Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Karnevalové masky

ŠKD / Karnevalové masky
ŠKD / Karnevalové masky
ŠKD / Karnevalové masky
ŠKD / Karnevalové masky
ŠKD / Karnevalové masky
ŠKD / Karnevalové masky
ŠKD / Karnevalové masky
ŠKD / Karnevalové masky

Zoznam noviniek