Základná škola Drábova 3, Košice
 

CVČ Drabkáčik

MALÝ UMELEC

Radi by ste sa naučili základné prvky ľudového tanca? Chcete výtvarne a dramaticky stvárniť rozprávky, zhotovovať bábiky a naučiť sa krásne prednášať a umelecky čítať? Presme pre vás je tu krúžok "Malý umelec". Každú stredu sa môžete pod vedením pani učiteľky Ondrejkovičovej spomínané aktivity, ktoré pohladia každú umeleckú dušu. 

VEDÚCA KRÚŽKU: Mgr. Viera Ondrejkovičová

KONTAKT: viera.on@centrum.sk (alebo prostredníctvom EduPage)

DEŇ: streda

MIESTO: výtvarný ateliér ZŠ Drábova 3

ČAS: 14:00 - 16:00 


Vážení rodičia,

aj nám záleží na tom, aby vaše deti trávili svoj voľný čas zmysluplne a bezpečne. Práve preto sa od 1.9.2018 stalo súčasťou našej základnej školy CVČ Drabkáčik.

CVČ nadviazalo na dlhoročné skúseností v krúžkovej činnosti na našej škole. Ponúka tradičné atraktívne športové aktivity a súťaže, kde hlavnou úlohou je rozvíjať a podporovať talent a zručnosti našej mládeže so zameraním  na prevenciu obezity a skvalitnenie zdravého životného štýlu prostredníctvom kvalifikovaných trénerov z rôznych športových odvetí. Ponuka CVČ sa rozšírila aj o možnosť venovať sa estetickému pohybu - tancu, divadlu či výtvarnému umeniu. Pre skvalitnenie školských činností ponúkame aj senzorické hry či novinku lego robotiku. 

Na tieto aktivity máme k dispozícii 2 telocvične, multifunkčné vonkajšie ihrisko, hokejbalové ihrisko, centrálnu oddychovú miestnosť, výtvarný ateliér či multimediálnu učebňu. Stačí si len vybrať :)


Kontakt

PaedDr. Ján Gáll

vedúci CVČ Drabkáčik

email jan.gall@zsdrabova.sk

telefon 0911 437 605