Základná škola Drábova 3, Košice
 

Zmluvy


Zmluvy rok 2022

Číslo zmluvy Zmluvná strana IČO Názov zmluvy Predmet zmluvy Cena v Eur Dátum zverejnenia
ZSDrab-0039/2021-028 Atletika Košice, o.z., Dúhová 26, 040 01 Košice 50 076 302 Dodatok č.1 k Zmluva o krátkodobom nájdem nebytových priestorov č. 222052021 Skončenie nájmu v malej telocvični k 05.12.2021 849,04 € 3.12.2021
ZSDrab-0039/2021-025 HK Sršne Košice, o.z. Omská 957/2 040 01 Košice- Juh 42 331 757 Dohoda o skončení Zmluvy o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222062021 Skončenie prenájmu telocvične za účelom treningov na hokej -293, 84 € 26.11.2021
ZSDrab-0031/2021-004 Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole Drábova 3, Košice združenie Darovacia zmluva č.042021 23 ks farebné lišty s potlačou násobilky na umiestnenie medzi schody 133,56 € 19.11.2021
ZSDrab-0011/2021-027 SPLASH INTERNATIONAL Moyzesova 1025/48 040 01 Košice- Staré mesto 50 366 734 Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 22222016 Zmeny vo výmere predmetu nájmu a zmeny v nájomnom  4032,47 € ročne od 01.11.2021 3 101,06 € ročne od 01.07.2022 27.10.2021
ZSDrab-0039/2021-016 Altetika Košice, o.z., Dúhová 26, 040 01 Košice 50 076 302 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222052021 Prenájom telocvične za účelom treningov pre deti a mládež podľa Stanov OZ Atletika Košice, o.z. 3 245,17 € 26.10.2021
ZSDrab-0054/2021-002 NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49 42137527 Zmluva o poskytnutí grantu č. 87/2021_NIŠ Na podporu inkluzívneho vzdelávania žiakov základných škôl v grantovom projekte "Naša inkluzívna škola" 100 000,00 € 25.10.2021
ZSDrab-0039/2021-018 HK Sršne Košice, o.z. Omská 957/2 040 01 Košice- Juh 42 331 757 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222062021 Prenájom telocvične za účelom treningov na hokej 650,00 € 22.10.2021
ZSDrab-0031/2021-003 PaedDr. Ján Gáll Pokroku 6, 044 42 Rozhanovce FO Darovacie zmluva  Tuli vak 25,00 € 22.10.2021
ZSDrab-0039/2021-014 XLSK Nábytok s.r.o. Moldavská cesta 34 040 11 Košice 35 883 103 Kúpna zmluva Zakúpenie rozkladacej pohovky PUNK tYP: b071-n1 319,00 € 24.9.2021
ZSDrab-0039/2021-012 SPLASH INTERNATIONAL Moyzesova 1025/48 040 01 Košice - Staré mesto 50 366 734 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222042021 Prenájom telocvične za účely  výučky a aktivís s tým spojených vykonávaných pod menom SPLASH INTERNATIONAL 1 190,60 € 22.9.2021
ZSDrab-0045/2021-005 Fond zdravia Mesta Košice, n.f., Trieda SNP 48/a, 040 11 Košice 31 256 121 Zmluva o poskytnutí grantu č. 15/2021 Poskytnutie grantu naprojekt "Ekozóna a senzorický chodník v Drábke" na nákup rastlín na výsadbu do ekozónz, senzorického chodníka, domčeka pre hmyz a lavičiek  1 500,00 € 16.8.2021
ZSDrab-0038/2021-003 HL Build s.r.o. Letná 42, 040 01 Košice 44 868 707 Zmluva o dielo č. 2/2021 Vykonanie diela "Rekonštrukcia odbornej učebne chémie" 19 406,74 € 6.7.2021
ZSDrab-0038/2021-002 Davatec s.r.o. Kysak 403, 044 81 Kysak 46 884 769 Zmluva o dielo č.. 1/2021 Vykonanie diela "Ústredné kúrenie - vyregulovanie" 33 443,29 € 30.6.2021
ZSDrab-0039/2021-009 HK Sršne Košice, o.z. 42 331 757 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222032021 Prenájom telocvične za účelom treningov na hokej max. 991,29 €/podľa vstupov 28.5.2021
ZSDrab-0039/2021-006 HK Sršne Košice, o.z. 42 331 757 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222022021 Prenájom telocvične za účelom treningov na hokej max. 268,11 € / podľa vstupov 21.5.2021
ZSDrab-0039/2021-002 HK Sršne Košice, o.z. 42 331 757 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222012021 Prenájom telocvične za účelom treningov na hokej 123,43 € 19.5.2021
ZSDrab-0011/2021-003 FLM s.r.o., Idanská 5, 040 11 Košice 36 216 691 Znluva o dodávke služiev č. 12021 Zabezpečenie odberu vody konečným spotrebiteľom od odberateľa ZŠ Drábova 3, Košice pre výkon prevádzkovej a podnikateľskej činnosti konečného spotrebiteľa FLM, s.r.o. predpoklad. 500,00 €/rok 14.5.2021
ZSDrab-0017/2021-007 Advokatská kancelária Mgr. Karol Ševec - advokát Hlavná 29, 080 01 Prešov 37 941 721

Informácia Sp. Zn. M/21 

Právna pomoc vo veci o náhradu škody a nemajetkovú ujmu v peniazoch  2 280,80 € 22.4.2021
ZSDrab-0031/2021-001 LABAŠ, s.r.o. Textilná 1, 040 12 Košice FO Darovacia zmluva  Darovanie finančnej sumy 600,00 € 25.3.2021
ZSDrab-0029/2021-001 Nadácia ZSE Čulenova 6, 816 47 Bratislava 42364248 Zmluva o poskytovaní finančhného príspevku č. 21220028 Realizácia projektu: Výnomičné doučko v Drábke - počítač ako terapia, učenie hrou v období s Koronou  1 800,00 € 19.3.2021
ZSDrab-0004/2021-034 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 033/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 112,00  € 1.3.2021
ZSDrab-0004/2021-035 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 032/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 112,00 € 1.3.2021
ZSDrab-0004/2021-032 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 031/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 15.2.2021
ZSDrab-0004/2021-031 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 030/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 15.2.2021
ZSDrab-0004/2021-030 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 029/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 15.2.2021
ZSDrab-0004/2021-029 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 028/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 112,00 € 15.2.2021
ZSDrab-0004/2021-028 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 027/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 42,00 € 15.2.2021
ZSDrab-0004/2021-027 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 026/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 8.2.2021
ZSDrab-0004/2021-026 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 025/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 8.2.2021
