Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Planetárium

ŠKD / Planetárium
ŠKD / Planetárium
ŠKD / Planetárium
ŠKD / Planetárium
ŠKD / Planetárium
ŠKD / Planetárium
ŠKD / Planetárium
ŠKD / Planetárium

Zoznam noviniek