných hasiacích prístrojov a hydrantov 1 120,00 € Výzva č.620.2012 01.12.2014 Haspo-Tex, s.r.o. Košice Mária lechmanová, hospodárka
422014-ZŠ Náplne do tlačiarní 96,00 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 28.11.2014 FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
412014-ZŠ Revízia.......... 26.11.2014 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy
402014-ZŠ Náplň do tlačiarní 48,20 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 03.11.2014 FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
392014-ZŠ Stravné lístky na rok 2014/01-10 1 584,00 € 1 179,00 € 29.10.2014 LE Chéque Déjeuner, s.r.o. Bratislava, 31 396 674 Mária Lechmanová, hospodárka
382014-ZŠ Revízia blesozvodu 1 584,00 € 29.10.2014 KES a TNS-BOGDAŇ Ladislav, Košice Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy
372014-ZŠ Nerezový drez CNDZ1 vrátane sifónu a prepravy 285,00 € 27.10.2014 Gastrolux, s.r.o., Žilina, IČO: 36 413 186 Mária Lechmanová, hospodárka
362014-ZŠ Deratizácia 24,00 € 27.10.2014 ASANARATES s.r.o.
Košice, IČO: 36 606 693
Mária Lechmanová, hospodárka
352014-ZŠ Náplň do tlačiarní 110,40 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 23.10.2014 FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
342014-ZŠ Školské potreby 282,20 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 01/2014 09.10.2014 MVDr. Zlatica Kudrecova DUMAR, Košice IČO: 17180392 Mária Lechmanová, hospodárka
332014-ZŠ Výmena poškodeného pripojovacieho sieťoveho kábla na Notebbok 50,00 € 16.10.2014 WEBKVLATA, s.r.o., Košice IČO: 46 775 773 Mária Lechmanová, hospodárka
322014-ZŠ Kurz prvej pomoci - 50,00 € 02.10.2014 Slovenský červený kríž, Územnný spolok Košice Mária Lechmanová, hospodárka
312014-ZŠ Nastavenie softveru a údržba kop. Stroja 0,00 € 80,00 € 30.09.2014 POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 Mária lechmanová, hospodárka školy
302014-ZŠ Kancelársky materiál - 350,00 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 01/2014 18.09.2014 MVDr. Zlatica Kudrecova DUMAR, Košice IČO: 17180392 Mária Lechmanová, hospodárka
292014-ZŠ Náplne do tlačiarní 32,40 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 05.09.2014 FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
282014-ZŠ Náplne do tlačiarní 200,40 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 25.08.2014 FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
272014-ZŠ Oprava tlačiarní 40,00 € 28.07.2014 FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
262014-ZŠ Náplň do tlačiarní 43,20 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 11.08.2014 FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
252014-ZŠ 1.časť kosenie trávy, hrabanie, odvoz a likvidácia trávy 1 765,00 € 08.08.2014 Záhradníctvo JŠK Košice s.r.o., Košice IČO : 36 598 178 Mária Lechmanová, hospodárka
242014-ZŠ Náplň do tlačiarní 177,60 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 01.08.2014 FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
232014-ZŠ Čistiace a hygienické potreby 0,00 € 190,40 € 09.07.2014 Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
222014-ZŠ Oprava havarijného stavu kanalizácie v hyg. Zariad. Špecifikícia v prílohe 27.06.2014 KODRESTAV s.r.o., Košice, 44 290 080 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy
212014-ZŠ Oprava vzduchotechniky 70,00 € 18.06.2014 JT - SOLITÉR s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy
202014-ZŠ Náplň do tlačiarní 30,00 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 16.06.2014 FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
192014-ZŠ Náplň do tlačiarní 10,80 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 13.06.2014 FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
182014-ZŠ Náplne do tlačiarní 30,00 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 03.06.2014 FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
172014-ZŠ Rezervovaná kapacita pre distribúciu elektr.energie 66,00 €/mesiac 5100136837C 14.05.2014 Východoslovenská energetika a.s.. Košice IČO: 36 211 222 Mária Lechmanová, hospodárka
162014-ZŠ Oprava tlačiarní 120,00 € FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
152014-ZŠ Čistiace a hygienické potreby 0,00 € 848,92 € 12.05.2014 Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária Lechmanová, hospodárka
142014-ZŠ Náplne do tlačiarní 27,60 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 07.05.2014 FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
102014-ZŠ Náplne do tlačiarní 402,00 € Rámcova zmluva o dodaní tovarov č. 02/2014 16.04.2014 FORGY, s.r.o., Košice, 36 598 836 Mária Lechmanová, hospodárka
92014-ZŠ Dezinsekcia 288,00 € 14.04.2014 ASANARATES s.r.o.
