Základná škola Drábova 3, Košice
 

CVČ Drabkáčik

BASKETBAL

Basketbal má na ZŠ Drábova 3 skvelú históriu. Naša škola spolupracuje s basketbalovým klubom Young Angels už niekoľko rokov, a preto si dovoľujeme tvrdiť, že je u nás liaheň basketbalistiek, ktoré sa dokážu presadiť, vyhrávať zápasy a aj titul Majter Slovenska. Pod vedením kvalifikovaných trénerov či hráčok z klubu Young Angels sa snažíme zabezpečiť harmonický rozvoj každého dieťaťa, docieliť radosť z hry aj pohybu. Dievčatá už od prvého ročníka zbierajú skúsenosti na minibasketbalovej lige, sú zapojené do Baby basketu, navštevujú rôzne súťaže a stretávajú známe športové osobnosti. Ak sa chcete o krúžku dozvedieť viac, či sa naň prihlásiť, neváhajte osloviť pani učiteľku Petru Sukubovú. Krúžok je určený pre dievčatá prvého stupňa. 

VEDÚCA KRÚŽKU: Mgr. Petra Sukubová

KONTAKT: petra.sukubova@gmail.com (alebo prostredníctvom EduPage)

TRÉNERI: Petra Sukubová, Beáta Janoščíková, Radko Dvoščák

DEŇ: pondelok, streda, piatok

MIESTO: obe telocvične ZŠ Drábova 3

ČAS: 15:00 - 16:00 

          


CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL

Vážení rodičia,

aj nám záleží na tom, aby vaše deti trávili svoj voľný čas zmysluplne a bezpečne. Práve preto sa od 1.9.2018 stalo súčasťou našej základnej školy CVČ Drabkáčik.

CVČ nadviazalo na dlhoročné skúseností v krúžkovej činnosti na našej škole. Ponúka tradičné atraktívne športové aktivity a súťaže, kde hlavnou úlohou je rozvíjať a podporovať talent a zručnosti našej mládeže so zameraním  na prevenciu obezity a skvalitnenie zdravého životného štýlu prostredníctvom kvalifikovaných trénerov z rôznych športových odvetí. Ponuka CVČ sa rozšírila aj o možnosť venovať sa estetickému pohybu - tancu, divadlu či výtvarnému umeniu. Pre skvalitnenie školských činností ponúkame aj senzorické hry či novinku lego robotiku. 

Na tieto aktivity máme k dispozícii 2 telocvične, multifunkčné vonkajšie ihrisko, hokejbalové ihrisko, centrálnu oddychovú miestnosť, výtvarný ateliér či multimediálnu učebňu. Stačí si len vybrať :)


Kontakt

PaedDr. Ján Gáll

vedúci CVČ Drabkáčik

email jan.gall@zsdrabova.sk

telefon 0911 437 605