Základná škola Drábova 3, Košice
 

Umelecké súťaže

Koláže rozprávajú

Karin Kollárová – 1. miesto

Nina Sluková  – čestné uznanie

Obe žiačky súťažili svojimi papierovými kolážami medzi ďalšími 354 prácami zaslanými do  celomestskej výtvarnej súťaže: ,,Koláže rozprávajú,,: Zelená. V pondelok 29. 01. 2018 sa zúčastnili vernisáže v CVČ (Popradská) v Košiciach, na ktorej si prevzali aj ocenenia.

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších tvorivých úspechov!  

Mgr. M. Šafaříková

Umelecké súťaže / Koláže rozprávajú
Umelecké súťaže / Koláže rozprávajú
Umelecké súťaže / Koláže rozprávajú
Umelecké súťaže / Koláže rozprávajú
Umelecké súťaže / Koláže rozprávajú
Umelecké súťaže / Koláže rozprávajú
Umelecké súťaže / Koláže rozprávajú
Umelecké súťaže / Koláže rozprávajú

Zoznam súťaží