ZSDrab-0004/2021-025 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 024/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 112,00 € 8.2.2021
ZSDrab-0004/2021-024 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 023/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 112,00 € 8.2.2021
ZSDrab-0004/2021-023 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 022/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 01.02.2021
ZSDrab-0004/2021-022 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 021/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 01.02.2021
ZSDrab-0004/2021-021 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 020/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 01.02.2021
ZSDrab-0004/2021-020 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 019/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 01.02.2021
ZSDrab-0004/2021-019 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 018/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 42,00 € 01.02.2021
ZSDrab-0004/2021-018 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 017/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 42,00 € 01.02.2021
ZSDrab-0004/2021-017 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 016/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 42,00 € 22.1.2020
ZSDrab-0004/2021-016 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 015/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 22.1.2020
ZSDrab-0004/2021-015 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 014/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 22.1.2020
ZSDrab-0004/2021-014 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 013/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 22.1.2020
ZSDrab-0004/2021-013 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 012/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 22.1.2020
ZSDrab-0004/2021-012 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 011/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 42,00 € 22.1.2020
ZSDrab-0004/2021-011 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 010/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 42,00 € 22.1.2020
ZSDrab-0004/2021-010 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 009/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 126,00 € 22.1.2020
ZSDrab-0004/2021-009 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 008/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 112,00 € 15.1.2020
ZSDrab-0004/2021-008 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 007/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 140,00 € 15.1.2020
ZSDrab-0004/2021-007 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 006/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 112,00 € 15.1.2020
ZSDrab-0004/2021-006 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 005/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 42,00 € 11.1.2020
ZSDrab-0004/2021-005 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 004/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 42,00 € 11.1.2020
ZSDrab-0004/2021-004 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 003/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 11.1.2020
ZSDrab-0004/2021-003 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 002/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 11.1.2020
ZSDrab-0004/2021-002 Základná škola Drábova 3, Košice, 040 23 Košice 35542641 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti č. 001/2021 Vykonávanie administratívnych prác spojených s registráciou osôb zúčastňujúcich sa na testovaní na ochorenie COVID-19 70,00 € 11.1.2020
ZSDrab-0004/2021-001 Nadácia pre deti Slovenska 31753833 Darovacia zmluva číslo ŠI-9-003-2020 Realizácia projektových aktivít v rámci GVP Škola inkluzionistov 1 000,00 € 11.1.2020
ZSDrab-0054/2020-004 Ľubomír Christov - VARDAR - EXPORT - IMPORT Starozagorská 39, 040 23 Košice 40 410 200 Rámcová dohoda č. Z202033531_z Dodávka ovocia a zeleniny do školskej kuchyne 12 770,00 € 4.1.2020
ZSDrab-0054/2020-003 INMEDIA, spol. s.r.o. Námestie SNP 11, 961 01 Zvolen 36 019 208 Rámcová dohoda č. Z202033535_Z Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov do školskej kuchyne 11 450,00 € 4.1.2020
ZSDrab-0054/2020-002 MASO J+L , s.r.o., Herlianska 20, 040 14 Košice  36 569 194 Rámcová dohoda č. Z202033537_Z  Dodávka mäsa a mäsových  výrobkov do školskej kuchyne  16 500,00 € 4.1.2020
ZSDrab-0054/2020-001 Prvá cateringova spol.s.r.o. Holubyho 12, 040 01 Košice 36 208 027 Rámcová dohoda č. Z202033538_Z Dodávka základných potravín do školskej kuchyne 9 090,00 € 4.1.2020
ZSDrab-0017/2020-006 Náš Lampášik, o.z. Drábova 3, 040 23 Košice 42 105 137 Darovacia zmluva č. 062020 Interiérové vybavenie - nábytok + elektrospotrebiče  1 452,50 € 30.12.2020
ZSDrab-0020/2020-023 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Príloha č. 6 k  Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1130261116 Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2021 69003,00 €/ rok 2021 22.12.2020
ZSDrab-0020/2020-018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35 763 469 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1-791809012755 Zakúpenie služby Mobilný hlas program Biznis Premium 23 + zakúpenie mobilných telefónov 78,00 €/mesačne + 274,99 € 11.12.2020
ZSDrab-0017/2020-005 Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ Drábova 3, Košice FO Darovacia zmluva č. 052020 Projektor Philips 2 ks 395,72 € 10.11.2020
ZSDrab-0049/2020-002 Nadácia pre deti Slovenska 31753833 Zmluva číslo ŠRB 6-13-043-2020 o poskytovaní finančného príspevku Realizácia projektu Víkend v pohybe 2000,00 € 2.12.2020
ZSDrab-0014/2020-026 BAMAGA s.r.o.  50 679 261 Zmena zmluvy č. 1 Zmluvy o dielo č. 3/2020 Zmena zmluvy 94 331,57 € 9.11.2020
