Základná škola Drábova 3, Košice
 

Oznamy

VYUČOVANIE V MESIACI JANUÁR

Vážení rodičia, milí žiaci, po rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 4.1.2021 bude vyučovanie v mesiaci január  prebiehať nasledovne:

  • od 11.1.20201 do 15.1.2020 sa všetci žiaci školy budú vyučovať dištančne (online z domu)
  • od 18.1.2021 do 22.1.2021 nastúpi do školy iba prvý stupeň na prezenčné vyučovanie (ak budú pretestovaní zamestnanci a rodičia), druhý stupeň sa naďalej učí dištančne (online)
  • od 22.1.2021 do 24.1.2021 prebehne aj v našej škole testovanie žiakov, rodičov a zamestnancov školy spojené s ochorením COVID-19
  • od 25.1.2021 by po celoškolskom testovaní mohli nastúpiť všetci žiaci školy na prezenčnú formu vzdelávania.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ. Celú infografiku a kompletné znenie pokynov týkajúcich sa klasifikácie prvého polroka, Testovania T5 a T9, prijímacieho konania na stredné školy nájdete V TOMTO ODKAZE

Zoznam noviniek