Základná škola Drábova 3, Košice
 

Umelecké súťaže

Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo súťaže ,,Hviezdoslavov Kubín,, sa konalo 20. 03. 2017 v CVČ, EP Popradská 86, Košice. Zúčastnili sa ho žiaci:

Kristína Horváthová, II. B, próza, 1. kategória

Viktor Pavlovič,  III. B, poézia, 1. kategória

Michal Hoľan, V. A, próza, 2. kategória

Dominika Némethová, V. A, poézia, 2. kategória

Katarína Kanošková, VIII, A, próza, 3. kategória

Lea Grbičová, IX. A, poézia, 3. kategória

Umiestnenie:

2. miesto: Michal Hoľan, V. A, próza, 2. kategória

2. miesto: Katarína Kanošková, VIII. A, próza, 3. kategória

K.  Kanošková bola navrhnutá porotou na postup do krajského kola.

Našim recitátorom srdečne blahoželáme.

Mgr. M. Šafaříková

Umelecké súťaže / Hviezdoslavov Kubín
Umelecké súťaže / Hviezdoslavov Kubín
Umelecké súťaže / Hviezdoslavov Kubín
Umelecké súťaže / Hviezdoslavov Kubín
Umelecké súťaže / Hviezdoslavov Kubín
Umelecké súťaže / Hviezdoslavov Kubín
Umelecké súťaže / Hviezdoslavov Kubín
Umelecké súťaže / Hviezdoslavov Kubín

Zoznam súťaží