Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Praktikantky

ŠKD / Praktikantky
ŠKD / Praktikantky
ŠKD / Praktikantky
ŠKD / Praktikantky
ŠKD / Praktikantky
ŠKD / Praktikantky
ŠKD / Praktikantky
ŠKD / Praktikantky

Zoznam noviniek