Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Vianočný pozdrav

ŠKD / Vianočný pozdrav
ŠKD / Vianočný pozdrav
ŠKD / Vianočný pozdrav
ŠKD / Vianočný pozdrav
ŠKD / Vianočný pozdrav
ŠKD / Vianočný pozdrav
ŠKD / Vianočný pozdrav
ŠKD / Vianočný pozdrav

Zoznam noviniek