Základná škola Drábova 3, Košice
 

Umelecké súťaže

Hroncoart 2017

V stredu 28. 06. 2017 si prevzali ocenenia v  regionálnej literárnej a výtvarnej súťaži ,,Hroncoart 2017,,.  Zapojili sa do všetkých tohtoročných tém: jednorožce, poníky a iné zázračné tvory; moja rodina; keď vyrastiem, bude zo mňa...

A aby ste v tom lepšie orientovali:

Teo Damián Jarábek, III. B  – 2. miesto, II. kategória, výtvarná tvorba

Veronika Surmová, IV. A – 2. miesto, II. kategória, výtvarná tvorba

Veronika Briškárová, VIII. A  – 1. miesto, III. kategória, výtvarná tvorba

Viktória Beerová, VII. B – 3. miesto, III. kategória, výtvarná tvorba

Petra Kohanová, VIII. A  – 2. miesto, II. kategória, literárna tvorba

Viktória Beerová, VII. B  - čestné uznanie, II. kategória, literárna tvorba

Teo dal prednosť plávaniu, takže si po ocenenie osobne neprišiel. Nadšene ho zastúpil Mišo M. z VIII. A, obľúbený au..... a g..

Keď ich stretnete, tak  im blahoželajte.                                

Mgr. M. Šafaříková

Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017
Umelecké súťaže / Hroncoart 2017

Zoznam súťaží