Košice, IČO: 36 606 693
Mária Lechmanová, hospodárka
82014-ZŠ Deratizácia 24,00 € 14.04.2014 ASANARATES s.r.o.
Košice, IČO: 36 606 693
Mária Lechmanová, hospodárka
72014-ZŠ Školské potreby a kancelársky materiál 84,18 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 01/2014 09.04.2014 MVDr. Zlatica Kudrecova DUMAR, Košice IČO: 17180392 Mária Lechmanová, hospodárka
62014-ZŠ servisná údržba č. 1 vrámci záruky Kopír. Stroj Bizhub 80,00 € 25.03.2014 POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 Mária lechmanová, hospodárka školy
52014-ZŠ Triedne knihy -nižšie stredné vzdelánie s dátumami + kompl. klasifikačný 38,50 € 15.03.2014 CART PRINT, s.r.o., Nitra Mária Lechmanová, hospodárka
42014-ZŠ Odborná prehliadka plynových spotrebičov 244,00 € Rámcová zmluva o dielo č.01/2013 11.03.2014 BONEPO, s.r.o, Košice, 36746801 Mária Lechmanová, hospodárka
32014-ZŠ Triedne knihy -primárne vzdelánie s dátumami + kompl. klasifikačný 40,00 € 15.03.2014 CART PRINT, s.r.o., Nitra Mária Lechmanová, hospodárka
22014-ZŠ Školské potreby - na podporu výchovy k plneniu ŠP dieťaťa ohrozeného soc. Vylúčením-2.polrok 2013/2014 215,80 € Rámcová zmluva o dodaní tovarov č. 01/2014 15.03.2014 MVDr. Zlatica Kudrecova DUMAR, Košice IČO: 17180392 Mária Lechmanová, hospodárka
132014-Le/1 odvoz a likvidácia odpadu, prenájom VOK 650,00 € 13.01.2014 KOSIT, a.s., Košice, IČO : 36 205 214 Mária lechmanová, hospodárka
302013-ZŠ toner do kopír. Stroja 0,00 € 77,29 € 19.12.2013 POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 Mária lechmanová, hospodárka školy
292013-ZŠ školské stoličky 630,00 € 12.12.2013 MULTIP s.r.o. Košice IČO: 45 721 718 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy
282013-ZŠ Revízia prenosných hasiacích prístrojov a hydrantov 900,00 € Výzva č.620.2012 04.12.2013 Haspo-Tex, s.r.o. Košice Mária lechmanová, hospodárka školy
272013-ZŠ toner do tlačiarne 24,00 € 04.12.2013 POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 Mária lechmanová, hospodárka školy
262013-ZŠ darčekové šeky CADHOC 1 123,00 € 04.12.2013 Chéque Déjeuner, s.r.o., Bratislava, IČO: Mária lechmanová, hospodárka školy
252013-ZŠ zadanie zákazky pre účely náhradného plnenia -športovo regeneračne služby 846,00 € 04.12.2013 TRIXI, s.r.o., Košice IČO: 44552572 Mária lechmanová, hospodárka školy
242013-ZŠ 1 školské lavice, katedra 1 019,00 € 12.11.2013 MULTIP s.r.o. Košice IČO: 45 721 718 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy za správnosť Lechmanová
242013-ZŠ Deratizácia 22,68 € 08.11.2013 ASANARATES s.r.o.
