Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Halloween IV. oddelenie

ŠKD / Halloween IV. oddelenie
ŠKD / Halloween IV. oddelenie
ŠKD / Halloween IV. oddelenie
ŠKD / Halloween IV. oddelenie
ŠKD / Halloween IV. oddelenie
ŠKD / Halloween IV. oddelenie
ŠKD / Halloween IV. oddelenie
ŠKD / Halloween IV. oddelenie

Zoznam noviniek