Základná škola Drábova 3, Košice
 

Umelecké súťaže

Literárne Košice

V krajine bláznov žltý kvet rástol

V krajine bláznov túlam sa s kráskou

Odniesli sme najviac ocenení. Zúčastnili sme sa najväčším počtom zapojených žiakov (41).

Porota vyberala z viac ako 300 prác v našej súťažnej kategórii. Taká bola pre nás celoslovenská  literárnej súťaže pre mladých začínajúcich autorov ,,Literárne Košice Jána Štiavnického 2017,,.  Po ceny  boli naši žiaci v Knižnici pre mládež mesta Košice v LitParku 04. 05. 2017.

Najúspešnejší bol Alex Ferko z VIII. A. Získal 3. miesto v poézii za báseň na tému: V krajine bláznov (... v krajine bláznov, túlam sa s kráskou...v krajine bláznov, žltý kvet rástol...)

Ostatní boli ocenení za svoje básne čestnými uznaniami:

Anna Kristína Krištová, V. B,  

Viktória Macáková, V. B,

Sebastián Šesták, V. B,

Tomáš Andrejčák, VII. B,

Ema Výravcová, V. B,

Dominik Kelbel, VII. B,

Richard Briškár, VII. B.

Gratulujeme!

Mgr. M. Šafaříková

Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice
Umelecké súťaže / Literárne Košice

Zoznam súťaží