Základná škola Drábova 3, Košice
 

Organizácia vyučovania

Časové rozvrhnutie vyučovacích hodín a prestávok:

Hodina Čas trvania Prestávka Čas trvania
1. 8.00 - 8.45 8.45- 8.55
2. 8.55 - 9.40 vychádzková prestávka pre 5. - 9. ročník 9.40- 9.55
3. 9.55 - 10.40 vychádzková prestávka pre 1. - 4. ročník 10.40 - 10.55
4. 10.55 - 11.40 11.40 - 11.50
5. 11.50 - 12.35 12.35 - 12.45
6. 12.45 - 13.30 13.30 - 13.35
7. 13.35 - 14.20 14.20 - 14.25
8. 14.25 - 15.05


Prázdniny Termín prázdnin začiatok vyučovania
Jesenné    31.10.2018 - 02.11.2018 05.11.2018 (pondelok)
Vianočné   22.12.2018 - 07.01.2019 08.01.2019 (utorok)
Polročné   01.02.2019 04.02.2019 (pondelok)
Jarné - Košický a Prešovský kraj  18.02.2019 - 22.02.2019 25.02.2019 (pondelok)
Veľkonočné   18.04.2019 - 23.04.2019 24.04.2019 (streda)
Letné 29.06.2019 - 01.09.2019 02.09.2019 (pondelok)

Zborovňa