ZSDrab-0014/2020-025 Mestská časť Košice  -Sídlisko KVP 00691089 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 2202020 Zmena doby nájmu a zmena podmienok úhrad za služby 201..77 € 4.11.2020
ZSDrab-0014/2020-024 Mestská časť Košice - Sídlsiko KVP 00691089 Zmluva o výpožicke č. 022020 Vypožíčanie priestorov na zriadenie odberných miest pre plošné testovanie obyvateľov Slovenskej republiky 265,73 € + mzdové náklady od 0,00 maximálne do 602,00 € 30.10.2020
ZSDrab-0020/2020 Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, 040 01 Košice 31679692 Príloha č.1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1130261116 Objednávka na zmluvne dohodnuté množstvo tepla - regulačný rok 2021  72 500,00 €/ rok 2021 28.10.2020
ZSDrab-0017/2020-004 Mgr. Júlia Dzurusová FO Darovacia zmluva č. 042020 nábytok, koberec, regál na zariadenie kabinetov 22,00 € 29.9.2020
ZSDrab-0014/2020-021 Súkromné centrum voľného času Drábova 3, Košice, Drábova 3, 040 23 Košice 35571624

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222032020

nájom nebytových priestorov triedy 1 369,55 € 24.9.2020
ZSDrab-0020/2020-014 Súkromné centrum voľného času LIBA ACADEMY 11, Osloboditeľov 1428, 044 14 Čaňa 42 328 781 DOHODA o skončení nájomnej zmluvy č. 22252016 Nájom nebytových priestorov telocvičňa 0,00 € 31.8.2020
ZSDrab-0020/2020-0011 BAMAGA s.r.o. 50 679 261 Rekapitulácia stavby Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocviční 79 797,66 € 27.8.2020
ZSDrab-0020/2020-0010 BAMAGA s.r.o. 50 679 261 Zmluva o dielo č. 3/2020 Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri telocvični 79 797,66 € 27.8.2020
ZSDrab-0020/2019-009 Komensky, s.r.o. Park mládeže 1, 040 01 Košice 43 908 977 Dodatok č. ZK/VK10/10/002 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/10/002 zo dňa 05.10.2010 Zmena poskytovanej službe na Balíček Zborovňa Komplet 16.56 €/ mesačne 14.7.2020
ZSDrab-00014/2019-019 HK Sršne Košice, o.z. 42 331 757 Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových prietorov č. 222022020 Zmena doby nájmu a bodov 14 a 16 v podmienkach nájmu  0,00 € 7.7.2020
ZSDrab-0014/2019-017 HK Sršne Košice, o.z. 42 331 757 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222022020 Prenájom telocvične na voľnočasové aktivity so zameraním na hokej v rámci Letného športovo-hokejového tábora 20,00 €/ hod. podľa evidencie vstupov 29.6.2020
ZSDrab-0020/2020-008 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 31 679 692 Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej užítkovej vody č. 1130261116 Dohoda o fakturácií fixnej zložky max. 38500,00 €/rok 2020 18.6.2020
ZSDrab-0017/2019-003 Bc. Jana Fritschová FO Darovacia zmluva č. 032020 Darované penové kocky Ttami PUZZLE 12 KS o rozmeroch 100*100*2 cm 189,88 € 18.6.2020
ZSDrab-0014/2019-016 Ján Ivančo FO Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22252019 Zmena doby nájmu 0,00 € 18.6.2020
ZSDrab-0014/2019-014 Ing. Stanislav Prokop FO Dodatok č. 4 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22262019  Zmena doby nájmu a zmena splatnosti nájmu a prev. nákladov 0,00 € 5.6.2020
ZSDrab-0020/2019-004 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35 763 469 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.2029701562 Aktivácia programu Biznis ISDN UNI 100 25,00 €/mesačne 14.5.2020
ZSDrab-0033/2020 O.K. s.r.o., Letná 47, 040 01 Košice 36 590 321 Zmluva o dielo č. 01/2020 Výmena okien a dverí 52 260,78 € 4.5.2020
ZSDrab-/2020 CUBS plus, s.r.o. Mudroňová 29, 040 01 Košice 46 943 404 Zmluva o dielo č. 02/2020 Vypracovanie aktualizácie dokumentácie k zabezpečeniu ochrany práva FO pre neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní osobných údajov  150,00 € 30.4.2020
ZSDrab-0033/2020-015 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice 51 829 495 Dodatok k Zmluve o obstarávaní zájazdu č.1 Škola v prírode 0,00 € 14.4.2020
ZSDrab-0032/2020 HK Sršne Košice, o.z. 42 331 757 Príloha na rok 2020 k Dodatku č. 1 k  Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22222017 Výpočtový list na rok 2020-prevádzkové náklady podľa skutočne užívaných počtu hodín 46,06 € 31.3.2020
ZSDrab-0014/2019-009 Ing. Stanislav Prokop FO Dodatok č.3 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22262019 Zmena doby nájmu - nájom nebytových priestorov telocvičňa 469,50 € 28.2.2020
ZSDrab-0020/2019-003 webex.digital.s.r.o. 48329461 Zmluva č. SA-010120-01 o vytvorení web-stránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb Poskytnutie domény a webhostingu pre web stránku www.zsdrabova.sk 72,00 €/ročne 27.2.2020
ZSDrab-0014/2019-007 Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 00691089 Zmluva o výpožičke č. 012020 Vypožičanie priestorov za účelom uskutočenia volieb do Národnej rady SR dňa 29.2.2020  176,80 € 25.2.2020
ZSDrab-0014/2019-002 HK Sršne Košice, o.z. 42 331 757 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222012020 Prenájom telocvične na voľnočasové aktvity so zameraním na hokej v rámci Jarného športov-hokejového tábora 107,86 € 18.2.2020
ZSDrab-0020/2019-001 Východoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice 36570460 Zmluva č.30-000157969PO o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaná vôd z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok) verejnou kanalizáciou Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z porvchového odtoku  určená ÚRSO t.č. vodné merané 1,6034 €/m3 stočné merané a voda z povrch. odtoku 1,1844/m3 7.2.2020
ZSDrab-0017/2019-002 Ing. Henrich Cmarík FO Darovacia zmluva č. 022020 Dataprojektorv BenQ + strojný držiak 439,68 € 7.2.2020
ZSDrab-0017/2019-001 Lucia Kupčová FO Darovacia zmluva č. 012020 Študentská nábytková zostava + vstavaná skriňa ROOLDOOR 43,00 € 30.1.2020
ZSDrab-003/2019-029 Ing. Stanistlav Prokop FO Dodatok č. 2 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22262019 Zmena doby nájmu -  nájom nebytových priestorov telocvične 252,00 € 20.12.2019