Košice, IČO: 366 06 693
Mária lechmanová, hospodárka školy
232013-ZŠ seminár 33,00 € 06.11.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Košice, IČO : 31 268 650 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy
222013-ZŠ Náplne do tlačiarní 65,46 € 05.11.2013 POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 Mária lechmanová, hospodárka školy
212013-ZŠ elektro materiál 350,00 € 21.10.2013 Cb elektro, s.r.o., Košice IČO: 36 584 622 Mária lechmanová, hospodárka školy
202013-ZŠ Nápovedné tabuľke k šlabikáru Lipka + maňuška HUPS 25,20 € 30,80 € 17.10.2013 Vydavateľstvo AITEC, s.r.o., Bratislava , IČO: 43 829 171 Mária lechmanová, hospodárka školy
192013-ZŠ Atramentové kazety do tlačiarne 26,40 € 26,40 € 17.10.2013 POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 Mária lechmanová, hospodárka školy
182013-ZŠ Odstránenie nedostatkov z revíznej správy elektro + revízia elektro - mokré prostredie 995,00 € 17.10.2013 JT - SOLITÉR, s.r.o., Košice, IČO : 47 463 601 Mária lechmanová, hospodárka školy
172013-ZŠ tonery do tlačiarní 177,48 € 177,48 € 07.10.2013 POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 Mária lechmanová, hospodárka školy
162013-ZŠ Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 249,00 € 249,00 € 07.10.2013 Presto CO., s.r.o.,Ipeľská 1 ,Košice, IČO: 36451371 Mária lechmanová, hospodárka školy
152013-ZŠ Multifunkčné zariadenie Bizhub 215 828,00 € 0,00 € 01.10.2013 POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy
Objednávka programu BIZNIS zľavy z variabilnej časti ceny za dodávku elektriny oproti cenníku VSE 5100136837C 30.09.2013 Vychodoslovenská energetika, a.s., Košice 36 211 222 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy
142013-ZŠ servis kopírovacieho stroja Minolta Di1611 objednávka nezrealizovaná 142,80 € 25.09.2013 POLYGRA Košice, s.r.o., IČO:17 082 528 Mária lechmanová, hospodárka školy
132013-ZŠ Toner do tlačiarne 27,60 € 27,60 € 10.07.2013 KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31648843 Mária lechmanová, hospodárka školy
122013-ZŠ Atrament. Náplne 51,60 € 51,60 € 03.07.2013 KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31648843 Mária lechmanová, hospodárka školy
112013-ZŠ diagnostika a oprava svietidiel - HAVARIJNÝ STAV 50,00 € 12.06.20130 Bc. Marián Chvostáľ, Michalovce IČO:45973598 Mária lechmanová, hospodárka školy
102013-ZŠ Atrament. Náplne 60,00 € 11.06.2013 KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31648843 Mária lechmanová, hospodárka školy
9/2013-ZŠ Odborná prehliadka a odborná skúška plynových zariadení + školenie obsluhy PZ 727,27 € Rámcová zmluva o dielo č.01/2013 17.06.2013 Bonepo, s.r.o, Košice, 36746801 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy
82013-ZŠ prečistenie dažďového zvodu - kanalizáciu HAVARIJNÝ STAV 100,00 € 30.05.2013 Illeš Tibor, Košice IČO:10686258 Mária lechmanová, hospodárka školy
72013-ZŠ Atrament. Náplne 19,20 € 62,40 € 02.05.2013 KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31648843 Mária lechmanová, hospodárka školy
62013-ZŠ Atrament. Náplne 43,20 € 37,20 € 03.04.2013 KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31648843 Mária lechmanová, hospodárka školy
052013-ZŠ občerstvenie - metodický deň zamestnancov školy 462,24 € Zásady tvorby a čerpania SF na rok 2013 15.03.2013 Iveta Nagyová, Caffé restaurant Doňa, Košice, IČO : 44 596 804 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy
042013-ZŠ Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi 249,00 € 249,00 € 18.03.2013 Presto CO., s.r.o.,Ipeľská 1 ,Košice, IČO: 36451371 Mária lechmanová, hospodárka školy
32013-ZŠ Tonery a cartrige do tlačiarní 272,64 € 07.02.2013 KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31648843 Mária lechmanová, hospodárka školy
22013-ZŠ rozširenie domény a custom hosting na r. 2013 60,12 € 28.01.2013 Websupport, s.r.o., Bratislava, 36 421 928 Mária lechmanová, hospodárka školy
12013-ZŠ Toner do tlačiarne 69,60 € 29.01.2013 KOFAX, s.r.o., Košice IČO: 31648843 Mária lechmanová, hospodárka školy
272012-ZŠ stravné lístky 102,98 € 27.12.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o.Bratislava 35 741 350 Mária lechmanová, hospodárka školy
262012-ZŠ zadanie zákazky pre účely náhradného plnenia -športovo regeneračne služby 720,00 € 28.12.2012 TRIXI, s.r.o., Košice IČO: 44552572 Mária lechmanová, hospodárka školy
252012-ZŠ Pracovné ochranné odevy a obuv 600,00 € 600,00 € 28.12.2012 REMPO UNIVERS,s.r.o., Košice, IČO: 36192228 Mária lechmanová, hospodárka školy
