Základná škola Drábova 3, Košice
 

Umelecké súťaže

Matematický klokan

Je najväčšia medzinárodná žiacka matematická súťaž na svete pre žiakov základných a stredných škôl. V marci 2015 sa do nej zapojilo 6 miliónov žiakov zo 61 krajín.

V školskom roku 2015/2016 sa do súťaže na Slovensku zapojilo 55 863 žiakov.

Na našej škole sa zapojilo 37 žiakov.

                                                             I. ročn:  7 žiak.                   V. ročn:  2 žiaci

                                                            II. ročn:  5 žiak.                  VI. ročn:  2 žiaci

                                                           III. ročn:  5 žiak.                  VII. ročn:  5 žiak.

                                                           IV. ročn:  9 žiak.                   IX. ročn: 2 žiaci

Zoznam žiakov, ktorí dosiahli v jednotlivých kategóriách najlepšie výsledky:

MENO ŽIAKA

TRIEDA

BODY

ÚSPEŠNOSŤ v %

KLOKANKO 1   I. ročník    plný počet bodov:  60

1. Bruno Plichta

I.A

60

100    úspešný riešiteľ,

         školský šampión

2. Lukáš Horský

I.B

49

81,5

3. Emma Ocelíková

I.B

49

81,5

KLOKANKO  2   II. ročník   plný počet bodov:  90

1. Ján Žarnay

II.A

53

58,9

2. Nataša Vargová

II.A

49

54,4

3. Tomáš Horváth

II.A

48

53,3

KLOKANKO  3   III. ročník   plný počet bodov:    90

1. Nina Sluková

III.A

78

86,7   úspešný riešiteľ

2. Tomáš Hodorovský

III.B

63

70,0

3. Vasil Pirčák

III.A

52

57,8

KLOKANKO  4   IV. ročník   plný počet bodov:    90

1. Ema Plichtová

IV.A

79

87,8   úspešný riešiteľ

2. Nelly Mártonová

IV.A

73

81,1

3. Ondrej Turis

IV.B

69

76,7

ŠKOLÁK 5   V. ročník   plný počet bodov:   120

1. Matej Cibula

V.A

82

68,3

2. Claudia Beňáková

V.A

55

45,8

ŠKOLÁK 6   VI. ročník   plný počet bodov:   120

1. Dávid Mikula

VI.B

67

55,8

2. Zuzana Ruščinová

VI.B

64

53,3

Benjamín 7 VII. ročník plný počet bodov

1. Katarína Janošková

VII.A

68

56,7

2. Simona Sýkorová

VII.A

53

44,2

3. Lucia Kupčová

VII.A

43

35,8

Kadet 9 IX. ročník plný počet bodov

1. Jakub Schön

IX.A

52

43,3

2. Adam Rusnák

IX.A

46

38,3

      

            Každý súťažiaci dostane diplom, malý darček a úspešný riešitelia aj odmenu.

            Školský šampión môže získať tablet.

           

            Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme.

                                                                     

                                                                                   Koordinátor súťaže: Mgr. Ľ. Bandová

Umelecké súťaže / Matematický klokan
Umelecké súťaže / Matematický klokan
Umelecké súťaže / Matematický klokan
Umelecké súťaže / Matematický klokan

Zoznam súťaží