ZSDrab-0041/2019-004 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35 540 419 Zmluvami poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania č. 02/2019 Odborné služby súvisiace s vykonávaním verejného obstarávania vrátane konzultačných a poradenských služieb  podľa cenníka max. 5000,00 €/ročne 9.12.2019
ZSDrab-0041/2019-003 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/4A, 040 11 Košice 35 540 419 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Zánk zmluvy vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán 0,00 € 9.12.2019
ZSDrab-0078/2019-001 MULTIP, s.r.o., Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice 45 721 718 Dohoda o ukončení Rámcovej kúpnej zmluvy o dodávkach tovaru a rámcovej nájomenj zmluvy Zrušenie dodávky tovaru - voda v galónoch a zrušenie prenájmu dávkovača vody  0,00 €  3.12.2019
ZSDrab-0016/2019-007 Ľuboslav Plachý Mlynská 1486/103, 093 01 Vranov nad Topľou 32 277 401 Zmluva o dielo č.2/2019 Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telecvični 33 866,50 € 28.11.2019
ZSDrab-0072/2019-003 Detská rekreácia s.r.o., Hutnícka 1, 040 01 Košice 51 829 495 Zmluva o obstarávaní zájazdu Školá v prírode 1.stupeň  4 100,00 € 26.11.2019
ZSDrab-0071/2019-002 UNIQA poistovňa a.s. 00653501 Poiska č. 2617005938 - úplné znenie poistenie za škodu zodpovednosti 648, 00 € / ročne 11.11.2019
ZSDrab-0011/2019-004 Ing. Katarína Vilimová - FO, Za priekopou 834/60, Košice EB 291 904 Darovacia zmluva 042019 Študenská nábytková zostava 40,00 € 7.11.2019
ZSDrab-0041/2019-002 KOMENSKY VIRAL s.r.o. Park Mládeže 630/1, 040 01 Košice 52 247 040 Zmluva o poskytovaní služieb č. SC/19/10/073 Web služby pod názvom "Študentský časopis Bez námahy"

9,90 € jednorazovo

48,00/ročne

22.10.2019
ZSDrab-0071/2019 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 Žiadosť o zmenu poistenia k PZ č. 2617005938 poistenie za škodu zodpovednosti 648, 00 €/ ročne 11.10.2019
ZSDrab-003/2019-025 Ing. Stanislav Prokop FO Dodatok č.1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22262019  Zmena doby nájmu - nájom nebytových priestorov telocvičňa  104,58 € 4.10.2019
ZSDrab-003/2019-023 Súkromné centrum voľného času Drábova 3, Košice, Drábova 3, 040 23 Košice 35571624 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22272019 nájom nebytových prietorov triedy 1 371, 33 € 30.9.2019
ZSDrab-003/2019-020 Ing. Stanislav Prokop FO Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22262019 nájom nebytových priestorov telocvičňa 210, 17 € 30.9.2019
ZSDrab-0069/2019 Súkromné centrum voľného času LIBA ACADEMY 11, Osloboditeľov 1428, 044 14 Čaňa 42 328 781 Ročný výpočtový list 2020 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov 22252016 nájom nebytových prietorov telocvičňa - výpočet nájomného na rok 2020 1274,44 €/ za rok 2020 30.9.2019
ZSDrab-011/2019-003 Súkromné centrum voľného času Drábova 3, Košice, Drábova 3, 040 23 Košice 35571624 Dohoda o zrušení Darovacej zmluvy 012019 Darovanie hnuteľných veci - tlačiareň, kanc. kreslá  -336,60 € 30.9.2019
ZSDra-003/2019-002 Občianské združenie Náš Lampášik, Drábova 3, 040 23 Košice 45 10 137 Darovacia zmluva 032019 Darovanie hnuteľných vecí - tablety  1 290,00 € 25.9.2019
ZSDrab-003/2019-016 Ján Ivančo FO Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22252019 Nájom nebytových priestorov telocvičňa 752, 07 € 24.9.2019
ZSDrab-003/2019-015 Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Slovenská 93, 040 01 Košice 33 905 690 Plynový parný konvektomat Zariadenie na prípravu jedál 11 374, 17 € 2.9.2019
ZSDrab-0003/2019-014 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 Zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku Skvalitnenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Drábova 143 622,00 € 19.8.2019
ZSDrab-0003/2019-013 RIEKA TALENTOV oz., Južná trieda 76, 040 01 Košice 42 108 764 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22242019 Nájom zrkladlovej miestnosti a telocvične na Detský letný tábor 190,00 € 19.6.2019
ZSDrab-0003/2019-003 Mestská hokejová únia Košice, Donská 14, 040 12 Košice - mestská časť Nad Jarezom 31 300 278 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.22232019 Nájom šatni pri telocvični na súťaž MAMUT CUP 2019 - Slovenský pohár v hokejbale 71,09 € 31.5.2019
ZSDrab-0005/2019 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 31679692 Dodatok č.1/2019 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody č. 1130261116 Dohoda o fakturácii fixnej zložky max. 40000,00 €/rok 2019 20.5.2019
ZSDrab-0039/2019 Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS, Ružínska 5, 040 01 Košice 41 872 096 Zmluva o obstaraní zájazdu Poskytnutie organizácie a technického zabezpečeniea zájazdu "Škola v prírode" v termíne 20.05.2019-24.05.2019 max. 3100,00 € 15.5.2019
ZSDrab-029/2019-009 Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 00691089 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Vypožičanie priestorov za účelom uskutočnenia volieb do Európskeho parlamentu dňa 25.05.2019 169,73 € 15.5.2019
ZSDrab-049/2019 EMATRADE s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice 46954767 Zmena zmluvy k Rámcovej dohode č.1 -2018-ŠJ zvýšenie ceny zemiakov 3.5.2019
ZSDrab-041/2019 Haspo-tex, s.r.o., Považská 12, 040 01 Košice 47 133 341 Zmluva o poskytovaní služieb činností bezpečnej technickej služby č. 1/2018 Poskytovanie služieb a činností v oblastí PO, BOZP a ČO cca 1196,00 €/ročne 27.3.32019
ZSDrab-003/2019 HK Sršne Košice, o.z. 42 331 757 Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22222017 Výpočtový list na rok 2019 podľa zmeny príslušných ustanovení Zmluvy so skutočným stavom po udelení osobitného zreteľa 106,88 € 22.3.2019
ZSDrab-029/2019 Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 00691089 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Vypožičanie priestorov za účelom uskutočnenia volieb prezidenta SR 212,19 €; 212,19 € 14.3.2019
