Základná škola Drábova 3, Košice
 

Manažment školy

Manažment školy

Titul, meno, priezvisko Funkcia telefón e-mail
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová riaditeľka školy +421 55 644 3639 zsdrabova@zsdrabova.sk
Ing. Katarína Vilimová zástupkyňa riaditeľky školy +421 911 437 603 zastupkyna@zsdrabova.sk
PedDr. Ján Gáll zástupca riaditeľa školy  +421 905 364 702 jan.gall@zsdrabova.sk

Gremiálna porada riaditeľa školy

Vedenie školy podľa vyššie uvedenej tabuľky
Titul, meno, priezvisko Funkcia telefón e-mail
Mária Lechmanová hospodárka školy +421 55 643 7601 hospodarka@zsdrabova.sk
PaedDr. Jana Prokopová predsedníčka ZOOZ jana.prokopova@zsdrabova.sk
Mgr. Pavel Vámos výchovný poradca vychovnyporadca@zsdrabova.sk
Mgr. Stela Lexmanová predsedníčka rady školy stela.lexmanova@zsdrabova.sk
Irena Kostrejová vedúca školskej jedálne +421 55 643 7634 jedalen@zsdrabova.sk

Rada školy

P.č. Titul, meno, priezvisko, Poznámka
1. Mgr. Stela Lexmanová Predsedníčka rady školy
2. Irena Kostrejová Členka rady školy
3. Ing. Roman Matoušek Člen rady školy
4. Ing. Marek Pahuli Člen rady školy
5. Mgr. František Cmorej Člen rady školy
6. Ing. Henrich Cmarík Člen rady školy
7.  Marián Koszoru Člen rady školy
8. Ing. Alžbeta Kelbelová Členka rady školy
9. Mgr. Marián Švekuš Členka rady školy
10. Ing. Róbert Grega Člen rady školy
11. Mgr. Ľudmila Straková členka rady školy
IDENTIFIKÁCIA:
Obchodné meno/Názov školy: Základná škola Drábova 3, Košice
Sídlo: Drábova 3, 040 23 Košice
IČO: 35542641
DIČ: 2021635726
Zapísaná: Mesto Košice Zriaďovacia listina č. 06089
vrátane dodatkov č. 1-4

Zborovňa