Základná škola Drábova 3, Košice
 

Oznamy

KORONAVÍRUS.

12.3.2020 - Vážení rodičia, milí žiaci, na základe záverov zo zasadnutia krízového štábu mesta Košice zo dňa 12.3.2020 PRERUŠUEJME PREVÁDZKU ŠKOLY v dňoch 13.3. – 16.3. (piatok – pondelok vrátane)
• škola bude od 13.3.2020 do pondelka 16.3.2020 zatvorená
• radi by sme pripomenuli, že prerušenie vyučovacieho procesu nie sú prázdniny. Dodržujte prosím domácu karanténu a riaďte sa pokynmi Ministerstva zdravotníctva SR a pokynmi vydanými Mestom Košice
• z obedov školskej jedálne ZŠ Drábova 3 sa po tieto dni nemusíte odhlasovať
• ostávame vo viere, že situácia sa čoskoro zlepší a budeme môcť pokračovať vo vyučovaní v klasickom režime
• o všetkých dôležitých informáciách, ktoré sa týkajú fungovania našej školy vás budeme informovať


11.3.2020 - Vážení rodičia, milí žiaci, viacerí sa pýtate na informácie ohľadom vyučovania na našej škole. Zatiaľ výučba bude .pokračovať v normálnom režime. Je pozastavená krúžková činnosť aj všetky mimoškolské aktivity. Zajtra ráno na zasadnutí krízového štábu riaditeľom všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice doporučí primátor prerušenie výučbového procesu s účinnosťou od piatku, 13. 3. 2020.
O detailoch týkajúcich sa našej školy budeme informovať zajtra hneď po skončení zasadnutia krízového štábu.

• naďalej by sme Vám chceli odporučiť , aby ste zvážili možnosť ponechať deti v domácej karanténe, ak boli počas jarných prázdnin odcestované
• ŠKD aj jedáleň fungujú v normálnom režime


11.3.2020 - Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na mimoriadnu situáciu Vám prinášame nové správy, ktoré sa bezprostredne dotýkajú chodu našej školy:

• od 12.3.2020 sa ruší krúžková činnosť (do odvolania)
• ruší sa pondelkový kurz korčuľovania pre prvákov (do odvolania)
• v zmysle príkazu primátora mesta Košice
sa zakazuje vykonávanie akýchkoľvek športových, spoločenských alebo iných činností vrátane tréningového procesu
• podrobné informácie nájdete na facebookovej stránke "Šport Košice!"

O všetkých novinkách vás budeme informovať v čo najkratšom čase.


9.3.2020 - Vážení rodičia, milí žiaci, po porade riaditeľov na MMK boli prijaté ďalšie opatrenia.
Tie najdôležitejšie (pre našu školu) sú:
• zrušené podujatie “Veľká škola pre malých škôlkárov”, ktoré sa malo konať v stredu 11.3.2020
• zrušené divadelné predstavenia, ktoré sa mali konať v piatok 13.3. a v stredu 18.3.2020 (peniaze budú odložené na najbližší možný termín predstavení)
• zrušené naplánované výlety, exkurzie či športové podujatia (až do odvolania)
• naďalej by sme Vám chceli odporučiť , aby ste zvážili možnosť ponechať Vaše deti v domácej karanténe, ak boli počas jarných prázdnin odcestované kdekoľvek v zahraničí
• ŠKD, jedáleň aj krúžková činnosť na škole fungujú v normálnom režime

O všetkých aktuálnych informáciách vás budeme informovať.


8.3.2020 - Vážení rodičia, vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá v posledných dňoch trápi nie len Slovensko, ale aj celý svet, chceli by sme Vám odporučiť , aby ste zvážili možnosť ponechať Vaše deti v domácej karanténe, ak boli počas jarných prázdnin odcestované kdekoľvek v zahraničí. V pondelok o 10:00 sa stretne na Magistráte mesta Košice primátor mesta s riaditeľmi škôl a príjmu preventívne opatrenia. Po ich schválení budeme situáciu v našej škole aktualizovať a čo najskôr Vás budeme informovať.


Zoznam noviniek