Základná škola Drábova 3, Košice
 

Športové súťaže

FLORBALOVÁ LIGA

V období od apríla do mája v šk r. 2014/2015  sa žiaci prvého stupňa, okrem prváčikov,  zúčastnili školskej florbalovej ligy. Florbal patrí k najpopulárnejším športom na našej škole. Do florbalovej ligy sa zapojilo 27 žiakov. Každá trieda zostavila svoje družstvo a potom odohrali dva zápasy  systémom každý s každým. Zápasy boli veľmi zaujímavé a výsledky sme spracovali do nasledujúcej tabuľky.

    II.A

   II.B

  III.A

   III.B

   IV.A

  skóre

    body

 poradie

   II.A

    4:1

    3:1

   5:2

   4:2

   2:4

   0:3

    0:2

    2:6

  20:21

      8

    3.

   II.B

   1:4

   1:3

    2:4

    0:1

   0:2

   0:6

    1:2

    0:2

   7:24

      0

    5.

   III.A

   2:5

   2:4

   4:2

   1:0

   2:4

   1:1

    1:3

    2:5

  15:24

      5

    4.

   III.B

   4:2

   3:0

   2:0

   6:0

    4:2

    1:1

   2:2

   5:0

  27:7

     16

     1.

   IV.A

   2:0

   6:2

   2:1

   2:0

   3:1

   5:2

  2:2

  0:5

 22:13

      13

     2.

Športové súťaže / FLORBALOVÁ LIGA
Športové súťaže / FLORBALOVÁ LIGA
Športové súťaže / FLORBALOVÁ LIGA
Športové súťaže / FLORBALOVÁ LIGA
Športové súťaže / FLORBALOVÁ LIGA
Športové súťaže / FLORBALOVÁ LIGA
Športové súťaže / FLORBALOVÁ LIGA
Športové súťaže / FLORBALOVÁ LIGA
Športové súťaže / FLORBALOVÁ LIGA
Športové súťaže / FLORBALOVÁ LIGA
Športové súťaže / FLORBALOVÁ LIGA
Športové súťaže / FLORBALOVÁ LIGA
Športové súťaže / FLORBALOVÁ LIGA
Športové súťaže / FLORBALOVÁ LIGA

Zoznam súťaží