Základná škola Drábova 3, Košice
 

Umelecké súťaže

Literárne Košice

Drabkáči medzi ocenenými XXIII. ročníka literárnej súťaže

 Literárne Košice Jána Štiavnického 2018 !

Knižnica pre mládež mesta Košice pri príležitosti Dní mesta Košice zorganizovala v priestoroch LitParku vo štvrtok (03.05.2018) slávnostné vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže pre detských autorov, do ktorej naša škola zaslala 26 literárnych prác.

         Odborná porota, ktorej členmi boli vysokoškolskí pedagógovia z Prešovskej univerzity a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vyberala z dosiaľ najväčšieho množstva doručených prác (315) 280 žiakov Prešovského a Košického kraja, ale i zo Srbska.

         V náročnej konkurencii sa našim žiakom podarilo získať:

1. miesto v poézii na tému Keď si oblečiem plášť neviditeľnosti- Nicolas Lauko z IX.A;

2. miesto v poézii na tému Plastová krajina- Ester Kundrátová zo VI.A;

3 x Čestné uznanie na tému Konečne som si našiel/našla skutočného priateľa/priateľku- Zuzana Šolcová  a Zuzana Ruščinová z VIII.B a na tému Keď si oblečiem plášť neviditeľnosti Emma Beerová zo VI. B;

Ústnu pochvalu od Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD., vysokoškolskej pedagogičky, ktorá sa zaoberá interpretáciou rozprávky, v prozaickej kategórii na tému Konečne som si našiel/našla skutočného priateľa/priateľku Patrícia Kajlová a na tému Plastová Krajina Ema Plichtová zo VI.A.

Všetkým oceneným, ale aj tým, ktorí sa do súťaže zapojili blahoželáme !

 P.FT.

Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice

Zoznam súťaží