Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Hráme sa

ŠKD / Hráme sa
ŠKD / Hráme sa
ŠKD / Hráme sa
ŠKD / Hráme sa
ŠKD / Hráme sa
ŠKD / Hráme sa
ŠKD / Hráme sa
ŠKD / Hráme sa
ŠKD / Hráme sa
ŠKD / Hráme sa
ŠKD / Hráme sa

Zoznam noviniek