Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Dáma 4

ŠKD / Dáma 4
ŠKD / Dáma 4
ŠKD / Dáma 4
ŠKD / Dáma 4
ŠKD / Dáma 4
ŠKD / Dáma 4
ŠKD / Dáma 4
ŠKD / Dáma 4
ŠKD / Dáma 4
ŠKD / Dáma 4
ŠKD / Dáma 4
ŠKD / Dáma 4

Zoznam noviniek