Základná škola Drábova 3, Košice
 

CVČ Drabkáčik

BASKETBAL

KRÚŽOK: Basketbal

VEDÚCI KRÚŽKU: Bc. Renáta Zambová

DEŇ: pondelok, streda

ČAS: 15:00 - 16:00 (veľká telocvičňa)

Naša základná škola spolupracuje s basketbalovým klubom Young Angels už niekoľko rokov. Dokonca si dovoľujeme tvrdiť, že v našej škole je liaheň basketbalistiek, ktoré sa dokážu presadiť a vyhrávať zápasy a aj titul Majter Slovenska. Na škole sa venuje basketbalu okolo 60 dievčat. Pod vedením kvalifikovaných trénerov či hráčok z klubu Young Angels sa snažíme zabezpečiť harmonický rozvoj každého dieťaťa, docieliť radosť z hry či pohybu. Väčšina tréningov prebieha v čase družiny.

Deti už od prvého ročníka zbierajú skúsenosti na minibasketbalovej lige raz mesačne, sú zapojené do Baby basketu, navštevujú rôzne súťaže, stretávajú známe športové osobnosti. 


CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL
CVČ Drabkáčik / BASKETBAL

Vážení rodičia,

záleží nám na tom, aby Vaše deti trávili svoj voľný čas zmysluplne a bezpečne. Práve preto sa od 1.9.2018 stalo súčasťou našej základnej školy aj CVČ Drabkáčik.

CVČ nadviaže na dlhoročné skúseností v krúžkovej činnosti na našej škole. Ponúka tradičné atraktívne športové aktivity a súťaže, kde hlavnou úlohou je rozvíjať a podporovať talent a zručnosti našej mládeže so zameraním  na prevenciu obezity a skvalitnenie zdravého životného štýlu prostredníctvom kvalifikovaných trénerov z rôznych športových odvetí. Ponuka CVČ sa rozšírila aj o možnosť venovať sa estetickému pohybu - tancu, či výtvarnému umeniu a rozvíjať talent detí aj v týchto oblastiach rovnako pod vedením odborníkov.

Na tieto aktivity máme k dispozícii 2 telocvične, multifunkčné vonkajšie ihrisko, hokejbalové ihrisko, relaxačnú miestnosť a výtvarný ateliér.


Kontakt

Mgr. Júlia Dzurusová

email j.dzurusova@yahoo.com

telefon +421-55-644-36-39