Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Týždeň jablka

ŠKD / Deň jablka
ŠKD / Deň jablka
ŠKD / Deň jablka
ŠKD / Deň jablka
ŠKD / Deň jablka
ŠKD / Deň jablka
ŠKD / Deň jablka
ŠKD / Deň jablka
ŠKD / Deň jablka
ŠKD / Deň jablka
ŠKD / Deň jablka

Zoznam noviniek