ZSDrab-005/2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice 44 483 767 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100136837 C Dohoda o zmene zmluvy na základe akceptácie ZŠ Drábova 3, Košice s ponukaným programom VSE BIZNIS - zľava 15% z variabilnej časti ceny za dodávku elektriny uvedenej v ceníku pre firmy a organizácie cca -3020, 00 € / za 36 mesiacov 11.3.2019
ZSDrab-012/2019 ZSDrab-012/2019 Nibiru, s.r.o. 50871340 Zmluva o dielo č.1/2019 Výmena PVC podlahovej krytiny 10 367,20 € 12.2.2019
ZSDrab-011/2019 Súkromné centrum voľného času Drábova 3, Košice, Drábova 3, 040 23 Košice 35571624 Darovacia zmluva 012019 Darovanie hnuteľných vecí - tlačiareň, kanc. kreslá 333,60 € 24.01.2019
ZSDrab-003/2019-001 Klub amerického futbalu Cassovia Steelers, Lesnícka 27, 040 11 Košice 42 247 799 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.22222019 Nájom nebytových priestorov telocvičňa 801,41 € 14.01.2019
ZSDrab-003/2019 Zoltán Gálya, Košice FO Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.222120198 Nájom nebytových priestorov telocvičňa 210,94 € 07.01.2019
ZSDrab-133/2018-002 LOMTEC.com, a.s., Líščie údolie 5, 841 04 Bratislava 35795174 Servisná zmluva Poskytovanie služieb s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie informačného systému Active Registratúra a záväzok objednávateľa zaplatiť odmenu za poskytovanú službu 600,00 €/ročne 21.12.2018
ZSDrab-129/2018-007 EMATRADE s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice

46954767 Rámcová dohoda č. 1/2018 Záväzok predávajúceho dodávať ovocie a zeleninu podľa Prílohy Špecifikácia dodávky tovaru a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu  10 377,48 € /24 mesiacov  14.12.2018
ZSDrab-129/2018-006 Prvá cateringová spol. s.r.o. Holubyho 12, 040 01 Košice

36208027 Rámcová dohoda č.3/2018 Záväok predávajúceho dodávať Základné potraviny podľa Prílohy Špecifikácia dodávky tovaru a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť kúpni cenu  9 891,41 € /24 mesiacov 14.12.2018
ZSDrab-129/2018 ERIK, s.r.o., Pri Krásnej 3, 04012 36177083 Rámcová dohoda č.3/2018 Záväzok predávajúceho dodávať Mäso a mäsové výrobky podľa Prílohy Špecifikácia dodávky tovaru a záväzok kupujúeho prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu 18352, 45 €/24 mesiacov 4.12.2018
ZSDrab-133/2018 Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 01 Košice 36212466 Dohoda o skončení Rámcovej dohody č. 022015 zo dňa 25. 04.2018 Záväzok predávajúceho dodávať Tonery podľa Prílohy č.1 a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu  0,00 € 3.12.2018
ZSDrab-131/2018 Brolstav s.r.o., Golianova č.24, 040 18 Košice 36574066 Zmluva o dielo č. 5/2018 Výmena zvislého kanalizačného potrubia  5 091,84 € 3.12.2018
ZSDrab-111/2018 Pavol Takáč- GASTRO-SERVIS 32561989 Kúpna zmluva č. 1/2018 Elektrický varný kotol - nákup, inštalácia, montáž, preškolenie + demontáž, odvoz a likvidácia starého kotla  3 530,40 € 3.12.2018
ZSDrab-053/2018 Juliana Kurucová Košice  FO Darovacia zmluva 052018 Koberec 3x2,5m 20,00 € 20.11.2018
ZSDrab-053/2018 Linda Baldovská Košice FO Darovacia zmluva 042018 Koberece 2x2m 83,90 € 14.11.2018
ZSDrab-123/2018 Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 00691089 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Vypožičanie priestorov za účelom uskutočnenia volieb do orgánov samosprávy obcí   224,06 € 09.11.2018
ZSDrab-125/2018 Ing. Zoltán Gálya, Dénešova 1151/1, 040 23 Košice - FO  OP: EJ 353970 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22262018 Nájom nebytových priestorov telocvičňa  148,76 € 07.11.2018
ZSDrab-020/2018 Klub amerického futbalu Cassovia Steelers, Lesnícka 27, 040 11 Košice 42 247 799 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22252018 Nájom nebytových priestorov telocvičňa  473,97 € 05.11.2018
ZSDrab-053/2018 Mgr. Stela Lexmanová, Klimkovičova 23, 040 23 Košice FO Darovacia zmluva 032018  Nábytková zostava  7,00 € 10.10.2018
ZSDrab-119/2018 Setex, s.r.o., Sečovská cesta 16, 040 01 Košice 44833041 Zmluva o dielo č. 04/2018 Výmena okien  27 689, 18 € 04.10.2018
ZSDrab-121/2018 DAVITAL,s.r.o., Zvolenská cesta 37 A, Banská Bystrica  31613888 Dohoda o skončení nájmu k Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22282012 skončenie nájmu k 30.09.2018 dohodou  -84,00 € 28.09.2018
ZSDrab-120/2018 Súkromné centrum voľného času LIBA ACADEMY 11, Osloboditeľov 1428, 044 14 Čaňa 42 328 781 Ročný výpočtový list 2019 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov 22252016 nájom nebytových priestorov telocvičňa 1216,00 € / za rok 2019 2.10.2018
ZSDrab-117/2018 Súkromné centrum voľného času Drábova 3, Košice  35571624 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22242018 nájom nebytových priestorov - telocvičňa, triedy    2845,50  24.09.2018
ZSDrab-110/2018 Pavol Takáč – GASTRO-SE 32561989 Kúpna zmluva Nákup, inštalácia, uvedenie do prevádzky plynového kotla 6096,00 20.08.2018
ZSDrab-109/2018 Slovak Telekom,a.s. 35 763 469 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb kód tlačiva 812 Aktivácia programu Biznis ISDN Uni 100 max 1200,00 €/ na 24 mes. 06.08.2018
ZSDrab-108/2018 Komensky, s.r.o. Park mládeže 1, 040 01 Košice 43 908 977 Dodatok č. DBK/18/06/0751 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/10/002 Zmena predmetu zmluvy, ceny a platobných podmienok 18,00 €/ ročne 06.08.2018
ZSDra-107/2018 MULTIP, s.r.o., Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice 42 721 718 Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnejk zmluve o dodávkach tovaru a rámcovej nájomnej zmluve Zmena zmluvných obchodnych podmienok max. 500,00 €/ročne 06.08.2018
ZSDra-105/2018 Súkromné centrum voľného času Drábova 3, Košice 35571624 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22232018 nájom nebytových priestorov - telocvičňa, 168,00 € 29.06.2018
