Základná škola Drábova 3, Košice
 

Školský klub detí

Halloween

ŠKD / Halloween v VI.oddelení
ŠKD / Halloween v VI.oddelení
ŠKD / Halloween v VI.oddelení
ŠKD / Halloween v VI.oddelení
ŠKD / Halloween v VI.oddelení
ŠKD / Halloween v VI.oddelení
ŠKD / Halloween v VI.oddelení
ŠKD / Halloween v VI.oddelení

Zoznam noviniek