Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Deň matiek

ŠKD / DEŇ MATIEK
ŠKD / DEŇ MATIEK
ŠKD / DEŇ MATIEK
ŠKD / DEŇ MATIEK
ŠKD / DEŇ MATIEK
ŠKD / DEŇ MATIEK
ŠKD / DEŇ MATIEK
ŠKD / DEŇ MATIEK

Zoznam noviniek