ZSDrab-103/2018 U.S.Steel Košice, s.r.o. 36 199 222 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22222018 Nájom nebytových priestorov telocvičňa 920,00 € 25.06.2018
ZSDrab-091/2018 DUCI s.r.o. 36 816 353 Zmluva o dielo č. 01/05/2018 Oprava potruvia TÚV 21 720,00 € 07.06.2018
ZSDrab-011/2018 Lomtec.com, a.s. 35795174 Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov Poverenie na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme ActiveRegistratúra 0,00 € 04.06.2018
ZSDrab-097/2018 Komensky, s.r.o. Park mládeže 1, 040 01 Košice 43 908 977 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Zabezpečenie ochrany osobných údajov sprostredkovateľom v informačnom systéme "Virtuálna knižnica" 0,00 € 28.05.2018
ZSDrab-093/2018 Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS, Ružínska 5, 040 01 Košice 41 872 096 Zmluva o obstaraní zájazdu 201842 Poskytnutie organizácie a tachnického zabezpečenia zájazdu "Škola v prírode" v termíne 04.06.2018-08.06.2018 max. 2916,00 € 23.05.2018
ZSDrab-085/2018 CUBS plus, s.r.o. Masarykova č. 21, 040 01 Košice 46 943 404 Zmluva o dielo č. 02/2018 Zhotovenie vstupného auditu a vypracovanie dokumentácie na zabezpečenie ochrany FO pri spracúvaní ich osobných údajov 360,00 € 26.04.2018
ZSDrab-067/2018 Fond zdravia Mesta Košice, n.f., Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 31 256 121 Zmluva o poskytnutí grantu č. 3/2018 Poskytnutie grantu na projekt pod názvom " Záhrada, ktorá učí" 500,00 € 13. 04. 2018
ZSDrab-080/2018 UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27 00 653 501 Poistka č. 2617005938 úplné znenie po prijatí dodatku k poistnej zmluve Všeobecná zodpovednosť 493,00 €/ ročne 11. 04. 2018
ZSDrab-068/2018 HK Sršne Košice, o.z. 42 331 757 Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22222017 Zmena príslušných ustanovení Zmluvy so skutočným stavom po udelení osobitného zreteľa 30 €/ročne+ PN 09.04.2018
ZSDrab-0060/2018 JUDr. Alexander Farkašovský 32 48 16 59 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci Dohoda o poskytovaní komplexných právnych služieb  1 920,00 € 28.03.2018
ZSDrab-056/2018 Štatistické a evidenčné vydavteľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s.(skrátená verzia obchodného mena), Plynárenská 6, Bratislava 31331131 Rámcová kúpna zmluva Dodavanie sortimentu dodávateľa (zmluvnej strany) v množstve a špecifikácii podľa písomnej objednávky max.500,00/ročne 21.02.2018
ZSDrab-029/2018-002 HVP-DENT, s.r.o., Wurmova 4, 040 23 Košice- mestská časť Sídlisko KVP 47564023 Dodatok č. 4 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22222014 Zmena príslušných ustanovení Zmluvy so skutočným stavom po zmene rozhodných skutočností nájomného vzťahu- chyba v písaní a počítaní 2094,12 €/ročne 20.02.2018
ZSDrab-049/2018-002 Nibiru, s.r.o., Ždiarska 1, 040 12 Košice 50 871 340 Zmluva o dielo č. 012018 Výmena PVC podlahovej krytiny 17 558,95 € 16. 2. 2018
ZSDrab-029/2018-001 HVP-DENT, s.r.o., Wurmova 4, 040 23 Košice- mestská časť Sídlisko KVP 47564023 Dodatok č. 3 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22222014 Zmena príslušných ustanovení Zmluvy so skutočným stavom po zmene rozhodných skutočností týkajúcich sa osoby nájomcu a nájomného vzťahu 1919,61 €/ročne 09.02.2018
ZSDrab-020/2018-001 Klub amerického futbalu Cassovia Steelers, Lesnícka 27, 040 11 Košice 42 247 799 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22212018 Nájom nebytových priestorov - Telocvičňa 520,00 € 15.01.2018
ZSDra 499/2017-001 Lomtec.com, a.s. 35795174 Zmluva o poskytovaní služieb Zabezpečenie správy registratúry a elektronických podani 720,00 € 14.12.2017
ZSDra 108/2017-002 Mestská časť Košice-Sídlisko KVP 00691089 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 012017 Vypožičanie priestorov za účelom uskutočnenia volieb do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja 180,26 € 02.11.2017
ZSDra475 /2017-003 Súkromné centrum voľného času Drábova 3, 040 23 Košice 35571624 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2224201 nájom nebytových priestorov telocvičňa, triedy 8 380,30 19.10.2017
ZSDra7/2017-014 "SPLASH INTERNATIONAL" 50366734 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 22222016 1. Poskytovanie predprimárneho a primárneho vzdelávania a výchovu detí, mimoškolskú vzdelávaciu činnosť a voľnočasové aktivity, poskytovanie krátkodobej dennej starostlivosti, organizovať a vykonávať krátkodobú pomoc pri opatere detí. 2. Výdaj zmluvne dodanej stravy, prevádzkovanie Súkromnej materskej školy Splash International, Drábova 3, Košice 4361,30 € / ročne 18.10.2017
ZSDrab-478/2017 PVB STAV, s.r.o., Rozmarínová 11, 945 01 Komárno 48 276 324 Zmluva o dielo č. ZSDra 478/2017 Oprava strešných zvodov 14 048,81 € 16.10.2017
ZSDrab-483/2017 Klub amerického futbalu Cassovia Steelers, Lesnícka 27, 040 11 Košice 42 247 799 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22252017 nájom nebytových priestorov telocvičňa 600,00 € 07.10.2017
ZSDrab-475/2017 Súkromné centrum voľného času Drábova 3, 040 23 Košice 35571624 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22242017 nájom nebytových priestorov telocvičňa, triedy 5 679,22 € 20.09.2017
Z201739397_prilc3 Elektroservis VV, s.r.o. 44602731 Kúpna zmluva č.201739397 Teleskopická umývačka riadu 2650,00€ 17.08.2017
ZSDrab-464/2017-001 Súkromné centrum voľného času Drábova 3, 040 23 Košice 35571624 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22232017 nájom nebytových priestorov telocvičňa- letný tábor 96,- € 30.06.2017
457/2017 HK Sršne Košice, o.z. 42 331 757 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22222017 Nájom nebytových priestorov telocvičňa 20,- €/hod. 30.05.2017
244/2017 Mgr. Iveta Lukáčová - AMOS 41 872 096 Zmluva o obstaraní zájazdu Obstaranie zájazdu "Škola v prírode pre žiakov 1. stupňa" 2520 € 11.05.2017
325/2017 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 00691135 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 83/2004 o zverení nehnuteľného majetku mesta dosprávy zo dňa 10.02.2004, č. 2004000083 Aktualizácia zmluvy v súade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Košiciach -1 500,93 € 21.04.2017
