Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Darček babke a dedkovi

ŠKD / Darček babke a dedkovi
ŠKD / Darček babke a dedkovi
ŠKD / Darček babke a dedkovi
ŠKD / Darček babke a dedkovi
ŠKD / Darček babke a dedkovi
ŠKD / Darček babke a dedkovi
ŠKD / Darček babke a dedkovi
ŠKD / Darček babke a dedkovi
ŠKD / Darček babke a dedkovi
ŠKD / Darček babke a dedkovi
ŠKD / Darček babke a dedkovi
ŠKD / Darček babke a dedkovi

Zoznam noviniek