Základná škola Drábova 3, Košice
 

Manažment školy

Manažment školy

Titul, meno, priezvisko Funkcia telefón e-mail
Ing. Mgr. Annamária Kmiťová riaditeľka školy +421 55 644 3639 zsdrabova@zsdrabova.sk
Ing. Katarína Vilimová zástupkyňa riaditeľky školy +421 911 437 603 zastupkyna@zsdrabova.sk
Mgr. Eva Bertovičová vedúca ŠKD +421 911 437 603 skd@zsdrabova.sk

Gremiálna porada riaditeľa školy

Vedenie školy podľa vyššie uvedenej tabuľky
Titul, meno, priezvisko Funkcia telefón e-mail
Mária Lechmanová hospodárka školy +421 55 643 7601 hospodarka@zsdrabova.sk
PaedDr. Jana Prokopová predsedníčka ZOOZ janka@sp-web.sk
Mgr. Mária Tarabová výchovná poradkyňa vychovnyporadca@zsdrabova.sk
Mgr. Stela Lexmanová predsedníčka rady školy stelalex@centrum.sk
Irena Kostrejová vedúca školskej jedálne +421 55 643 7634 jedalen@zsdrabova.sk

Rada školy

P.č. Titul, meno, priezvisko, Poznámka
1. Mgr. Stela Lexmanová Predsedníčka rady školy
2. Mgr. Viera Macková Členka rady školy
3. Irena Kostrejová Členka rady školy
4. Ing. Roman Matoušek Člen rady školy
5. Ing. Zdenka Močšáková Členka rady školy
6. Štefan Németh Člen rady školy
7. Juraj Vyravec Člen rady školy
8. Marián Koszoru

Člen rady školy

9. Mgr. Ivan Šulek Člen rady školy
10. Mgr. Marián Švekuš Členka rady školy
IDENTIFIKÁCIA:
Obchodné meno/Názov školy: Základná škola Drábova 3, Košice
Sídlo: Drábova 3, 040 23 Košice
IČO: 35542641
DIČ: 2021635726
Zapísaná: Mesto Košice Zriaďovacia listina č. 06089
vrátane dodatkov č. 1-4

Zborovňa