238/2017 FLM s.r.o., Idanská 5, 040 11 Košice 36 216 691 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 2014001862 nájom pozemku -prenajatá výmera 15751 m2 1,00 €/ rok 07.04.2017
182/2017 Doc.MVDr. Peter Korim, PhD., - fyzická osoba OP:EX........... Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 22262016 predlženie doby nájmu nebytových priestorov telocvičňa 80,00 € 23.03.2017
Z20175473_Z PVB STAV s. r. o. 48276324 Zmluva o dielo Oprava sociálnych zariadení 29 555,87 € 16.2.2017
22212017 US Steel Košice, s.r.o. 36199222 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov - telocvične 1656,00 € 25.1.2017
24/2017 Slovak Telekom,a.s. 35 763 469 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmena programu na Happy XL volania NAJ SIM New na t.č. 911437603 do 60,00€/mesačne 17.01.2017
23/2017 Slovak Telekom,a.s. 35 763 469 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmena programu na Happy XL volania NAJ SIM New na t.č. 903437601 do 60,00€/mesačne 17.01.2017
Dodatok č. 1 k NZ 22222016 SPLASH INTERNATIONAL 50366734 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov poskytovanie predprimárneho vzdelávania a výchovy detí, domáceho vzdelávania, mimoškolskú vzdelávaciu činnosť a voľnočasové aktivity a poskytovanie krátkodobej dennej starostlivosti a krátkodobej pomoci pri opatere detí. OS. ZRETEĽ : 4356,80 € / ročne + 35000,- €/ do 12.12.2021 11.01.2017
Rozhodnutie ÚRSO Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 31679692 Príloha k zmluve Rozhidnutie ÚRSO na rok 2017 Dodávka a odber tepla a TÚV 63000 €/rok 19.12.2016
Príloha č.6 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 31679692 Príloha č.6 k zmluve č. 11130261116 Dodávka a odber tepla 0,00 € 19.12.2016
PZ 6575350893 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 585441 Poistná zmluva Poistenie strojov a elektroniky 168,00 € / ročne 19.12.2016
KZ 12016 Súkromné centrum voľného času Drábova 3, 040 23 Košice 35571624 Kupná zmluva č. 12016 o prevode vlastníckeho práva k hnuteľným veciam nákup elektronika, nábytok 11 907,50 € 19.12.2016
Dodatok č.1 k ZoPS č.1/2015 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Zabezpečenie služieb verejného obstarávanie cenník v dodatku 15.12.2016
NZ 22282016  CVČ Orgovánová 35542781 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov telocvičňa 26,15 € 30.11.2016
NZ 22272016 Atletika Košice, o.z., Dúhová 26, 040 01 Košice 50 076 302 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov telocvičňa 718,00 € 14.11.2016
NZ 22262016 Doc.MVDr. Peter Korim, PhD., - fyzická osoba OP:EXxxxxxx Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov telocvičňa 320,00 € 14.10.2016
Z201628489_Z MAXISPORTS s.r.o. 46816224 Kúpna zmluva Telocvičné vybavenie 3 594,00 € 14.10.2016
20140210 INTA, s.r.o. 34129863 Dodatok ku zmluve o poskytovaní služby Odvoz a evidencia odpadov 5,50 €/mesačne 30.8.2016
22232016 SCVČ Petzvalova 4 35571624 Zmluva o krátkodobom nájme Nájom nebytových priestorov - miestnosti č.31 212,22 € 30.8.2016
22222016,  prílohy SPLASH INTERNATIONAL 50366734 Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov, a nájom pozemku so stavbou Detského ihriska 26 140,80 30.8.2016
B.č. Medzinárodná škola kvality (Quality Schols International), Karoveská 64, 841 04 Bratislava 31752896 Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy Dohoda na ukončení Nájomnej zmluvy k 31.08.2016 0 € 24.8.2016
Z201616820 O.K. s.r.o. Moldavská 8, 04001 Košice 36590321 Zmluva o dielo č. Z201616820_Z Výmena plastových okien a dverí 64 690,00 € 28.07.2016
NZ 22212016 Súkromné centrum voľného času Petzvalova 4, 040 11 Košice 35571624 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov - telocvičňa, 48,00 € 06.07.2016
bez čísla EaCP s.r.o., Kaspická 4, 040 12 Košice 47894431 Zmluva o poskytnutí služby Vypracovanie technickej špecifikácie diela a stavebný dozor zákazky " Výmena okien ZŠ Drábova 3 Košice" 3 447,00 € 28.06.2016
Z201611325_Z
Príloha k Z201611325_Z
GASTRETECHNIKA. S.r.o.Slovenská 93, 040 01 Košice 46660437 Kupná zmluva Elektrická smažiaca panvica, Elektrický kotol 5 748,60 € 24.05.2016
Dodatok č.1 k zmluve 11130261116 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 31679692 Dodatok č. 1/2016 281215 Dodávka a odber tepla a TÚV 0,00 € 16.05.2016
Bez čísla Cestovná kancelária FANY - CK FANY s r.o., Hrnčiarska 2/A, 040 11 kOšICE 36705403 Zmluva o obstaraní zájazdu Obstaranie zájazdu "Škola v prírode pre žiakov  1. stupňa v termíne od 23.05.2016 - 27.05.2016 3 500,00 € 9.5.2016
ZoV 012016 Mestská časť Košice-Sídlisko KVP 00691089 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Vypožičanie priestorov za účelom uskutočnenia volieb do Národnej rady SR 174,37 € 2. 3. 2016
ZoPS 1 2016 PROMET Trans, spol. s r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice 31696651 Zmluva č. 1 2016 o poskytovaní služieb "Nepravidelná autobusová preprava žiakov a zamestnancov školy " na roky 2016-2018 4 500,00 € 22.2.2016
Bez čísla Rock and rollový klub Brilant Košice, Klimkovičova 1, 040 23 Košice 31309364 Dohoda o ukončení nájomnej zluvy č. 22232015 ukončenie nájmu nebytových priestorov - telocvičňa 105,00 € 07.02.2016
Bez čísla HEJA s.r.o., Učňovská 6, 040 15 Košice - Šaca 47372206 Zmluva o obstaraní zájazdu Obstaranie zájazdu "Lyžiarsky kurz pre žiakov 2. stupňa v termíne od 29.022016 - 04.03.2016 3 366,00 € 14.01.2016
Príloha č.6 k zmluve 11130261116 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 31679692 Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2016 161214 Dodávka a odber tepla 0,00 € 28.12.2015
Rozhodnutie ÚRSO Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 31679692 Príloha k zmluve Rozhodnutie ÚRSO na rok 2016 141215 Dodávka a odber tepla a TÚV 0,00 € 14.12.2015
