Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Otvorenie detského ihriska

ŠKD / Otvorenie detského ihriska
ŠKD / Otvorenie detského ihriska
ŠKD / Otvorenie detského ihriska
ŠKD / Otvorenie detského ihriska
ŠKD / Otvorenie detského ihriska
ŠKD / Otvorenie detského ihriska
ŠKD / Otvorenie detského ihriska
ŠKD / Otvorenie detského ihriska

Zoznam noviniek