242012-ZŠ kancelárske potreby a meteriál 405,00 € 410,00 € 28.12.2012 Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária lechmanová, hospodárka školy
232012-ZŠ čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 305,06 € 1 320,00 € 28.12.2012 Ing. Štefan Čorej - CLEANEX CS, Prešov, IČO: 41 341 601 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy
222012-ZŠ deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia 336,63 € 28.12.2012 Daniel Repka, DERATEX-EKO, Košice, IČO: 10689877 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy
212012-ZŚ Stavebný dozor 540,00 € 20.12.2012 Ing. Gabriel Gajdoš, Košice Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy
202012-ZŠ Revízia prenosných hasiacích prístrojov a hydrantov 1 183,00 € 1 200,00 € 18.12.2012 Jana Stulančáková - Haspotex,Košice, IČO: 32473524 Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, riaditeľka školy
192012-ZŠ bezpečnostné vložky do zámkov 434,60 € 450,00 € 17.12.2012 DT-FAB, Košice, IČO: 14298317 Mária lechmanová, hospodárka školy
182012-ZŠ Fotoaparát Olympus VG-160, Silver 79,00 € 85,00 € 14.12.2012 Datart international, a.s.,Bratislava, IČO: 46 112 766 Mária lechmanová, hospodárka školy
172012-ZŠ Kancelárske potreby, kriedy 95,00 € 12.12.2012 Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária lechmanová, hospodárka školy
162012-ZŠ darčekové poukážky univerzálne v zmysle zásad SF 1 425,00 € 1 425,00 € 30.11.2012 Le Chéque Déjeuner, s.r.o. Bratislava Mgr. Ľudmila Bričová, poverená vedením školy
152012-ZŠ Generálna oprava pianina v počte 2 ks 380,00 € 19.11.2012 Ladislav Balog -Piano servis- podnikateľ -FO, Budkovce,IČO: 40 937 682 Mgr. Ľudmila Bričová, poverená vedením školy
142012-ZŠ kosenie trávy, hrabanie, odvoz a likvidácia trávy 560,00 € 560,00 € 06.11.2012 Záhradníctvo JŠK Košice s.r.o., Košice IČO : 36 598 178 Mgr. Ľudmila Bričová, poverená vedením školy
132012-ZŠ Elektrická trojrúrová pec 2 976,00 € 2 976,00 € 19.10.2012 ELEKTROSERVIS VV,s.r.o. Vranov nad Topľou, 44 602 731 Mária lechmanová, hospodárka školy zodpovedná za predmet zákazky
122012-ZŠ Školské potreby ns podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného soc. Vylúčením na 1.polrok šk.r. 2012/2013 199,20 € 199,20 17.10.2012 Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária lechmanová, hospodárka školy
112012-ZŠ hospodárske tlačiva ŠEVT 10.10.2012 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica, 31 331 131 Mgr. Ľudmila Bričová, poverená vedením školy
102012-ZŠ školské tlačiva šk.r. 2012/2023 10.10.2012 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica, 31 331 131 Mgr. Ľudmila Bričová, poverená vedením školy
092012-ZŠ čistenie strešného zvodu mechanizmom (vodný krt) 100,00 € 08.09.2012 KONTRAKT JMV, s.r.o.Košice, 31 666 744 Mária lechmanová, hospodárka školy zodpovedná za predmet zákazky
072012-ZŠ kancelárske potreby 60,00 € 28.08.2012 Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária lechmanová, hospodárka školy
062012-ZŠ stravné lístky 956,64 € 28.08.2012 SODEXO PASS SR, s.r.o.Bratislava 35 741 350 Mária lechmanová, hospodárka školy zodpovedná za predmet zákazky
052012-ZŠ čistiace a dezinfekčné prostriedky 816,64 € 22.08.2012 Ing. Štefan Čorej - CLEANEX CS, Prešov, IČO: 41 341 601 Mária lechmanová, hospodárka školy zodpovedná za predmet zákazky
042012-ZŠ kosenie trávy, hrabanie, odvoz a likvidácia trávy 1 482,00 € 22.08.2012 Záhradníctvo JŠK Košice s.r.o., Košice IČO : 36 598 178 Mária lechmanová, hospodárka školy
032012-ZŠ kancelárske potreby 35,00 € 22.05.2012 Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária lechmanová, hospodárka školy
032012-ŠJ čistenie lapača tuku a kanlizácia, odvoz likvidácia tuku 500,00 € 25.04.2012 KONTRAKT JMV, s.r.o.Košice, 31 666 744 Mgr. Ľudmila Bričová, riaditeľka školy
022012-ŠJ plastové okno+montáž,demontáž starého okna, stavebné úpravy, sieť proti hmyzu 377,53 € 20.03.2012 RAKY stav, s.r.o., Raslavice IČO: 36 615 323 Mgr. Ľudmila Bričová, riaditeľka školy
022012-ZŠ Školské potreby 315,40 € 315,40 22.02.2012 Papier servis, s.r.o.,Košice IČO:36577308 Mária lechmanová, hospodárka školy
012012-ZŠ Custom histing, .sk doména 43,56 € 13.02.2012 Websupport, s.r.o., Bratislava, 36 421 928 Mgr. Ľudmila Bričová, riaditeľka školy
012012-ŠJ Prečistenie kanalizačného potrubia k lapáču tuku 31-6/2010 26.01.2012 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Košice ,44 518 684 Mgr. Ľudmila Bričová, riaditeľka školy