 ZoD č. 3/2015 Brolstav s.r.o., Golianova č.24, 040 18 Košice 36574066 Zmluva o dielo Oprava sociálnych zariadení 35 635,86 € 29.10.2015
 ZoD č. 1/2015 KODRESTAV s.r.o., Bajzova 9, 040 01 Košice 44290080 Zmluva o dielo Oprava strechy telocvične a spojovacej chodby 18 748,00 € 05.10.2015
 ZoD č. 2/2015 STAVBYT Košice, s.r.o., Stalicova 1480/4, 040 12 Košice 466600399 Zmluva o dielo Výmena okien 35 875,60 € 02.10.2015
RD 05/2015 RYBA Košice spol. s r.o., Južná trieda 54, 040 01 Košice 17147522 Rámcová dohoda č. 052015 na dodanie tovaru „Ryby a mrazené výrobky" Záväzok predávajúceho dodávať ryby a mrazené výrobky podľa Prílohy č. 1 a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu 6 989,99 € 30.09.2015
RD 04/2015 Besster s r.o., Slovenská 17, 080 01 Prešov 36506958 Rámcová dohoda č. 042015 na dodanie tovaru „Mlieko a mliečné výrobky" Záväzok predávajúceho dodávať mlieko a mliečné výrobky podľa Prílohy č. 1 a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu 16 489,71 € 30.09.2015
bez čísla EaCP s.r.o., Kaspická 4, 040 01 Košice 47894431 Zmluva o poskytnutí služby Vypracovanie technickej špecifikácie diela a stavebný dozor zákazky "Oprava strechy telocvične a spojovacej chodby" 375,00 € 30.09.2015
bez čísla EaCP s.r.o., Kaspická 4, 040 01 Košice 47894431 Zmluva o poskytnutí služby Vypracovanie technickej špecifikácie diela a stavebný dozor zákazky "Výmena okien" 717,00 € 30.09.2015
NZ 22222015 Súkromné centrum voľného času Petzvalova 4, 040 11 Košice 35571624 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov - telocvičňa, trieda, učebňa 4 315,38 € 28.09.2015
 ŠKOLSKÉ OVOCIE EMATRADE s.r.o, Krosnianska 79, 040 22 Košice 46954767 Dodávka 100% šťavy, ovocia a zeleniny, ovocné pyré podľa Nariadenia vlády SR č. 341/20019 Z.z. V znení neskorších predpisov KÚPNÁ ZMLUVA - ŠKOLSKÉ OVOCIE Na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2015/2016 podľa Nariadenia vlády SR č. 341/20019 Z.z. V znení neskorších predpisov 27.8.2015
 RD 032015 Papier servis, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice 36577308 Rámcová dohoda č. 032015 na dodanie tovaru „Školeské a kancelárske potreby" záväzok predávajúceho dodávať Školské a kancelárske potreby podľa Prílohy č. 1 a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu 4 655,27 € 24.04.2015
 RD 022015 Datacomp, s.r.o, Moldavská cesta II. 49/2413, 040 01 Košice 36212466 Rámcová dohoda č. 022015 na dodanie tovaru „Tonery" záväzok predávajúceho dodávať Tonery podľa Prílohy č. 1 a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu 6 549,23 € 24.04.2015
 RD 012015 Ing. Tomáš Dzurňák - D&D, Južná trieda 78, 040 11 Košice 14382857 Rámcová dohoda č. 012015 na dodanie tovaru „Čistiace a hygienické prostriedky" záväzok predávajúceho dodávať Čistiace a hygienicke prostriedky podľa Prílohy č. 1 a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu 3 020,74 € 17.04.2015
ZoPS č.1/2015 Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 35540419 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Zabezpečenie služieb verejného obstarávania 8,00 €/osoba/hodina 31.03.2015
Dodatok č. 1 k NZ 22282014 Rock and rollový klub Brilant Košice, Klimkovičova 1, 040 23 Košice 31309364 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Oprava chýb v písaní a čítaní 1005,00 € 09.02.2015
22212015 Ing. Michal Sluk - FO, Wurmova 1134/15, 040 23 Košice 05.06.1962 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov rekreačné hranie basketbaluu v rámci aktivít pre fyzické osoby 380,00 € 23.01.2015
ZoV 012015 Mestská časť Košice-Sídlisko KV P, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 691089 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Vypožičanie priestorov za účelom uskutočnenia referenda o rodine 172,58 € 23.01.2015
Rozhodnutie ÚRSO Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 31679692 Príloha k zmluve Rozhodnutie ÚRSO na rok 2015-2016 Dodávka a odber tepla a TÚV 0,00 € 16.12.2014
Príloha č.6 k zmluve 11130261116 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 31679692 Dohoda o výške zálohových platieb na rok 2015 Dodávka a odber tepla 0,00 € 16.12.2014
 RD 07/2014 Prvá cateringová spol. s.r.o., Holubyho 12, 040 01 Košice 36208027 Rámcová dohoda č.7 /2014 na dodanie tovaru „Základné potraviny“ záväzok predávajúceho dodávať Základné potraviny pre školskú jedáleň podľa prílohy č. 1 a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu 35 088,92 € 26.11.2014
RD 03/2014 MASO J+L, s.r.o., Herlianska 20, 040 14 Košice 36569194 Rámcová dohoda č. 3/2014 na dodanie tovaru „Mäso, mäsové výrobky a hydina“ záväzok predávajúceho dodávať Mäso, mäsové výrobky a hydinu a záväzok kupujúceho prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu 35 443,92 € 26.11.2014
ZoV 052014 Mestská časť Košice-Sídlisko KV P, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice 00691089 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Vypožičanie priestorov za účelom uskutočnenia volieb do orgánov samosprávy obcí 189,43 € 11.11.2014
Komisionárska zmluva + Dodatok č.1 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 05 Bratislava 25 31396674 Komisionárska zmluvy + Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmuve Poskytovanie kupónov - jedálny kupón cca 40,- €/rok 04.11.2014
Dodatok č.2 k zmluve 11130261116 Tepelné hospodárstvo, s.r.o. 31679692 Dodatok č. 2/2014 Dodávka a odber tepla a TÚV 0,00 € 23.10.2014
22282014 Rock and rollový klub Brilant Košice, Klimkovičova 1, 040 23 Košice 31309364 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov - telocvičňa 1005,00 € 30.09.2014
22272014 Centrum voľného času Orgovánová 5, 040 11 Košice 35542781 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov - telocvičňa 22,39 € 30.09.2014
22262014 Súkromné centrum voľného času Petzvalova 4, 040 11 Košice 35571624 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov nájom nebytových priestorov - telocvičňa a trieda, učebňa 4395,66 €