Základná škola Drábova 3, Košice
 

Športové súťaže

BEH PLACHÉHO MÍLE

V rámci projektu Košice európske mesto športu 2016 sme sa v stredu 24.6.2015 zúčastnili behu Plachého míle. Na atletický štadión sme vyštartovali ráno a prišlo dokopy 31 detí z našej Drabky. Okrem behu sme sa zúčastnili súťaží Aktivity day, kde si naši veľkí aj malí žiaci vyskúšali rôzne atletická hry. Dokonca pán Jozef Plachý si zabehol s dievčatami jeden okruh :)  

A samozrejme, že naši žiaci neodišli naprázdno. Povyhrávali sme poháre, medaily, foťáky, atletické kalendáre, vrecúška....  

          1. miesto   Bašťanová Zuzana

          1. miesto  Adrián Šimko

          1. miesto  Simona Pernischová

          2.miesto  Tomečková Michaela

          2. miesto  Veronika Briškárová       

          2. miesto  Vasiľ Pirčák

          3. miesto  Lucia Kupčová

         3. miesto  Karin Kollárová

         3. miesto  Ján Plšek

Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE
Športové súťaže / BEH PLACHÉHO MÍLE

Zoznam súťaží