Základná škola Drábova 3, Košice
 

Umelecké súťaže

SLÁVIK 2015

V utorok poobede bolo u nás v škole veselo. Na ľudovú nôtu spievali chlapci aj dievčatá, malí a aj tí väčší. Súťažili o titul Slávika 2015. Spomedzi všetkých súťažiacich nakoniec porota v zložení Mgr. Eva Bertovičová, Jana Ivanová a PaedDr. Jana Prokopová vybrala týchto víťazov:

1.kategória (ročníky 1 – 3):  

1.miesto: Molitorisová Bianka – 2. B

2.       miesto: Ňarjašová Michaela – 3. A

3.       miesto: Krempaská Jana – 1. B

                 Kelbelová Laura – 1. B

2.kategória (ročníky 4 - 6):

1.miesto: Tóthová Michaela – 5. A

2.       miesto: Znamenáček Petr – 4. A

                  Krempaská Anna – 5. A

3.       miesto: Ruščinová Zuzana – 5.B

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť v súťaži, umiestneným srdečne gratulujeme. Víťazi oboch kategórií nás budú reprezentovať na okresnom kole súťaže Slávik 2015. 

Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015
Umelecké súťaže / SLÁVIK 2015

Zoznam súťaží