Základná škola Drábova 3, Košice
 

Športové súťaže

Celoslovenské testovanie

Naša Drabka sa v priebehu mesiaca november zapojila do celoslovenskej súťaže Sport is life “Testovanie pohybových schopností žiakov“. Do súťaže sa zapojilo okolo 40 žiakov, ktorým boli merané 4 disciplíny. Hod medicinbalom, skok do diaľky z miesta, člnkový beh a výdrž v zhybe.

Fantastické výkony našich šikovných žiakov sa odrkadlili v celkom hodnotení. Najlepší športovci zo Slovenska sa stretnú vo veľkom finále, na ktoré sa už teraz tešíme. Sme na Vás hrdí Drabkáči :)

1-2. ročník

1. miesto Nataša Vargová

2. miesto Sofia Knapíková

3.-4. Ročník

                1. miesto Tomáš Hajducsek

                1. miesto Nelly Martónová

                2. miesto Ester Kundrátová

                3. miesto Ema Plichtová

                3. miesto Ondrej Turis

                4. miesto Ema Výravcová

5. ročník

                2. miesto Ivana Šolcová

6. ročník

                1. miesto Dominika Gomonaiová

                1. miesto Richard Briškár

                2. miesto Michaela Tomečková

7. ročník

                1. miesto Veronika Briškárová

                1. miesto Sára Sekelová

                3. miesto Lenka Jančová

                3. miesto Jakub Jančo

                4. miesto Karin Beňaková

                5. miesto Lucia Kupčová

9. ročník

                1. miesto Diana Haová

Zoznam súťaží