Základná škola Drábova 3, Košice
 

Umelecké súťaže

Matematický Maxík

Je celoslovenská matematická korešpondenčná súťaž, ktorá je určená žiakom 2. - 4. ročníka základných škôl.

Hlavným cieľom súťaže je rozvíjať myslenie a kreativitu žiakov. Autori súťaže chcú deťom ukázať, že premýšľanie môže byť zábavné a že zdolávanie matematických problémov môže prinášať radosť a pocit uspokojenia.

MAKSÍK je jedinečný!

Úlohy sú zakomponované do rozprávok a napínavých príbehov na   pokračovanie.

Zadania úloh sú ilustrované obrázkami samotných riešiteľov.

Žiaci súťažili o diplom s titulom  Najmúdrejší Maksáčik, Múdry Maksáčik a pekné darčeky.

Z našej školy sa do súťaže zapojilo 18 žiakov.

ZOZNAM SÚŤAŽIACICH ŽIAKOV

P.č.

Meno žiaka

Trieda

Ocenenie

1

Daniela Nagyová

II.A

NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK, nálepka, puzzle

2

Sofia Laura Knapiková

II.A

NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK, nálepka, puzzle

3

Maroš Eštók

II.A

NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK, nálepka, hra Vikingovia

4

Jana Krempaská

II.B

NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK, nálepka, hra Vikingovia

5

Lukáš Mikita

II.B

NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK, nálepka, puzzle

6

Tomáš Šulek

II.B

NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK, nálepka, puzzle

7

Viktor Pavlovič

II.B

NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK, nálepka, puzzle

8

Kristián Hudák

III.A

NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK, nálepka, hra Vikingovia

9

Adam Matoušek

III.A

NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK, nálepka, hra Vikingovia

10

Nina Sluková

III.A

NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK, nálepka, hra Vikingovia

11

Dávid Julián Popper

III.B

NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK, nálepka, hra Vikingovia

12

Michaela Ňarjašová

IV.A

NAJMÚDREJŠÍ  MAKSÁČIK, nálepka, pero s baterkou

13

Nelly Mártonová

IV.A

NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK, nálepka, puzzle

14

Martin Varga

IV.A

NAJMÚDREJŠÍ  MAKSÁČIK, nálepka, pero s baterkou

15

Simona Antlová

IV.B

NAJMÚDREJŠÍ  MAKSÁČIK, nálepka, pero s baterkou

16

Viktória Macáková

IV.B

NAJMÚDREJŠÍ  MAKSÁČIK, nálepka, pero s baterkou

17

Samuel Kuchár

IV.B

NAJMÚDREJŠÍ  MAKSÁČIK, nálepka, pero s baterkou

18

Ondrej Turis,

IV.B

NAJMÚDREJŠÍ  MAKSÁČIK, nálepka, pero s baterkou

Všetkým srdečne blahoželáme!

                                                     Koordinátor súťaže: Mgr. Ľ. Bandová

Zoznam súťaží