Základná škola Drábova 3, Košice
 

CVČ Drabkáčik

ROZPRÁVKOVO

Krúžok "Rozprávkovo" je naozaj čarovný. Ak vás zaujíma svet divadla a rozprávok je určený presne pre vás. Naučíte sa milovať knihy, rozprávky, dramatizáciu, divadlo, vyrobíte si kulisy, kostými a samozrejme sa z vás stanú herci. Na krúžok sa môžu prihlásiť všetci záujemcovia od 2. po 9. ročník. 

VEDÚCA KRÚŽKU: Mgr. Ľudmila Straková

KONTAKT: ludmilav87@gmail.com (alebo prostredníctvom EduPage)

DEŇ: utorok

MIESTO: trieda 4.C

ČAS: 14:00 - 16:00 

       


Vážení rodičia,

aj nám záleží na tom, aby vaše deti trávili svoj voľný čas zmysluplne a bezpečne. Práve preto sa od 1.9.2018 stalo súčasťou našej základnej školy CVČ Drabkáčik.

CVČ nadviazalo na dlhoročné skúseností v krúžkovej činnosti na našej škole. Ponúka tradičné atraktívne športové aktivity a súťaže, kde hlavnou úlohou je rozvíjať a podporovať talent a zručnosti našej mládeže so zameraním  na prevenciu obezity a skvalitnenie zdravého životného štýlu prostredníctvom kvalifikovaných trénerov z rôznych športových odvetí. Ponuka CVČ sa rozšírila aj o možnosť venovať sa estetickému pohybu - tancu, divadlu či výtvarnému umeniu. Pre skvalitnenie školských činností ponúkame aj senzorické hry či novinku lego robotiku. 

Na tieto aktivity máme k dispozícii 2 telocvične, multifunkčné vonkajšie ihrisko, hokejbalové ihrisko, centrálnu oddychovú miestnosť, výtvarný ateliér či multimediálnu učebňu. Stačí si len vybrať :)


Kontakt

PaedDr. Ján Gáll

vedúci CVČ Drabkáčik

email jan.gall@zsdrabova.sk

telefon 0911 437 605