Základná škola Drábova 3, Košice
 

Časopis Lampáš

Náš školský časopis vznikol v školskom roku 1996/1997. Jeho prvé číslo slávnostne vyšlo 18. decembra 1996. Už o dva roky získal Čestné uznanie v celoslovenskej súťaži  základných a stredných škôl. V školskom roku 2001/2002 dokonca 3. miesto. Tieto ocenenia boli výraznou vzpruhou pre celú redakčnú radu. Cenu prevzala 17. 10. 2001 v Žiline pani učiteľka Mgr. Ľ. Bandová, ktorá stála pri zrode Lampáša. V roku 2011/2012 sme prihlásili časopis do súťaže žiackych časopisov O skleneného motýľa, ktorú organizoval Žiacky parlament mesta Košice. Lampáš získal čestné uznanie za účasť.

V školskom roku 2015/2016 sme prihlásili časopis do súťaže košických žiackych časopisov O skleneného centruška, ktorú organizoval Žiacky parlament mesta Košice a podarilo sa nám získať fantastické druhé miesto.

V školskom roku 2016/2017 v súťaži školských časopisov Košického kraja- Perohryz získal Lampáš, resp. jeho redakcia čestné uznanie.

Od septembra 2017 nájdete v našej školskej knižnici oddelenie, ktoré je celé venované nášmu školskému časopisu Lampáš!

Okrem jednotlivých chronologicky zoradených vydaní; tam nájdete aj ocenenia, ktoré sa nám podarilo za časopis získať; môžete sa vrátiť k obľúbeným rubrikám; nostalgicky zaspomínať, čo všetko sa udialo; či len porovnať zmenu grafiky formátu a podobne.

V školskom roku tvoria redakčnú radu:

Šéfredaktor: Kamila L. 6.B         

Redaktori: Eliška V. 8.A, Katka M. 5.B, Tamara K. 5.B, Linda B. 4.C, Jakub M. 4.C, Tamara K. 4.C

Nezabúdajte, že dvere redakcie sú otvorené pre každého, kt. má chuť akokoľvek prispieť! Všetky námety a podnety môžete adresovať aj na petra.faithtobiasova@zsdrabova.sk, prostredníctvom Edupage alebo svoj príspevok vhoďte do schránky vo vestibule školy. 

Lampáš, ako neoddeliteľná súčasť školy aktuálne vychádza dvakrát do roka  a neustále sa tešíme z každého nového čitateľa :)

p. uč. Mgr. Petra Faith Tobiášová

@ petra.faithtobiasova@zsdrabova.sk

p. uč. PaedDr. Ján Gáll                                    

@ jan.gall@zsdrabova.sk

p.uč. Mgr. Ľudmila Straková

ludmila.strakova@zsdrabova.sk


Centruško

15.12.2017 sa žiačky našej redakčnej rady - Anička Krempaská a Táňa Nováková z VIII,A zúčastnili vyhodnotenia súťaže o Skleneného Centruška 2017. Náš časopis získal v konkurencii 19 ďalších školských časopisov Čestné uznanie. My sme si odniesli cenné rady a naučili sme sa, že nie vždy je dôležité zvíťaziť. 

Časopis Lampáš / Centruško 2017
Časopis Lampáš / Centruško 2017
Časopis Lampáš / Centruško 2017
Časopis Lampáš / Centruško 2017

Zoznam časopisov