Základná škola Drábova 3, Košice
 

Športové súťaže

MINIMARATÓN

Naša škola aj tento školský rok pripravila pre našich žiakov školský minimaratón. Bežecká trasa bola pripravená v Drocárovom parku. Trasa pre mladších žiakov merala 470 m a pre starších žiakov 950 m. Tento rok súťažili okrem našich žiakov aj škôlkari z MŠ Dénešova a rodičia našich žiakov. Minimaratónu sa zúčastnilo spolu 159 žiakov a pretekali v 5 kategóriách.

Výsledková listina:

Výsledky

DIEVČATÁ

CHLAPCI

    1.  –  2. ročník

1 . Pernišová Simonka

2. Červeňáková Emka

3. Kollárová Karin

1.  Pirčák vasil

2. Németh Števko

3. Bajuzs M. , Baran S.

  3.  –  4. ročník

1. Martónová Nelka

2. Škvareková sofia

3. Kundrátová Ester

1. Cibula Matej

2. Pavlovič Adam

3. Sedlák Matúš

5. ročník

1. Tomečková Miška

2. Gomonaiová Dominika

3. Šolcová Z., Bašťánová Z.

1. Harčár B.

2. Kundrát Samo

3. Horváth Matej

6. ročník

1. Briškárová Veronika

2. Sekelová Sára

3. Beňaková Karin

1. Vaco Dano

2. Hudák Sebastián

3. Hudák Kristián

7. -9. ročník

1. Haová Diana

2. Martónová Nicole

3. Túryová Ivana

1. Kožurko Tomáš

2. Fedorco Richard

3. Murín Pavol

Zoznam súťaží