Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Vianočná hviezda

ŠKD / Vianočná hviezda
ŠKD / Vianočná hviezda
ŠKD / Vianočná hviezda
ŠKD / Vianočná hviezda
ŠKD / Vianočná hviezda
ŠKD / Vianočná hviezda
ŠKD / Vianočná hviezda
ŠKD / Vianočná hviezda

Zoznam noviniek