Základná škola Drábova 3, Košice
 

CVČ Drabkáčik

KARATE

Jedna z najdlhších profesionálnych spolupráci s našou školou sa zrodila už v roku 1991, kedy sme profesionálne privítali karate - súťažný šport, ktorý buduje nie len fyzické schopnosti ale aj mentálnu disciplínu. Každé dieťa sa na tomto krúžku naučí brániť sa bez zbrane, vybudovať charakter aj schopnosti sebaovládania. Naši žiaci dosahujú dlhé roky v tomto športe výborné výsledky. Ak sa chcete pridať do spoločnosti nadšencov karate, neváhajte osloviť pani učiteľku Ľudku Sukubovú, ktorá je dlhoročnou profesionálnou trénerkou Karate klubu Kretovič - najlepšieho mládežníckeho klubu na Slovensku. 

VEDÚCA KRÚŽKU: PaedDr. Ľudmila Sukubová

KONTAKT: ludka.sukubova@centrum.sk (alebo prostredníctvom EduPage)

DEŇ: pondelok, streda

MIESTO: malá telocvičňa ZŠ Drábova 3

ČAS: 14:00 - 15:00 (pre žiakov prvého stupňa)

      


Vážení rodičia,

aj nám záleží na tom, aby vaše deti trávili svoj voľný čas zmysluplne a bezpečne. Práve preto sa od 1.9.2018 stalo súčasťou našej základnej školy CVČ Drabkáčik.

CVČ nadviazalo na dlhoročné skúseností v krúžkovej činnosti na našej škole. Ponúka tradičné atraktívne športové aktivity a súťaže, kde hlavnou úlohou je rozvíjať a podporovať talent a zručnosti našej mládeže so zameraním  na prevenciu obezity a skvalitnenie zdravého životného štýlu prostredníctvom kvalifikovaných trénerov z rôznych športových odvetí. Ponuka CVČ sa rozšírila aj o možnosť venovať sa estetickému pohybu - tancu, divadlu či výtvarnému umeniu. Pre skvalitnenie školských činností ponúkame aj senzorické hry či novinku lego robotiku. 

Na tieto aktivity máme k dispozícii 2 telocvične, multifunkčné vonkajšie ihrisko, hokejbalové ihrisko, centrálnu oddychovú miestnosť, výtvarný ateliér či multimediálnu učebňu. Stačí si len vybrať :)


Kontakt

PaedDr. Ján Gáll

vedúci CVČ Drabkáčik

email jan.gall@zsdrabova.sk

telefon 0911 437 605