Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Ruština hrou

ŠKD / Ruština hrou
ŠKD / Ruština hrou
ŠKD / Ruština hrou
ŠKD / Ruština hrou
ŠKD / Ruština hrou
ŠKD / Ruština hrou
ŠKD / Ruština hrou
ŠKD / Ruština hrou
ŠKD / Ruština hrou
ŠKD / Ruština hrou
ŠKD / Ruština hrou
ŠKD / Ruština hrou

Zoznam noviniek