Základná škola Drábova 3, Košice
 

Oznamy

NOVÉ OPATRENIA

Vážení rodičia, milí žiaci, od pondelka 26.10.2020 aj naša škola prijala opatrenia vychádzajúce z nariadení krízového štábu a MŠVVŠ:

  • Žiaci ročníkov 1. - 4. (prvého stupňa) sa budú učiť prezenčne (v škole), podľa svojho stáleho rozvrhu.
  • ŠKD bude fungovať do 16:00
  • Žiaci ročníkov 5. - 9. (druhý stupeň) sa budú učiť dištančne (z domu) minimálne do konca novembra
  • Od stredy 28.10.2020 sa žiaci druhého stupňa učia podľa zmeneného rozvrhu - každý deň budú mať maximálne 3 vyučovacie hodiny online, buď cez aplikáciu Microsoft Teams alebo Zoom (po dohode s vyučujúcim). Táto zmena sa ukáže každému v edupage. Každý žiak dostal svoje prihlasovacie údaje na edupage aj do aplikácie Teams. Veríme, že spoločne to všetci zvládneme. Prajeme veľa zdravia.

Zoznam noviniek