Základná škola Drábova 3, Košice
 

Umelecké súťaže

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

VYHODNOTENIE OKRESNÉHO KOLA SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Naše hviezdy a hviezdičky hviezdili na hviezdnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín a úspešne vyhviezdili 4 hviezdne ocenenia!!! A toto sú naše pýchy, naši hviezdni králi a kráľovné: P. Páleník, K. Janošková, M. Hoľan,S. Červeňáková.                            

25. 03. 2015 sa uskutočnilo v CVČ Domino na Popradskej ulici okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína. V  literárnej súťaži v prednese prózy a poézie nás reprezentovali žiaci z prvého aj druhého stupňa. V próze (2. kategória) získala skvelé 3. miesto Katka Janošková zo 6.A a v 3. kategórii získala čestné uznanie Soňa Červeňáková z 8.A. triedy.

V poézii sa takisto darilo ôsmakom. V tejto kategórii získal Pavel Páleník z 8.A 2. miesto. Z 3.A triedy získal Martin Hoľan čestné uznanie v 1. kategórii prózy.

Všetkým zúčastnením ďakujeme a srdečne blahoželáme!

Mgr. Mária Šafaříková


Umelecké súťaže / HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Umelecké súťaže / HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Umelecké súťaže / HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Zoznam súťaží