Základná škola Drábova 3, Košice
 

CVČ Drabkáčik

ŠPORTOVÉ HRY

Krúžok "športové hry" je určený pre chlapcov všetkých ročníkov. Je zameraný predovšetkým na základy futbalu a florbalu, ale nevyhýbame sa ani iným športovým hrám a aktivitám spojených s pohybom. Ak si chcete spríjemniť utorkové popoludnie športom, neváhajte sa opýtať a prihlásiť u pána učiteľa Vámosa, ktorý vám rád poskytne viac informácii :)

VEDÚCI HRÚŽKU: Mgr. Pavel Vámos

KONTAKT: pavelvamos@atlas.sk (alebo prostredníctvom EduPage)

DEŇ: utorok

MIESTO: veľká telocvičňa ZŠ Drábova 3

ČAS: 14:00 - 16:00 (pre žiakov prvého stupňa)

          16:00 - 18:00 (pre žiakov druhého stupňa)


Vážení rodičia,

aj nám záleží na tom, aby vaše deti trávili svoj voľný čas zmysluplne a bezpečne. Práve preto sa od 1.9.2018 stalo súčasťou našej základnej školy CVČ Drabkáčik.

CVČ nadviazalo na dlhoročné skúseností v krúžkovej činnosti na našej škole. Ponúka tradičné atraktívne športové aktivity a súťaže, kde hlavnou úlohou je rozvíjať a podporovať talent a zručnosti našej mládeže so zameraním  na prevenciu obezity a skvalitnenie zdravého životného štýlu prostredníctvom kvalifikovaných trénerov z rôznych športových odvetí. Ponuka CVČ sa rozšírila aj o možnosť venovať sa estetickému pohybu - tancu, divadlu či výtvarnému umeniu. Pre skvalitnenie školských činností ponúkame aj senzorické hry či novinku lego robotiku. 

Na tieto aktivity máme k dispozícii 2 telocvične, multifunkčné vonkajšie ihrisko, hokejbalové ihrisko, centrálnu oddychovú miestnosť, výtvarný ateliér či multimediálnu učebňu. Stačí si len vybrať :)


Kontakt

PaedDr. Ján Gáll

vedúci CVČ Drabkáčik

email jan.gall@zsdrabova.sk

telefon 0911 437 605