Základná škola Drábova 3, Košice
 

Umelecké súťaže

Matematický maksík

Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do celoročnej korešpondenčnej matematickej súťaže MAKSÍK. Úspešne ukončili súťaž a zaradili sa medzi 30% najúspešnejších riešiteľov, dostali diplomy s titulom Najmúdrejší Maksáčik, Múdry Maksáčik a pekný darček.

            Kategória MAKSÍK 2

Meno žiaka

Trieda

Titul a odmena

Andrej Revák

2.B

Najmúdrejší Maksáčik, hra Auto Blok

Laura Baltová,
Jana Výravcová

2.B

Najmúdrejší Maksáčik, puzzle Maksík

Juraj Moščák

2.B

Múdry Maksáčik,

               

            Kategória MAKSÍK 3

Michal Balog

3.A

Najmúdrejší Maksáčik, hra Auto Blok

Sofia Laura Knapikova

3.A

Najmúdrejší Maksáčik, hra AquaBella

Jana Krempaská

3.B

Najmúdrejší Maksáčik, hra AquaBella

Viktor Pavlovič

3.B

Najmúdrejší Maksáčik, hra Cubo

Lukáš Mikita

3.B

Múdry Maksáčik

            Kategória MAKSÍK 4

Nina Sluková

4.A

Najmúdrejší Maksáčik, hra AquaBella

Vasil Pirčák

4.A

Najmúdrejší Maksáčik, hra Auto Blok

Dávid Feigl,
Tomáš Feigl

4.B

Najmúdrejší Maksáčik, hry Cubo a Aton

Tomáš Hodorovský,
Dávid Popper

4.B

Najmúdrejší Maksáčik, hra Cubo

Všetkým srdečne blahoželáme!

Koordinátor súťaže: Mgr. Ľ. Bandová

Umelecké súťaže / Matematický maksík
Umelecké súťaže / Matematický maksík
Umelecké súťaže / Matematický maksík
Umelecké súťaže / Matematický maksík
Umelecké súťaže / Matematický maksík
Umelecké súťaže / Matematický maksík

Zoznam súťaží